Gå til hovedinnhold

Han elsket dem helt til det siste.

Dagens evangelietekst er fra Joh. 13,1–17:

Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.
De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.»
Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.»


«Han elsket dem helt til det siste»
Jesus sluttet aldri å elske disiplene. Guds kjærlighet til oss er konstant og den tar aldri slutt, uansett hva som skjer.
Jesus elsket alle sine tolv disipler, både han som i løpet av de neste timene skulle forråde ham, han som skulle fornekte all kjennskap med ham og de øvrige, som alle snart skulle flykte fra Jesus.

Gud elsker oss, både de som tror og de som ikke tror, både de som gjør hans gjerninger og de som ikke gjør dem.
Gud elsker oss alle.
Guds kjærlighet til oss er konstant og den er uavhengig av oss. Den kjærligheten blir aldri borte.

Jesus visste hva som lå foran ham, han visste at hans timer her på jorden var talte og at han om kort tid måtte gå igjennom lidelse, smerte og død, for de som han elsket og elsker, for de tolv disiplene, for deg og meg, ja, for alle mennesker.
For vår skyld var Jesus kommet til verden og for vår skyld ventet nå rettssak, kors og død.

Før det vil Jesus fortelle sine disipler enda litt til, gjennom handling og gjennom ord.
De er samlet til måltid, til fellesskap og til fest.
Jesus setter rammene og han leder det hele, på en helt annen måte enn disiplene hadde ventet.

Plutselig reiser seg Jesus, midt under måltidet, og han tar av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske og tørke føttene til disiplene!

Vet du hva han gjorde?
Jesus gjorde det som var vanlig at den tjeneren eller slaven som var nederst på rangstigen i familiene, eller den yngste i familien gjorde.
Jesus viste seg som den minste.
Samtidig som han tok på seg denne oppgaven, fornedret han seg selv.
En voksen mann, en rabbi, en lærer og leder skulle bare ikke gjøre dette, det var rett og slett å fornedre seg selv!

Peter reaksjon er helt naturlig og helt forståelig ut fra sammenhengen og den tiden.
Peter setter ord på det som helt sikkert alle de tolv disiplene tenkte – dette skal ikke Jesus gjøre, det er ikke hans oppgave, han fornedrer seg gjennom å ta den på seg.

Peter har reagert på samme måte før. Når Jesus fortalte at han måtte lide og dø kom også Peters reaksjon spontant og kraftig, ja, han tok til og med sin Herre og Mester til side og irettesatte ham: «Gud fri deg, Herre! Det må aldri hende deg.».
Jesus svarte med: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Igjen står Peter og Jesus overfor hverandre.
Igjen viser Peter hvor liten forståelse og innsikt han har i det som er Guds og den oppgave Jesus har.
Igjen blir han irettesatt: «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», sier Jesus.

Fotvaskingen er et bilde.
Jesus viser her hva som skal komme, hva som er nødvendig.
hva som skal komme, hva som er nødvendig.
 i meg"g ut fra sammenhengen og den tiden.
eller den yngste i familien gjordikke størrJesus må fornedre seg selv, ja Gud selv skal la seg piske, korsfeste og dø om få timer.
Fotvaskingen er et bilde på det.
Peters reaksjon og Jesu svar gir oss innsikt i hva som er nødvendig for deg og meg.
Jesus måtte dø på korset for at du og jeg skulle få del i det som er hans, få del i Gud.

Den som var høyest bøyde seg ned og tok på seg en tjeners skikkelse, for din og min skyld, for å åpne himmelen for deg og meg.

Hør denne kristne hymnen som vi finner i Paulus’ brev til menigheten i Filippi:

«Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,
men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik.
Da han sto fram som menneske,
fornedret han seg selv
og ble lydig til døden,
ja, døden på korset.
Derfor har også Gud
opphøyd ham til det høyeste
og gitt ham navnet
over alle navn.
I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden
og under jorden,
og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære!» (Fil. 2,6-11)

Denne hymnen er en av de eldste kristne hymner og den setter ord på det som det handler om i dag.

Jesus vasket disiplenes føtter for å vise at han er deres og vår tjener.
I dag er det vi som bøyer kne ved alterringen og tar imot brød og vin som Jesu kropp og blod.
I dag er det vi som får del i Jesu gjerning på korset, i det vi tar i mot brød og vin, symbolene på Jesu kropp og blod.
Uten å ta imot, uten å bli vasket får vi ikke del i, samtidig gjelder det samme ved nattverdbordet, som Peter opplevde når Jesus vasket hans føtter.
Den lille brødbiten og de få dråpene med vin gir oss del i Jesus Kristus. Vi trenger ikke et helt brød, vi trenger ikke litervis med vin. Det lille er nok, og gir oss del i Jesus og dermed i hans gjerning.

Samtidig gjelder også det som Peter fikk beskjed om – uten at Jesus vasket hans føtter fikk han ikke del i Jesus Kristus – uten at Jesus får gi deg sin kropp og sitt blod gjennom brødet og vinen ved alterbordet, får du ikke del i Jesus Kristus.
Det samme skjedde ved dåpen.
I det at du ble døpt til Faderen, Sønnens og Den Hellige Ånds navn fikk du del i Jesus Kristus.

Samtidig er dette en del som krever noe av deg.
Alle disiplene ble vasket, også han som snart skulle forråde Jesus, også Judas fikk på den måten del i Jesus. I og med forræderiet mistet han den delen.
Peter skulle noen timer senere komme til å fornekte at han kjente Jesus.
For den som har del i Jesus finnes tilgivelsens mulighet, Peter måtte tre ganger, like mange ganger som han hadde fornektet, svare på at han elsket Jesus. Peter måtte gjøre opp for seg.

Nattverdbordet er dekket, der kan vi legge fra oss våre synder, ta imot Jesu kropp og blod til tilgivelse for våre synder og få del i Jesu gjerning på korset.

Jesus tok på seg en tjeners skikkelse, for at du og jeg skulle få tilgivelse.

I dag kan vi bøye kne for ham og ta imot hans kropp og blod i form av brød og vin.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.