Gå til hovedinnhold

I kamp mot åndehæren

I år var epistelteksten prekentekst og hos oss i Setskog leste vi evangelieteksten, Mark.9,17-29 som lesetekst. På den bakgrunnen startet jeg min preken:


«straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet.» (Mark. 9,20)
Teksten vi har hørt var en voldsom fortelling om en ond ånds møte med Jesus.
Ja, det er faktisk det viktige i den teksten.
Jesus møter den onde ånden, som har tatt bolig i en liten gutt, og Jesus driver ånden ut av gutten.
Jesus viser sin makt over det onde, over den onde, over Djevelen i denne fortellingen.

I dag har man sagt at vi skal preke over en tekst fra Paulus’ brev til efeserne og den handler også om denne kampen mellom Gud og den onde. Samtidig plasseres vi inn i denne kampen og vi får noen gode råd om hvordan vi skal klare å stå i kampen og holde fast ved Jesus og Gud midt i kampens hete.


Det står skrevet i Paulus brev til efeserne i kapittel 6:

     Ef 6,10 – 18

Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,


Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.

Paulus beskriver hva vi skal ta på oss, kle oss i. Han beskriver også en romersk soldat fullt utrustet til å gå ut i kamp.
Paulus bruker det bildet fordi folk var kjent med det, de visste hva de ulike tingene Paulus sier noe om trengtes til.
Beltet rundt livet holdt den vide fotside kappen som man gikk i på Jesu tid. Man kunne bruke beltet til å binde opp kappen, slik at bena ble frie og det var lettere å gå og løpe.
Ja, selv om vi på bilder av romerske soldater ser bare ben stikke ut under brynjen, så hadde de en lang kappe innerst, som var bundet opp med et belte.

Brynjen dekket rygg og bryst og beskyttet vitale indre organer, som hjerte og lunger.

Den som har sko på føttene er rede til å gå, til strid om så skal være. De romerske soldatene hadde sko som gjerne var bundet fast oppover bena og de kunne også være beslått med nagler.

Skjoldet til den romerske soldat var avlangt, laget av tre og kledd med lær, slik kunne det stå imot brennende piler som fienden skjøt mot dem.

Hjelmen beskyttet hodet og det lange sverdet var soldatens våpen.

Når Paulus bruker soldatens klær som bilde på hvordan vi skal stå imot ondskapens åndehær, det onde, den onde her i verden, så forteller at han oss at dette er en kamp og vi kommer til å trenge godt utstyr for å verne oss og forsvare oss overfor det onde.

Hvorfor trenger vi denne kledselen?
Paulus sier at vi må stå imot djevelens listige knep.
Selv Jesus opplevde at djevelen gikk til angrep på ham med stor list. Når Jesus var i ødemarken i 40 dager og fastet, da kom djevelen og ville tilby ham gods og gull hvis han bare tilba djevelen i stedet for Gud. Jesus stod imot, og gikk til motangrep med Gud ord.

Paulus fortsetter med å peke på at kampen står «mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»
Kort sagt mot alt det som djevelen står bak i verden. Dessverre er det ikke alltid like lett for oss å avsløre hva det er. Det kan skje med oss som med Peter, som ikke skjønte at når Jesus talte om sin lidelse og død så var det noe som faktisk måtte skje, hvor vondt det enn var for Peter og de andre. Peter prøvde å få Jesus bort fra det og Jesus gjennomskuer ham og skjønner at det er djevelen som står bak, derfor sier Jesus til Peter «Vik bak meg Satan.» Jesus tiltaler den som faktisk står bak, djevelen, ikke Peter.
Peter forsto det ikke selv, og lot seg lede av djevelen.
Vi må la Gud dømme hva som er fra djevelen og hva som er fra Gud.
Samtidig trenger vi all den hjelp vi kan få for å stå imot.

Derfor gir Paulus oss råd om hva som vil være et godt vern:

Sannhetens belte – Sannheten er Jesus selv – han sa: «Jeg er veien, sannheten og livet.»
Det er med Jesus selv vi skal gjøre oss klar til strid.

Rettferdighetens brynje – Rettferdigheten er Guds, den som vi får oss gitt av ham, ufortjent av nåde.
Det er med Guds rettferdighet vi skal beskytte vitale organer, som vårt hjerte.

Fredens evangelium som sko – Fredens evangelium er det gode budskapet om Fredsfyrsten.
«Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» som det står i Jes. 9,6 peker på ingen annen enn Jesus.
Det er Jesus selv som er Fredens evangelium og med ham som sko på føttene er vi klare for å gå langt.

Troens skjold – Troen er å holde fast ved Gud, ved Jesus, å ikke slippe taket.
Det er Jesus selv du holder foran deg som et skjold i møte med det onde. Ingen annen enn Jesus kan slukke den ondes brennende piler.
Hold fast!

Frelsens hjelm – Frelsen tar vi imot fra Gud i det vi kommer til ham.
Det er Gud som beskytter vårt hode med sin frelse.

Åndens sverd, som er Guds ord – «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.» står det i brevet til hebreerne, Hebr. 4,12
Det var det Jesus selv brukte mot djevelen – Guds ord.
Det finnes ikke noe bedre våpen i denne striden.
Det forutsetter at vi kjenner Guds ord, har et forhold til det som står i Bibelen og kan vise til det.

Vi skal forsvare oss mot djevelens angrep.
Ja, vi kan ta feil, og det har vi lov til. Peter fikk fortsatt være med og være disippel, selv om han ikke alltid klarte å skille mellom det som kom fra Gud og det som kom fra djevelen.
Vi skal forsvare oss og vi skal bruke vårt våpen i kampen.

Paulus vet at dette er vanskelig, både å stå i kampen og å vite når vi skal kjempe. Derfor peker han også på hvordan vi skal gjøre dette:
«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden!»

Gud vet og vil veilede oss i kampen mot åndehæren, mot djevelen.
Legg alt fram for Gud.
Gå til Gud i bønn og be ham om å veilede deg og å kle deg i sin fulle rustning.

Gå til Gud i bønn og be ham legge sine ord i din munn, slik at du kan bruke hans ord i kampen mot djevelen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.