Gå til hovedinnhold

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Detalj fra alteret i Bjørkelangen kirke.


Dagens tekst er Matt. 26,30-27,50.

Alene døde Jesus på korset.

Disiplene sovnet i Getsemane. De klarte ikke å våke og be med Jesus. Alene måtte han kjempe – sviktet av sine egne.

Judas kom med en gruppe for å arrestere Jesus, og med et kyss forrådte han sin venn og lærer. Jesus ble sviktet av en av sine egne.

Mens Jesus står til rette overfor øverstepresten Kaifas fornekter Peter tre ganger at han kjenner Jesus. De andre har flyktet. Alene sto han for retten – sviktet av sine egne.

Rådet fant noen vitner som vitnet falskt mot Jesus.
De kunne nå dømme ham og føre ham til Pilatus for å få dommen fullført.

Pilatus hadde sine tvil, men han overlot valget og avgjørelsen til folket. Taus stod Jesus der – sviktet av Pilatus.
Var han også sviktet av Gud?
Like før Jesus døde ropte han med høy røst:
«Eli, Eli, lema sabaktani?»

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Jesus roper ut første linje av Salme 22.

Når Jesus ber første verslinje på salmen sier det samtidig mye, mye mer, fordi denne linjen ofte ble brukt som en sammenfattende overskrift.
De av tilhørerne som kjente salmen visste hva Jesus viste til.
Samtidig hører vi at det er mange som ikke forstår hva han sier, men tror at han roper på profeten Eli.

Salme 22 handler om en Guds tjener i dypeste nød, en rettferdig mann som ble forkastet av sine egne, men som til slutt skal få sin oppreisning.
Salmen handler dypest sett om Jesus og forutsier det som skjedde ham.

Det kan høres ut som det er en som har mistet all tro som taler her, men den som ikke tror vil ikke tiltale Gud med ”min Gud”. Ordene sies av en som tror, men som opplever seg å være virkelig alene med den skyld som han har tatt på seg, din og min skyld.

«Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød?», slik fortsetter Salme 22.

Var Jesus sviktet av Gud?

Jesus var alene, døden på korset måtte han igjennom, alene.
Der var han forlatt av Gud, fordi dette måtte skje. Jesus måtte gå i døden for å gjøre opp vår synd, for å forsone oss med Gud. Selv om Jesus er Guds Sønn, må han møte døden alene, for bare på den måten kunne din gjeld til Gud bli gjort opp.

Jesu opplevelse er at Gud er langt borte.
Gud lar Jesus kjenne hvordan det er å være helt og totalt forlatt av både mennesker og Gud.
Gud lar Jesus møte døden alene, og det er en forferdelig smertefull død.

Døden på korset var altså ikke bare smertefull på grunn av den fysiske smerten.
I tillegg til at han var helt alene måtte Jesus også tåle å bli spottet av de som var rundt ham, folket, overprestene, de skriftlærde og røverne på korset, alle hånte de ham og spottet ham.
Vi hørte hvordan folket pekte på det åpenbare og sa:
«Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Hvis du er Guds Sønn, så frels deg selv og stig ned av korset!» Matt. 27,40

Salmisten i Salme 22 uttrykker det slik:
«Men jeg er en mark og ikke en mann,
 spottet av mennesker, foraktet av folk.
 Alle som ser meg, håner meg,
 vrenger leppene og rister på hodet:
 «Han har overgitt seg til Herren,
 la ham fri ham ut og redde ham,
 siden han har glede i ham!»» (v. 7-9)

Hvor er Gud nå? Hvorfor hjelper Gud deg ikke, hvis du nå er Guds Sønn? Hvorfor frelser du ikke deg selv?

Var Jesus også sviktet av Gud denne dagen?

I følge fortellingen hos Matteus er Jesus taus, helt fram til den niende time, da roper han:
«Eli, Eli, lema sabaktani?»

Jesus visste hva som var nødvendig.
Han hadde ikke noe behov for å forsvare seg.

Gud handler på sin måte og til sin tid.
Nå var timen kommet – Guds Sønn var kommet til verden med en oppgave og nå var tiden inne for å fullføre den.

Jesus gjør det han var kommet til verden for å gjøre. Hans oppgave var ikke å frelse seg selv.
Jesu oppgave er mye større.
Hans oppgave er å frelse oss, å redde oss fra den evige død.

Hør hvordan salmisten avslutter:
Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn.
Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg.

Dere som frykter Herren, lov ham!
Hele Jakobs ætt, gi ham ære!
Ha ærefrykt for ham, hele Israels ætt!
         
For han har ikke foraktet den som er hjelpeløs,
og ikke vendt ryggen til den som lider.
Han skjulte ikke ansiktet,
men hørte da han ropte om hjelp.
         
I den store forsamlingen kommer min lovsang fra deg.
Mine løfter vil jeg holde blant dem som frykter ham.
          
De hjelpeløse skal spise og bli mette,
de som søker Herren, skal love ham.
Må deres hjerte alltid leve!
         
Hele jorden skal minnes dette
og vende om til Herren.
Alle folk og slekter skal tilbe ham.
         
For kongeveldet hører Herren til,
han hersker over folkene.
         
Alle mektige på jord skal tilbe ham,
alle som stiger ned i støvet,
skal bøye kne for hans ansikt.
Men jeg lever for ham.
         
Min ætt skal tjene ham.
De skal fortelle om Herren til kommende slekter
         
og kunngjøre for et folk som skal fødes,
at han har vist rettferdighet (vv. 23-32)

Så minnes vi igjen at Jesus døde på korset for vår skyld, til vår frelse.
Din gjeld er betalt – Jesus gikk den tunge veien for deg.
Gud grep inn til frelse for deg ved Jesu død.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.