Gå til hovedinnhold

En bønn i mørket

En viktig del av forberedelsene i advent er selvfølgelig bønn. Dialogen med Gud er alltid viktig for oss og ikke minst nå i advent, når vi blir oppfordret til å rydde i vårt eget og åpne opp for Gud.
Kontrasten mellom mørke og lys er ikke bare knyttet til naturens gang, med natt og dag og årstidene. Også i våre liv, i vårt forhold til oss selv, vår neste og Gud, kan vi tale om mørke og lys. Johannes taler om det i sitt evangelium, om mørket der alle våre synder, alle våre feiltrinn skjules i kontrast til lyset og han som er verdens lys - Jesus Kristus - i ham blir våre liv synlige, med alt det vi er og bærer med oss, også våre feiltrinn. Når våre feiltrinn kommer fram i lyset mister mørket sin makt og vi kan få tilgivelse og bli løst fra det som tynger oss, det som vi helst vil skjule for oss selv, for andre og for Gud.
La dagen i dag bli en dag til igjen å la lyset seire over mørket i ditt liv.

Herre vår Gud, vår Skaper og Far!
Deg være lov og pris fordi du brøt mørkets makt
og lot lyset skinne fram over jorden,
så livet ble til og var såre godt.
Kom til oss igjen, Herre, for mørket har på ny fått makt.
Send oss din Sønn, den saktmodige kongen,
så vi mismodige mennesker settes fri
og kan hilse det nye året velkommen
som et nådeår fra deg.
Du lysets Gud, det du gjør,
er godt fra evighet til evighet.

La adventstiden være en tid for å rydde i eget liv. Ta fram det du har skjult i mørke og plassert i skyggen og legg det fram for Gud i lyset fra Han som er verdens lys. Han vil sette oss fri fra den makt disse skjulte tingene har i vårt liv.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.