Gå til hovedinnhold

Hva ser du ved korset?

Årets tekst er Luk 22,39-23,46.


«Folket sto og så på» (Luk. 24,35)

Hva så de?
Disse menneskene som tilsynelatende bare stod der ved korset, de gjorde en ting – de så.
Hva så de?

Var dette en dag som alle andre?
Var det en avretting som alle andre?
Eller var det noen som så verdenshistoriens største drama: at Gud selv dør?

Folket så, står det.
Vi vet ikke hva de så og hva de ikke så. Bare at de så.

I dag er spørsmålet hva vi ser ved korset?
Dere, her i Bjørkelangen kirke, sitter og ser på Jesus på korset, gudstjeneste etter gudstjeneste.
Laget i tre står korset med den korsfestede Jesus Kristus der tydelig foran øynene dine.
Hva ser du?

«Far, tilgi dem», var Jesu første ord på korset.
Jesus ba for alle som stod der, for soldatene som kastet lodd om klærne hans, for menneskene som stod der og så, for disiplene som holdt seg i bakgrunnen og fryktet for sitt eget liv.
«Tilgi dem».

Ser du tilgivelsen nødvendighet?
Ser du at den også gjelder deg?
Ser du at i dag er det du som har behov for Guds tilgivelse?

Ja, nettopp du har behov for tilgivelse i dag. Ingen av oss er uskyldige. Ingen av oss gjør alltid Guds vilje, igjen og igjen faller vi og må se opp på korset og vende oss til Gud med den bønn Jesus ba på korset for oss – «Tilgi meg».

Ser du at Jesus bærer din synd og skyld der han henger spikret til korset?

«Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» (Luk. 23,46)
Med de ordene er det noe som fullbyrdes.
Ikke bare kroppens og sjelens smerte, slik Jesus faktisk opplevde den der og da på korset. Når Jesus utånder fullbyrdes hele Guds tanke, hele forsoningsverket. Profetiene oppfylles helt og fullt.

Allerede i Bibelens første bok finner vi flere fortellinger som henspiller på denne dagen, Langfredagen og Jesu død på korset.
Fiendskapet mellom kvinnens og slangens ætt som skal ramme slangens hode er en profeti om Golgata.
Når Abraham vil ofre Isak og når Moses løfter kobberslangen i ørkenen er det forbilder på det som skjedde på Golgata. Gud ofret sin sønn, Abraham fikk ofre en vær i stedet for sin. Menneskene som så opp på kobberslangen i ørkenen reddet sine liv, mennesker til alle tider som vender blikket til Golgata og Jesu død redder sine liv.

Ved korset blir forsoningen virkelighet. Det er ikke lengre bare profetier og forbilder, men oppfyllelse og fullkommenhet.
Der, på korset, der døde Jesus for dine og mine synder, der forsonet Gud seg med seg selv, og det kan du og jeg få del i, her og nå.
Det handler om å se – å se at Jesus er Guds sønn og at han døde på korset for å sette oss fri fra syndens slaveri.
Det handler om å ta imot – ta imot Guds dyrebare gave, hans egen død i stedet for din evige død.

«I dag skal du være med meg i paradis.» (Luk. 23,43), sa Jesus til røveren på korset.
Røveren tok imot frelsens løfte i klarere ord enn noen annen.
Mange har i årenes løp på bakgrunn av sin egen skam og fornedring sett frelsens mulighet.

I dag er spørsmålet om du ser det.

På det tredje korset langfredag henger den som har hardnet under sin egen skyld. Han spotter det som kunne reddet ham til livet, det evige liv. Han får ikke noe svar av Jesus.

Valget er i dag ditt.

Ser du forsoningens mulighet?
Tar du imot forsoningens mulighet?

Fra Golgata går disse to veiene, forbi hvert av de to korsene med røverne. Den en veien ble åpnet når forhenget i templet revnet og la veien til Guds hjerte åpent.
Det er frelsens store mulighet, tilgivelsens og forsoningen virkelighet.

Ta imot frelsens mulighet.
Ta imot forsoningens virkelighet – den er for deg.
Se verdenshistoriens største drama – Gud dør på et kors til soning for dine og mine synder.

Jesus sier til deg:

«I dag skal du være med meg i paradis.» 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.