Gå til hovedinnhold

I sitt hjerte

Det er en setning i slutten av Juleevangeliet som jeg stadig kommer tilbake til. Ikke fordi den forteller om barnet og hvem han er, men fordi den forteller om noe som også vi kan gjøre.

Det er Jesu mor, Maria, det står om i v. 19 i Luk. 2. Hun har reist fra Nasaret til Betlehem høygravid, sammen med sin trolovede, Josef. De var nødt til å foreta reisen og mange andre var på denne tid på reisefot, for å komme til sitt hjemsted og skrives inn i manntallet der. Maria har nettopp født sin førstefødte sønn og lagt ham i en krybbe i stallen der de har funnet husly. Underlige ting skjer denne natten og de har hatt besøk av noen gjetere som har fortalt om sin opplevelse ute på marken, der engelen kom og talte til dem om barnet som var født i Betlehem, barnet som var Kristus, Herren.

Etter dette står det en setning om Maria:
Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.

Maria forsto nok ikke alt som skjedde denne natten heller, på samme måte som hun tidligere hadde undret seg over hvordan hun kunne bli gravid i det hele tatt. Alt var underfullt, men hun gjemmer på det, tar vare på det og grunner på det.

Maria er et godt forbilde for oss. Vi kan i dag gjemme på fortellingene om hvordan Gud ble menneske og grunne på det. Vi forstår ikke alt, vi kan spørre både hvorfor og hvordan, men la oss uansett gjemme på det, ta vare på det i vårt hjerte og tenke på det.

Tenk Gud ble menneske for din og min skyld!
Ta det inn i ditt hjerte og tenk på det.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

Fiskefangst

Det er i dag 6. søndag etter pinse eller Aposteldagen, som den også kalles, og prekenteksten er hentet fra Luk. 5,1-11.

Til denne søndagen har jeg skrevet Søndagstanker til avisen Indre Akershus Blad og det er disse jeg gjengir her i dag:

Jeg har så vidt fisket noen ganger, og jeg husker godt sist jeg fikk fisk. Jeg var vel en 13-14 år og var sammen med familien og fisket i en elv en kveld. Plutselig nappet det og jeg ble nokså forfjamset og kastet likeså godt fisken langt inn blant trærne bak oss. Der fant vi den slimete lille ørreten, som ble tatt hånd om og stekt til kveldsmaten. Jeg var ikke veldig begeistret over verken å få napp eller å ta hånd om fisken etterpå. Etter det har jeg slått meg til ro med at fiske ikke er noe for meg. Ikke er jeg glad i å stå ved en elv eller et vann og vente på napp og ikke liker jeg å få napp heller.
Allikevel er jeg blitt fisker, men i en helt annen betydning av ordet. Dette hører vi om i fortellingen om Peters fiskefangst.
I søndagens tekst møter vi…