Gå til hovedinnhold

Hele den vide jord

En budbringer kommer med budskap om fred og forkynner frelse i dagens tekst fra Jesaja. Budbringeren har hast, han løper for å komme fram til mottakerne. Budskapet hans er viktig, han bærer godt budskap - evangelium.
Frelse er et ord som kommer igjen og igjen i tekstene i adventstid og juletid.
Frelse - redning
Frelseren - redningsmannen
Det lukter påske av ordene, for det er først på korset at Jesu frelsesoppdrag blir oppfylt. "Det er fullbrakt" sier han og ånder ut. Siden har fortellingene om ham gått jorden rundt.
Budbærere har båret med seg det gode budskap ut over hele verden.

Hvor fagert det er
når den som bringer gledesbud,
kommer løpende over fjell,
melder fred og bærer godt budskap,
forkynner frelse og sier til Sion:
«Din Gud er konge!»
Hør, dine vaktmenn roper høyt,
de jubler alle sammen.
Like for sine øyne ser de
at Herren vender tilbake til Sion.
Bryt ut i samstemmig jubel,
Jerusalems ruiner!
For Herren trøster sitt folk
og løser ut Jerusalem.
Herren viser sin hellige arm
for alle folkeslags øyne.
Hele den vide jord får se
frelsen fra vår Gud.
(Jes. 52,7-10)

Julens budskap om frelserens fødsel er tett knyttet opp til påskens hendelser, ca 30 år senere, og budskapet som siden pinsedag samme år har gått verden rundt.
Frelserens fødsel er avhengig av hans villighet til å lide og dø for oss, hans død og oppstandelse er nødvendige for hans frelsesgjerning for oss.
Gleden er knyttet til det som det lille barnet i krybben skal gjøre i framtiden.
Gleden skal forkynnes for alle mennesker på jord.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.