Gå til hovedinnhold

Det Sanne Lys

BARNET
(Hans Børli)

Vesle barn du kom med bud
fra en gammel, mildøgd Gud.
Han som rusler rundt hver kveld
og tenner store stjerner
over skog og fjell.

Barneøyne, barnesmil
løser tro og splitter tvil.
Mørk og tung var hugen før
du, mitt barn, med lys i handa
banket på min hjertedør.

Og ditt lys det bar du med
fra et hellig altersted
lyset som du vesle så,
den gang du som utgitt gave
i Guds hender lå.
Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

         Joh. 1, 1 – 14  

   I begynnelsen var Ordet.
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud.
          
       Han var i begynnelsen hos Gud.
         
       Alt er blitt til ved ham,
          uten ham er ikke noe blitt til.
       
          Det som ble til
       i ham, var liv,
          og livet var menneskenes lys.
         
       Lyset skinner i mørket,
          og mørket har ikke overvunnet det.
       
   Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
         
       Det sanne lys,
          som lyser for hvert menneske,
          kom nå til verden.
         
         Han var i verden,
          og verden er blitt til ved ham,
          men verden kjente ham ikke.
         
         Han kom til sitt eget,
          og hans egne tok ikke imot ham.
         
         Men alle som tok imot ham,
          dem ga han rett til å bli Guds barn,
          de som tror på hans navn.
         
         De er ikke født av kjøtt og blod,
          ikke av menneskers vilje
          og ikke av manns vilje,
          men av Gud.
         
         Og Ordet ble menneske
          og tok bolig iblant oss,
          og vi så hans herlighet,
          en herlighet som den enbårne Sønn
          har fra sin Far,
          full av nåde og sannhet.
         Et nyfødt barn ser på deg med sine små tindrende øyne.
Ditt hjerte smelter, barnet kryper langt inn i deg, selv om det ligger der og bare ser på deg.
Et lite barn står foran deg og ser på deg med spente oppspilte forventningsfulle øyne. Kanskje har han eller hun noe i hånda, vårens første løvetann, en sped bukett med hvitveis, et svett klissete sukkertøy – bare til deg.
Et barn banker på din hjertedør og du åpner opp.
Mange av oss har gjort dette en eller flere ganger.

Et nyfødt barn i en krybbe var det gjeterne fant den natten engelen kom til dem på marken.
De bøyde kne – i ærefrykt, i glede for Messias.
Et nyfødt barn i en krybbe var det vismennene fant der de kom med gavene sine – gull, røkelse og myrra.
De bøyde kne – i ærefrykt, i glede for Kongen.

Vi har lest den kjente fortellingen igjen og vi har hørt og sunget de kjente julesalmene – alle steder hører vi om barnet i krybben, det lille nyfødte barnet, han som gjeterne og vismennene bøyde kne for.
Han som er Ordet med stor O.
Han som er Barnet med stor B.

I dag er det Barnet med stor B som banker på din hjertedør – vil du åpne opp for ham?
Han står der med øyne som skinner av det sanne lys.
Han står det med en tornekrone rundt hodet.
Han står der og holder sine blødende hender fram mot deg.
Bak ham kan du skimte krybben med hans unge, slitne foreldre, gjeterne og vismennene.

Kan du høre hans stemme?
Han taler og sier:
«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» (Joh. Åp. 3,20)

Han er ikke lengre et lite uskyldig barn som ser på deg med sine små tindrende bedende øyne, men en voksen mann som taler til deg, en voksen mann som døde for din skyld på et kors – vil du åpne opp for ham?

Han – Barnet med stor B – er det sanne lys. Han bar det lyset med seg fra det hellige alter i Guds rike, fra himmelens hellige alter.
Han bar lyset med seg inn i verdens mørke.
Han, det sanne lys, er ikke hvem som helst.
Det er ikke lyset i øynene til et vanlig barn eller en vanlig mann vi ser, men lyset i øynene til han som er det sanne lys, det virkelige, autentiske lys.

«Bli lys» sa Gud i begynnelsen og det ble lys.
Gud selv er det virkelige, autentiske, sanne lys, for det er bare han som kan skape lys.
Det er ikke et lys i en lyspære, som slokner når levetiden dens er over, eller noen ødelegger den.

Det Sanne Lyset skinner hver dag over alt i verden for alle mennesker som vil se det.
Det Sanne Lyset skinner i all evighet og vil aldri slukke.
Det er ikke som et stearinlys som brenner ned og en dag ikke lenger gir lys i fra seg.

Han står der bak døren og banker for å slippe inn i ditt hjerte, for å fylle deg med Lyset, det Sanne Lyset.

Barnet er Gud og når han kom til verden tok han med seg Lyset – det sanne Lyset – fra Gud, fra det hellige alteret i himmelen og brakte det inn i vår verden, til oss, til deg og meg.
Kan du se det Sanne Lyset?
Det er det lyset som skinner i mørke og som mørket aldri kan overvinne.
Det er det lyset som skal seire en dag over alt det onde.
Det er det lyset som beseiret dødens makt i det han selv døde, for ned til dødsriket og stod seirende opp igjen den tredje dag.
Det er det lyset som står for døren og banker og venter på at du skal lukke opp og slippe han inn i ditt hjerterom.
Han, det Sanne Lyset, det lille Barnet i krybben, vil komme inn til deg og «holde måltid»

Kjenner vi ham?
Ser du Gud?

Vi synger om himmel på jord, om å holde himmelen i sin favn og så videre, men ser vi himmel på jord?
Ser du Gud?

I dag kan du åpne døren, slippe han inn i ditt hjerterom og han vil holde måltid med deg – her i kirka, ved alterringen, ved nattverdbordet.

Kjenner vi ham, slik at vi kan ta ham imot, og se at vi holder himmelen i favn?
Ser du at himmelen har åpnet seg, at Gud har kommet ned til oss mennesker?

«Gud av Gud, lys av lys,

sann Gud av sann Gud,»

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.