Gå til hovedinnhold

Med troen ut i verden

Vårens andre konfirmasjonssøndag i dag.
Les gjerne de to lesetekstene også, Jes. 6,1-8 (kallelsen av Jesaja) og Apgj. 17,22-34 (Areopagostalen).

Prekenteksten var denne:

         Luk. 24, 45 – 48     

Da åpnet Jesus deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette.
   

Jesus lot dem se og forstå.

Lidelse, død og oppstandelse er ikke enkelt å forstå.
Mange av de tingene vi har pratet om gjennom disse månedene som dere har vært konfirmanter er vanskelige, for ikke å si, umulige å forstå uten hjelp av Gud.
Heldigvis har han gitt oss en hjelper, Den Hellige Ånd. 
Det stod ikke om han i det avsnittet jeg nettopp lest, men i verset etter står det slik: «jeg sender over dere det som min Far har lovet.»
«det som min Far har lovet» er Den Hellige Ånd, det vet vi fordi Jesus har fortalt det til disiplene før han døde.

Den dagen du ble døpt fikk du også Den Hellig Ånd. Ånden har bodd i deg siden den dagen og han vil gjerne hjelpe deg med å forstå Guds ord.
Min oppfordring til dere konfirmanter i dag er å la han gjøre det.
Slipp Ånden til i ditt liv!

Fader du har skapt meg.
Jesus du har frelst meg.
Hellig Ånd kom styrk meg.

Slik heter det i en salme og det gir en god forklaring på det vi har vært igjennom og på det dagens tekst handler om.
I dag møter vi den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd.
Det er ikke tre ulike guder, men Guds ulike måter å møte oss på.

Gud har skapt oss, gjort oss til de vi er og derfor er hver enkelt av dere verdifull og elsket av Gud, bare fordi du er, uavhengig av prestasjoner, meninger eller annet.

Jesus har frelst oss. Vi hørte det i dagens tekst, han led, døde og stod opp igjen, for din og min skyld, for å gjøre opp for oss overfor Gud. I Jesu gjerning blir Guds kjærlighet til hver enkelt av oss åpenbart. Gud elsker deg så høyt at han lot Jesus lide og dø for din skyld.

Den Hellige Ånd er Gud i deg i dag og alle dager. Den Hellige Ånd er Gud som viser deg hvem han er og gir deg kraft og styrke til å gå igjennom livet, med alle livets sider. Den Hellige Ånd er Gud som styrker deg til å fortelle videre om det du har lært og forstått.

Så slipp Ånden til i ditt liv, for han vil fortsette å vise deg hvem Gud er, gi deg kraft og styrke i hverdagen og innsikt og kunnskap til å fortelle andre om hvem Gud er.

Vi hørte hva Jesaja sa når Gud kalte ham:
«Ve meg! Det er ute med meg.
          For jeg er en mann med urene lepper,
          og jeg bor i et folk med urene lepper,
          og mine øyne har sett kongen,
           Herren over hærskarene.»  ( Jes. 6,5)

I møte med Gud og kallelsen så Jesaja hvem han selv var og det var ikke noe godt. Han så at han ikke alltid gjorde Guds vilje.
Det samme gjorde Paulus når Gud kalte ham.
Det samme gjorde jeg når Gud kalte meg.

I møte med Gud, når vi står foran ham så ser vi at vårt eget liv ikke er slik det burde vært. Det behøver slett ikke være de store ting.
I en konfirmanttime så vi på syndefallsfortellingen i det gamle testamentet og vi måtte jo innrømme at vi var som Adam og Eva. Vi har også lett for å gjøre det vi ikke får lov til og vi har lett for å skylde på andre.
I møte med Gud får vi oppleve det som Jesaja opplevde:
 6 Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. 7 Med den rørte han ved munnen min og sa:
          «Se, denne har rørt ved leppene dine.
          Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.»
8 Da hørte jeg Herrens røst. Han sa:
          «Hvem skal jeg sende,
          og hvem vil gå for oss?»
Jeg sa: «Jeg! Send meg!» (Jes. 6,6-8)

Gud tok bort synden hans. Gud tilga han. Slik vil Gud også tilgi deg og meg, når vi kommer til han og sier at vi faktisk gjør galt. Det å komme til Gud og si at vi har gjort galt kalles for omvendelse, akkurat som det tales om i dagens tekst. Derfor har vi en syndsbekjennelse i hver eneste gudstjeneste. For å kunne gjøre opp for oss igjen og igjen, før vi tar imot Gud utfordring til oss, for i dag stilles spørsmålet til deg og meg: «Hvem skal jeg sende?»

Gud vil sende deg ut i verden for å være en del av hans folk og fortelle andre om det.

Dere konfirmanter har lært en del dette året, og dere har deltatt i gudstjenester og vi har bedt og lest Bibelen sammen.
Dere fikk Den Hellige Ånd i dåpen.

I dag blir dere bedt for, en bønn om at Gud må være med dere gjennom livet, gi dere styrke og følge dere over alt.


Utfordringen til deg og alle andre her i kirka i dag er: la Den Hellige Ånd få slippe til i ditt liv, ta imot tilgivelsen, hold fast i troen og fortell videre om det du har fått.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.