Gå til hovedinnhold

Han lever!

Jesus Kristus er stått opp!
Ja, han er virkelig oppstanden!
Dette er Påskedagens evangelium – det glade budskap. Jesus har stått opp! 
Hva betyr det?
For meg og deg i dag – hva betyr det?
Hvorfor er det så viktig?

Ingmar Johansson, en svensk prest, sanger og tekstforfatter har skrevet slik om det som skjedde i påsken:

Jag kan inte låta bli att fascineras
av profeten, Mästaren från Nasaret
evangeliernas glädjefyllda röster
detta ofattbara som de hört och sett
detta ljus som lyser rakt igenom sekler
från Hans liv, Hans gärning, ”Frälsarens porträtt”.

Jag kan komma på mig själv, bli rörd till tårar
över bilderna som alstras, växer fram
hur Han gick omkring och helade de sjuka
och upprättade den kränkta människan
detta ljus som lyser rakt igenom sekler
till befrielse från skuld, förnedring, skam.

Av rädsla dömde makten Honom skyldig
till att långsamt kvävas naglad vid ett kors
men kvinnorna som fann att graven lämnats triumferar:
”Han har visat sig för oss.
Herren lever
Herren lever
Han har visat sig för oss.”


Vi reiser oss og synger høytidsverset på nr. 193 – Han er oppstanden, store bud!

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. kapittel:

Matt. 28, 1 – 10

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
    Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen


Jag kan inte glömma bort den natt Han uppstod
i mitt brustna liv, när varat fick ett namn
när historien blev laddad med ny mening
ja, en helt ny värld ska växa ur Hans famn
detta ljus som lyser rakt igenom sekler
bilden av den sanna människan.

«när varat fick ett namn»
«när historien blev laddad med ny mening»

slik beskriver Ingmar Johansson hva det betyr for ham at Jesus er stått opp.

Når det virkelig går opp for oss at Jesus Kristus ikke bare er stått opp – men er stått opp for meg, inn i mitt ødelagte liv – da skjer det noe i oss.

For meg og deg i dag – hva betyr det at Jesus er stått opp?

Jesus lever!
Han lever i dag, det handler om noe langt mer enn at Jesus stod opp og viste seg for kvinnene ved graven på morgenen den første dagen i uka.
Har han stått opp i ditt liv?

Når det skjer får det å være et navn – å leve i Kristus, uttrykker vi det gjerne som kristne, det er å leve etter at Jesus har stått opp i ditt liv.
Det livet er annerledes, det livet får en helt spesiell retning.
Når vi lever i Kristus, den oppstandne, så vil vårt liv få en ny mening.

Påskedag er den første dagen i uka, det er starten på noe nytt.
Hver søndag er første dag i uka og dermed også oppstandelsesdagen. Når vi kommer sammen til gudstjeneste på en helt alminnelig søndag formiddag møtes vi på oppstandelsesdagen som nå er Herrens dag.

«Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken,»
Da kom kvinnene til graven.
Da skjedde det nye, død ble til liv.
Ja, til og med tiden ble ny, fra denne dagen markerte alltid første dag i uka oppstandelsen.
I skapelsesberetningen slutter alt den sjuende dag med at Gud hvilte.
Påskedags morgen starter noe nytt på den første dagen, Kristus er oppstanden og dagen blir «kristnet», dagen blir vår gudstjenestedag hvor vi hver uke gjennom hele året feirer Jesu oppstandelse.

Noen kaller også søndagen for den åttende dagen «Da sabbaten var over» - sabbaten var den sjuende dagen etter sju kommer åtte – men uka har fortsatt sju dager – denne åttende dagen ligger utenfor uka.
På samme måte er også oppstandelsen utenfor all vår tidligere erfaring – ingen kan stå opp fra de døde! Jesus bryter grensene for vår menneskelige erfaring, ja han bryter grensene for livet i verden.

Denne dagen, «da sabbaten var over» fikk kvinnene møte den oppstandne Jesus Kristus – den levende Jesus.
Når vi møter til gudstjeneste på søndagene er det for å møte den samme levende Jesus Kristus, han som sprenger rammen for vår erfaringsverden.

Selvfølgelig kan vi møte den oppstandne, levende Jesus Kristus hvor som helst og når som helst – men her på den åttende dagen møter vi han som sprenger rammene for livet i denne verden. Her kommer vi sammen for å markere Herrens dag på en spesiell måte i fellesskap med hverandre og Gud.

«Om vi lever så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.» Rom. 14,8-9
hørte vi lest fra teksten fra brevet til romerne, i dag.

Å leve etter at Jesus har stått opp i våre liv er å leve og dø for Herren, å høre ham til uansett hvor i livet vi er.
I dette ligger også noe av det som vi også finner i betydningen av Jesu oppstandelse den åttende dagen – det er først i himmelen, hos Gud, at dette kan fullendes, ses og forstås fullt ut av oss.
I det at Jesus sprenger rammene for vår forståelse åpner han veien til Guds rike og det evige liv for oss.

Han, den levende Guds Sønn er nå Herre over både levende og døde.

Det er opp til deg å la ham være den levende Herre Jesus Kristus i ditt liv – han er stått opp – la ham leve i ditt liv, slik at du kan leve i ham.


Av rädsla dömde makten Honom skyldig
till att långsamt kvävas naglad vid ett kors
men kvinnorna som fann att graven lämnats triumferar:
”Han har visat sig för oss.
Herren lever
Herren lever
Han har visat sig för oss.”


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.