Gå til hovedinnhold

Prosjekt 3,16

Ja, vi har kommet til Maria Budskapsdag, men prekenen jeg holdt forrige søndag, 4. søndag i fastetiden har jeg glemt å legge ut, så den kommer her.


Prekenteksten var fra Joh. 3,11-16:

 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om
det vi vet og vitner om det vi har sett, men
dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis
dere ikke tror når jeg taler til dere om det
jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg
taler om det himmelske? Ingen annen er
steget opp til himmelen enn han som er
steget ned fra himmelen: Menneskesønnen,
*som er i himmelen•. Og slik Moses løftet
opp slangen i ørkenen, slik må
Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver
den som tror på ham, skal ha evig liv. For så
høyt har Gud elsket verden at han ga sin
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror
på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv.«når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.» (4. Mos. 21,9b)

Når israelittene gjorde slik Gud hadde sagt fikk de leve.
Hvem er det som er så naiv at han virkelig tror at han
kan få leve bare ved å se på en kobberslange, etter å ha
blitt bitt av giftslanger?

Det høres alt for utrolig ut. Ingen kan overleve dødelig
gift bare ved å se på en kobberslange som er hengt opp på en pinne.

Allikevel var det nettopp det som skjedde. Hver eneste
en som stolte så pass på Gud at de bare slang et blikk
opp mot kobberslangen overlevde. Det var ikke snakk
om å se over en viss tid, det holdt å se på.

Dette skjedde for over 3000 år siden, og for 2000 år
siden viser Jesus tilbake til denne hendelsen når han
samtaler med den skriftlærde Nikodemus en natt.
Jesus taler om at Menneskesønnen – altså han selv – må bli løftet opp på samme måte som kobberslangen ble i ørkenen, og at det må skje «for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv».
Nå handler det ikke lengre om å overleve et bitt av en
giftslange, nå handler det om å få evig liv, altså å
komme til himmelen, til Gud.

Ja, men, kommer vi ikke alle dit da?
Nei, de som ikke vil tvinges ikke inn i himmelen.
Men alle de som vil kan komme ved å gjør noe som er
like enkelt som å løfte blikket å se på en kobberslange – nemlig å tro på Jesus Kristus, å tro at Jesus Kristus er Guds Sønn og vår Frelser.

Samtidig er det en ting som må skje med Jesus først og det er at han, på samme måte som kobberslangen, må bli løftet opp – han må henges opp på korset, og han må bli herliggjort – altså stå opp fra de døde og løftes opp til Gud i himmelen.

Jesus peker i denne samtalen framover til sin egen død
på korset, til oppstandelsen og himmelfarten.
Dette skjedde noen år senere, en påske i Jerusalem og i løpet av dagene og ukene etterpå.
Vi er nå midt i fastetiden, i forberedelsestiden til
påsken. Vi forbereder oss til å igjen minnes Jesu siste
dager på jorden og feire at han stod opp fra de døde.
Vi forbereder oss på igjen å bli minnet om Jesu
frelsergjerning for oss.

Det siste verset i dagens tekst oppsummerer dette:
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Dette verset er så viktig at vi leser det både når noen blir døpt og når noen blir begravet.
Verset kalles gjerne «Den lille Bibel» fordi at det er en
svært god oppsummering om hva budskapet i Bibelen
er. Det er ikke uvanlig å se bannere med skriften Joh
3,16 – det er en henvisning til dette verset.
Det handler om det vi kan kalle Prosjekt 3,16.

La oss se hva det betyr for oss i dag.
«så høyt har Gud elsket verden» - Gud elsker hver
eneste en av oss. Du er elsket av Gud, ja, for verden er
ikke bare alle andre, men nettopp deg, og deg, og deg,
ja, hver eneste en av oss som er her i dag, hvert eneste
menneske i Setskog, i Aurskog-Høland, i Norge, ja i
hele verden.

Det betyr at du har en som elsker deg, helt og holdent
og uten forbehold. Gud elsker deg fordi du er hans
skaperverk og han har skapt deg akkurat slik du er. Det nærmeste vi kan komme en slik kjærlighet her på jorden er foreldres kjærlighet overfor sine barn. Dere elsker barna deres uten forbehold, og uansett hva de gjør – ikke sant?

Denne kjærligheten betyr at dere vil dem alt vel, dere vil beskytte dem mot farer, dere vil gi dem gode
oppvekstvilkår og støtte dem gjennom hele livet. Når
dere skal beskytte dem mot farer vil dere sette grenser
for dem og lære dem hvordan de selv på best mulig
måte skal leve for å leve et godt liv.

Slik er det med Gud også, og derfor ga han oss Loven,
de ti bud, et sett med regler som er gode for oss og som setter gode grenser om vårt liv.

Hva gjorde Ronja Røverdatter når hun ble fortalt at hun måtte passe seg for noe? For eksempel for elven? Hun oppsøkte disse tingene. Hun hoppet fra sten til sten i elva og fra elvebredd til elvebredd.
Hvor mange ganger har du gjort noe liknende i din
oppvekst? Altså prøvd ut de grensene dine foreldre satte for deg?
Vi har gjort det, hver eneste en av oss, sannsynligvis
flere ganger hvis vi skal være ærlige. Kanskje har vi
også landet midt i den kalde elva en gang eller flere.

Vi oppfører oss ikke annerledes overfor Gud.
Forskjellen er at han i tillegg til å elske oss, er hellig og rettferdig og derfor er bundet til å la oss gjøre opp for oss når vi faller, når vi ikke klarer å holde hans bud, eller følge hans vilje.

Guds kjærlighet til deg og meg er så sterk at han måtte
finne en løsning på sitt eget dilemma, slik at vi ikke
måtte dø for evig på grunn av våre feiltrinn her i verden.

Derfor sendte han sin Sønn, Jesus Kristus til verden og
lot han bli løftet opp på et kors, slik at vi når vi ser på
ham kan få evig liv.

Den som tror på Jesus ser på ham.
Hver eneste en av oss kan altså få det evige liv i dag.
Det eneste som kreves er at vi skal se på han som en
gang ble løftet opp på korset og døde for vår skyld.


Dette er Prosjekt 3,16
- At vi skal vite at Gud elsker oss
- At vi skal løfte blikket og se og tro på Jesus
- For å få evig liv i himmelen hos Gud


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Be, let og bank på

Dagens prekentekst står i Matt. 7,7-12 :
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

 Jeg vil starte i en annen bibeltekst i dag: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» (Joh. Åp. 3,20)
Dette er utgangspunktet og blir alltid utgangspunktet for vårt forhold til Gud. Gud søker oss først, så kan vi åpne døren og slippe han inn.
Så kommer oppfordringen til oss: «Be, så skal dere få. Let,…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.