Gå til hovedinnhold

Det var i dag


 Joh. 18,1-19,42 er teksten i år. Du finner den hos Bibel.no, og ta deg gjerne tid til å lese den først.


 - det var i dag (Rolf Jacobsen)

Dette forstår vi ikke. At det var i dag
han døde. At det var i dag
de spikret hendene til treet.

At det var i dag
han stivnet inn i døden. At de løsnet naglene
og bar ham inn i graven.

Lett som en fugl og kald som sne.
At det er i dag
han ikke er.


Det er i dag at vi markerer at Gud selv gikk i døden, ja
han døde, for deg og meg, ja for alle mennesker.
Det skjedde.

En krone av torner ble flettet og satt på hans hode.

Kjenner du smerten?
Tornene er spisse.
Det gjør vondt.

En krone av torner for en konge.
Er han konge?

Slik sa han selv:
«Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.»

En krone av torner for en konge som ikke har sin
kongsmakt fra denne verden.

Smerten driver gjennom han, kongen.
Smerten fra tornene i kronen.

Kongsmakten kan de ikke ta fra ham. Den har han fra
Gud selv, fra sin egen Far i himmelen.

I dag skal en dø for alle.
Det er best om et menneske dør for folket, slik Kaifas
hadde sagt tidligere.
I dag er dagen kommet.
Den ene er død.

Vi ser det.
Han er korsfestet.

Vi ser det.
Rett foran oss. (I Bjørkelangen kirke er Jesus på korset altermotiv.)
Med tornekronen på hodet er han spikret opp på et kors.
Naglene er spikret gjennom hans hender og føtter.

Kjenner du smerten?
Naglene gjennomborer hender og føtter.

Jesus så sin mor, der hun stod nedenfor korset.
Midt i smerten, så Jesus sin kjødelige mor, Maria, og
han viste omsorg for henne. Han ba disippelen som stod der sammen med henne og noen andre kvinner om å ta vare på henne. Disippelen, Johannes, tok henne med seg hjem etter dette.

Midt i smerten viser Gud omsorg.
Guds kjærlighet er sterkere enn all smerte.
Den kjærligheten gjorde at han sendte sin sønn til
verden og lot han dø på et kors, i smerte, for din og min skyld.

Guds kjærlighet.
Den ene for oss alle.

Det er i dag han ikke er – for vår skyld.


(Etter dette spilte organisten «Weinen,  Klagen, Sorgen, Zagen» av Frans Liszt. Den kan høres på Youtube- stykket er ca 15 minutter langt og vel verdt å høre)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…