Gå til hovedinnhold

Avskjedsgaven

Pinsen er Den Hellige Ånds høytid.
Vi feirer at Den Hellig Ånd ble utøst over menneskene.
Dette var Jesu avskjedsgave til disiplene og til oss.
Åndens kilde er Gud selv og Ånden vitner om Jesus for oss.
Ånden vil gi oss et rikere liv, en rikere forståelse av hvem Jesus er og hva det betyr for oss. Når vi lengter etter noe mer i våre liv kan det være nettopp Ånden som er svaret på vår lengsel.

Hør hvordan Eivind Skeie uttrykker dette:

Å, denne kilde ren som paradiset,
den springer frem her like ved min fot.
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.

Min kropp av feber,
mine sprukne lepper,
mitt savn, min klage,
min lengsel og min tørst.
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.

Du lar meg drikke.
Mine sprukne lepper,
min kropp av feber
leskes av din trøst.
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.

Du er min kilde, ren som paradiset
ser jeg deg nå med naglet hånd og fot!
Å, rike strøm fra nådens dype brønner,
du er min helse og mitt liv, mitt mot.
(Eivind Skeie)Det hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 14. kapittel:

Joh. 14, 23 – 29

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.Jesus brukte god tid i sin avskjedstale til disiplene til å fortelle om gaven han ville gi dem, etter at han selv var gått bort. Jesus visste at han snart skulle dø og at han skulle stå opp igjen. Avskjedsgaven skulle ikke gis før Jesus også hadde fart opp til himmelen, til Gud på Kristi himmelfartsdag.

50 dager etter påske var tiden kommet for at avskjedsgaven skulle gis. Disiplene ventet spent i Jerusalem og denne morgenen skjedde det – Ånden kom over dem og de begynte å tale i tunger.
Gaven var gitt og de tok den i bruk umiddelbart.

Denne gaven er helt spesiell på flere måter. Først og fremste er det en gave ikke bare til disiplene den gang, men til mennesker over hele verden til alle tider. Det er en avskjedsgave ikke bare til de som Jesus tok farvel med i Jerusalem kvelden før han døde, men til mennesker til alle tider.
Når Oliver for en stund siden ble døpt her i dag konstaterte jeg at han har fått Den Hellige Ånd, akkurat som du og jeg fikk når vi ble døpt.
Jesu avskjedsgave er gitt videre også til oss, til deg og meg.

Denne gaven er også spesiell på grunn av hva den er. Jesus forteller om det i omganger i avskjedstalen og allikevel får han bare fortalt noe.

Jesus kaller Den Hellige Ånd for Talsmannen og forteller at Gud skal sende den til menneskene i Jesu navn. Oppgaven Den Hellige Ånd får er å lære oss alt og minne oss om det Jesus har sagt.
Den Hellige Ånd skal altså ikke komme med noe prinsipielt nytt sammenlignet med det som Jesu allerede har kommet med til oss.

Akkurat i dagens tekst taler Jesus om kjærlighet og fred.

Kjærligheten er knyttet til Jesu ord – «den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham»
Det er vår kjærlighet til Jesus og Guds kjærlighet til oss.
Guds kjærlighet til oss kom helt og fullt til syne når Jesus døde på korset for vår skyld.
Vår kjærlighet til Jesus skal komme til syne ved at vi holder fast på hans ord.

Jeg syns det er blitt vanskeligere å vite hva som er Jesu ord, ikke fordi Bibelens tekster har forandret seg, men fordi at tolkningen av disse har forandret seg. Det siste er at vi har fått et vedtak i kirkens øverste organ, Kirkemøtet som sier at vi som kirke kan leve med to syn på ekteskapet. Det skal i vår kirke være rom for både de som mener at likekjønnede kan gifte seg i kirka og de som mener at de ikke kan det. Dette skal komme til uttrykk gjennom liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.
Vårt øverste organ har altså vedtatt at vi, du og jeg, kan ha ulikt syn i denne saken og at vi allikevel kan leve sammen i kirka. Vi skal kunne leve med ulike tolkninger av Jesu ord.

Jeg hører til de som ikke er glade for vedtaket om at likekjønnede nå kan gifte seg i kirka, rett og slett fordi jeg står for kirkens tradisjonelle syn på ekteskapet. Samtidig forstår jeg at mange er glade for dette, og vedtaket betyr at ingen som ønsker å gifte seg i vår kirka vil bli hindret. Prosten må skaffe en prest som kan vie dem i den kirka de ønsker.

For meg blir det vanskelig å forstå hvordan jeg skal kunne vise at jeg elsker Jesus. Hva er det å holde fast ved hans ord, når vi kan tolke det så forskjellig?

Svaret på spørsmålet har jeg ikke, jeg må leve med spørsmålet og jeg velger å leve med det i kirka og fortsette å jobbe for det jeg mener er å holde fast på Guds ord og forkynne det jeg oppfatter som en riktig tolkning.
Den Hellige Ånd har som oppgave å lære oss hva Jesus har sagt, så vi må alle vende oss til Ånden i bønn og spørre hvordan vi skal forstå dette. Jeg håper og tror at Ånden faktisk vil vise oss det.
Derimot er jeg usikker på om vi vil se og forstå det han viser oss.

Det finnes ingen annen måte vi kan få bedre innsikt og forståelse for Guds ord enn gjennom den Hellige Ånd. Jesu avskjedsgave er så viktig for at det er faktisk kun ved å ta den i bruk at vi kan komme til tro, slik Luther sier i sin lille katekisme i forklaringen til trosbekjennelsen tredje artikkel – altså den som begynner «Jeg tror på Den Hellige Ånd». Om den sier Luther:
«Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro»

Jeg tror at det faktisk er slik den dag i dag, og at dagens tekst sier dette.
Vi kan ikke komme til tro på Jesus, vi kan ikke forstå Guds ord, uten Den Hellige Ånd.
Vi trenger veiledning og rettledning hver eneste dag for å forstå Guds ord.
Vi trenger en lærer som kan vise oss det hver eneste dag.

I dag kan du ta i bruk Jesu avskjedsgave.
La denne pinsen være en pinse i ditt liv der Ånden blir levendegjort for deg.
La Den Hellige Ånd lære deg og lytt til hva han kan fortelle deg om Guds ord. Stol på ham og la han gi deg kraft og mot til å holde fast på de ord Jesus har talt, slik du vil når du elsker Jesus.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.