Gå til hovedinnhold

"Jeg er porten"

3. søndag i påsketiden kalles gjerne hyrdesøndagen og i år er det Jesu liknelse om gjeteren som sauene kjenner stemmen til og følger. Også første del av Jesu forklaring er med.

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.  Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.  Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.  Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»  Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
    Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.  Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. (Joh. 10,1 – 10)


«Jeg er porten» - det er et merkelig bilde Jesus bruker i dag. Jeg syns det er rart og vanskelig å forstå – Jesus sier at han er porten.

Hva tenker du på når du hører ordet port?
Jeg googlet ordet og ba om bilder. Da kom det opp mye forskjellig, blant annet enkle porter i ulike typer gjerder, store flotte smijernsporter, åpninger i bymurer, kirkedører og USB-porter.
Likheten mellom alle disse (også USB-porten) er at de er åpninger som noe kan bevege seg gjennom for å komme fra en side til en annen.

Når Jesus da taler om at han er porten så er det gjennom han man kan komme fra en side til en annen, fra verden til Guds rike.

Samtidig gir bildet kanskje mer mening når vi vet noe mer om hvordan disse saueinnhegningene var. De hadde gjerne en mur i stein rundt seg og åpningen var uten noen port. I åpningen satt derimot hyrden og den som ville inn måtte passere ham.
Det betyr at for å komme inn til sauene, til deg og meg, sier Jesus at enhver hyrde må passere ham, og det er bare de rette hyrdene som kan passere ham, de falske er nødt til å bruke andre veier for å komme inn til oss. De falske hyrdene må bryte seg inn, klatre over muren.

Hvis vi altså er blant sauene, blant Guds barn, så har vi en som passer på oss og er porten – men det er mulig å komme inn til oss også andre veier – så pass på, vær oppmerksom.

Vi er nødt til å skille mellom den rette hyrden og de falske.
Det er ikke alltid så lett.
Vi trenger å vite hva som kjennetegner den rette hyrde, hyrden med stor H – Jesus Kristus.
Jesus ga sitt liv, gjennom å være villig til å bli dømt på feilaktig grunnlag og ta på seg straffen – dødsstraff ved korsfestelse. Jesus var villig til dette fordi han visste at han gjennom å dø, kunne sette mange fri – deg og meg – han ofret seg for sauene.
De falske hyrdene tar liv, de ofrer sauene. Vær klar over at også de falske hyrdene har et budskap med mange flotte ord og kommer med mange fagre løfter – dessverre holder de ikke ord.

Hvordan kan vi da kjenne igjen de falske hyrdene, som ikke vil gå den rette veien inn – gjennom porten, Jesus Kristus?
Johannes har en oppskrift på det, i sitt første brev skriver han:
«Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.  Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.» (1. Joh. 4,2b-3a)

De falske kjennes igjen på sine gjerninger og på sin bekjennelse.
Det er ikke mulig å bekjenne at Jesus som Guds Sønn uten å være av Gud, uten å tro.

Den rette hyrde kaller oss ved navn, det kan han gjøre fordi vi er tegnet med korsets tegn i dåpen, da er vårt navn gitt over til Jesus, og den som er tegnet med korset er merket for livet, akkurat som sauene er merket, slik at deres eiere skal kjenne dem igjen. Den som er døpt hører til i flokken, og Jesus kjenner ditt navn og vet hvem du er.
Så er spørsmålet om du vet hvem han, den rette hyrde er.

Den rette hyrde kjenner vi ved at han er villig til å gi sitt liv for oss og ved at han bekjenner Jesus Kristus som Guds Sønn.
Den rette hyrde vil også gå gjennom porten, gjennom Jesus Kristus, vår Herre.

Når vi da kan skille mellom dem må vi velge hvem vi skal følge.
Vi må da kjenne vår hyrdes røst, for da vil vi høre ham og kan følge ham.
Du kjenner røsten til mange mennesker, selv et nyfødt barn kan kjenne røsten til sine foreldre, fordi barnet har hørt stemmene mye og levd nær dem, allerede før det blir født.
De røstene du kjenner i dag er røster til mennesker du kjenner, som du bruker tid sammen med og prater sammen med. Så nær må du også være Jesus for å kunne kjenne igjen hans røst. Det er viktig at vi kjenner hans røst for å kunne velge.

I dåpen blir vi tatt inn i menigheten, vi blir en del av saueflokken, av hjorden til Gud, for å være i dagens bilde.
Får å kunne velge å følge den rette hyrde, Jesus, så må vi bli kjent med hans røst, det blir vi gjennom å få høre om ham, få bli kjent med Bibelens tekster, få komme sammen i kirka, få undervisning i oppveksten. Dere som er foreldre og faddere til barn som er døpt, enten det er Sverre, eller et annet barn, dere har et ansvar for at de barna får mulighet til å bli kjent med den rette hyrden, Jesus Kristus, slik at de kan velge ham, og kan gå inn og ut gjennom porten.

«Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.»
I dåpen går vi inn gjennom Jesus, da blir vi frelst og satt fri til å kunne gå inn og ut gjennom porten.

Samtidig lurer det alltid farer, tyven kan dukke opp hvor som helst og enda mer utenfor innhegningen, utenfor kirkeporten, ute i livet, der vi er hver eneste dag.
Det finnes så mange røster i verden, derfor må vi kjenne den rette, for å kunne følge ham.
Det er mulig å gå seg bort når man går ut gjennom porten.

I porten står den rette hyrden å roper etter deg, for at du skal finne veien inn igjen, inn til hvilen, der du kan hente styrke til hverdagene utenfor innhegningens trygge murer.

Den rette hyrde ga sitt liv for din skyld, og han åpnet porten til Guds rike – i det han beseiret dødens krefter og stod opp fra døde.
Kjenner du ham er valget ditt.
Klarer du ikke å velge, kjenner du ham ikke godt nok, da må du bli bedre kjent med ham. Det blir du gjennom å lytte til ham, gjennom Bibelen, salmer, andakter og prekener.

Lytt, les og bli kjent med ham, slik at du kan velge.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.