Gå til hovedinnhold

Lær meg å kjenne dine veier

Denne prekenen ble holdt på Skøytegudstjeneste på Tangen i Setskog på 2. søndag i fastetiden, 21. februar 2016.
Teksten er valgt på helt fritt grunnlag.
Salmen Lær meg å kjenne dine veie, ble sunget før og etter preken (et vers før og to etter).
Forrige søndag var det Skøytefestival samme sted og på isen på Setten var det fortsatt brøytet opp traseer for de som ønsket å gå på skøyter.

Salme 25,1-5

        Herre, jeg løfter min sjel til deg.
         
        Min Gud, til deg setter jeg min lit.
          La meg ikke bli til skamme,
          la ikke fienden fryde seg over meg!
         
         For ingen som setter sitt håp til deg, skal bli til skamme,
          til skamme blir de troløse, med sine tomme hender.
         
         Herre, la meg kjenne dine veier.
          Lær meg dine stier!
         
         La meg få vandre i din sannhet,
          lær meg, for du er Gud, min frelser!
          Til deg setter jeg alltid mitt håp.«Herre, la meg kjenne dine veier.
Lær meg dine stier!»

Salmisten tiltaler Gud, ja han ber til Gud.
Først lovpriser han Gud, takker Gud for Guds godhet.
Deretter ber han Gud trå til og hjelpe ham.
Han ber om hjelp til å kjenne Guds veier, for å kunne gå gjennom livet på de veiene Gud vil at han skal gå.

Hvilke veier vil Gud vi skal gå?

Jeg var her sist søndag i forbindelse med skøytefestivalen og gikk litt rundt ute på isen. Noen steder var det lett å se langt ned i islaget og kunne se bobler og sprekker i isen. Allikevel var den trygg og god å gå på.
Noen hadde vært ute og sjekket isen for oss andre og garanterte at den var tykk nok i de områdene som var merket og der løypa gikk.
De viste oss andre hvilken vei vi kunne gå ute på isen. Hvor det var trygt.

Jeg er ikke vant til å bevege meg ute på sjøer om vinteren, men kan teorien rundt hvordan jeg skal kunne gjøre det på en trygg måte. Jeg er veldig glad for at andre hadde sjekket, slik at jeg bare kunne gå.

Omtrent slik er det i livet mitt også.
Jeg vet i teorien hvilke veier som er gode for meg å gå, slik at jeg kan ha et godt liv. Allikevel setter jeg veldig pris på at det er en annen som vil være med og vise meg dette, slik at jeg kan føle meg enda tryggere på at den veien jeg går faktisk er den riktige.

Salmisten ber om at Gud hjelper ham til å finne den riktige veien gjennom livet. Det kan du og jeg også gjøre. Ja, men Gud lytter ikke til meg og jeg hører da ikke noe svar fra han.
Jo, han lytter.
Nei, det er dessverre slik at det er sjelden vi hører Guds stemme eller ser «skriften på veggen», slik at vi kan være 110% sikre på at det er Gud som svarer oss.
Allikevel kan vi faktisk høre Gud.

Noen ganger vet vi bare at det vi velger å gjøre, den veien vi velger å gå gjennom livet er riktig, eller feil. Da kan det være Gud som taler til deg, uten ord, men gjennom dine opplevelser.

Salmisten fortsatte sin bønn med å be om å få vandre i Guds sannhet.
Han visste at her er det noen retninger vi skal ta.
Det vet du også.
Gjennom Bibelen har vi kunnskap til mye av hva som er Guds vilje, hva Gud vil for våre liv.

Salmisten henviser til at Gud er hans frelser.
En frelser er en redningsmann, en som redder den som har kommet på feil vei. Her ute på Setten sist søndag kjørte det rundt en ATV med henger og bak på den hang en redningsbøye. Hvis noen hadde gått gjennom isen hadde denne ATV'en kommet og redningsbøyen hadde blitt kastet ut.
Gud har kastet ut Jesus Kristus som en slik redningsbøye til oss.
Gud vil hjelpe oss til å nå det evige liv, himmelen. For det at Gud er vår Frelser betyr at han har et mål for ditt og mitt liv og det er det evige liv, himmelen. Dit vil han at vår vei gjennom livet skal gå.
Hvordan vet vi om vi er på vei dit da?

For mange betyr det spørsmålet at vi begynner å tenke på at vi ikke er gode nok, ikke går i kirka nok, ikke ber nok og så videre.

Du vet om du er på vei til riktig mål, til det evige liv hos Gud, om du setter ditt håp til Gud. Om du tror at Jesus Kristus er din Frelser, at han døde for dine synder.

Hør hva Jesus sier til oss i det som kalles Den lille Bibel:
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

«hver den som tror på» Jesus skal «ha evig liv».
Det er målestokken.
Det er veien vi skal lære å gå gjennom livet.
Veien der vi går i tro på Jesus Kristus som vår Frelser.
Den veien vil føre oss trygt over fra livet her til det evige liv.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.