Gå til hovedinnhold

Kom!

Dagens prekentekst er hentet fra profeten Jesaja.

Jes. 55, 1 – 7

Kom, alle tørste, kom til vannet!
Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis!
Kom, kjøp korn uten penger,
vin og melk uten betaling!
         
Hvorfor bruke penger
på det som ikke er brød,
og arbeid på det som ikke metter?
Hør nå på meg,
så skal dere få spise det som godt er,
og fryde dere over fete retter.
         
Vend øret hit og kom til meg,
hør, så skal dere leve!
Jeg vil slutte en evig pakt med dere,
min godhet mot David står fast.
         
Se, til vitne for folkene satte jeg ham,
til fyrste og hersker over folkene.
         
Se, et folkeslag du ikke kjenner,
skal du kalle på,
et folkeslag som ikke kjenner deg,
skal løpe mot deg
for Herren din Guds skyld,
Israels Hellige, som gjør deg herlig.
         
Søk Herren mens han er å finne,
kall på ham når han er nær!
         
Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei,
ugjerningsmannen fra sine tanker,
og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet,
til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.Kom!
Det er Gud som inviterer deg i dag.
Kom, sier han hele tre ganger.
Kom!

Flere av dere som er her i dag er her på grunn av at dere har fått en invitasjon – Kom!
Dere er invitert til å være med på dåpen til et barn her i kirka og på fest etterpå.

Invitasjonen fra Gud er til å være med på en fest, en fest i himmelen. Det er derfor han sier at vi som tørster kan komme til vannet – for hos Gud er det friskt godt vann som vi kan drikke oss utørste av, både i konkret betydning og i overført betydning – der vann er liv, det evige liv.
Invitasjonen til Gud gjelder også den som ikke har penger. Hos Gud trenger vi ikke penger å handle med. Hos Gud kan vi få det vi trenger selv om vi kommer tomhendte – ja, vi kommer faktisk tomhendte alle sammen – ingen av oss har noe vi kan bruke til å kjøpe det som finnes i himmelen. Det er en som allerede har betalt for oss – Jesus Kristus. I det at han døde på korset, betalte han for oss, så vi kan komme til Gud og kjøpe uten betaling.

Invitasjonen gjelder deg, ja akkurat deg, i dag.
Ta imot den, kom.

Invitasjonen er altså til en fest i himmelen, hos Gud. Vet du at den festen allerede er begynt?
Vet du at du kan få ta del i den allerede nå? Ja, samtidig som du fortsetter å leve ditt liv her på jorden.

Måltidsfellesskapet der du skal få «spise det som godt er» har allerede startet og du kan få del i det i dag, her, i kirka. Vi kaller det nattverd, og i dag er nattverdbordet dekket. Der kan vi alle få del i Guds gave til oss, den som vi får gratis, uten penger, ja, den kan faktisk ikke kjøpes, bare tas imot. Gaven er Jesu død på korset. Jesus selv sier at når vi deler brødet og vinen her i kirka, så gjør vi det til minne om ham, for å minnes hva han gjorde for oss. Jesus sier også t det er hans kropp og hans blod vi spiser og drikker. Det var Jesu kropp som hang på korset, det var hans blod som fløt for at vi skal få tilgivelse for syndene og kunne komme til Gud, til festen i himmelriket.

Vil du bli med?
Invitasjonen er sendt.
Kom!
Bordet er dekket her i kirka i dag.
Kom! Bli med i måltidsfellesskapet.

Ja, men jeg er da ikke god nok, tenker du kanskje.
Nei, det er ikke jeg heller og det har jeg aldri vært og det blir jeg heller aldri.

Hør igjen på det siste som ble sagt i teksten:
«Søk Herren mens han er å finne,
kall på ham når han er nær!
Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei,
ugjerningsmannen fra sine tanker,
og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet,
til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.»

«Søk Herren» er oppfordringen til deg og meg.
«vende om» er også en oppfordring til oss.
Dette betyr at vi inviteres til å søke Gud og vende om, lik vende oss til Gud, gå mot Gud i stedet for fra Gud. Å «vende om» er også å gå bort fra det gale vi gjør og prøve å gjøre det som er godt, det som altså er etter Guds vilje.

Gjør vi dette vil Gud vise oss barmhjertighet, for Gud er «rik på tilgivelse».
Hvor mange ganger kan du tilgi ditt barn?
Hva kan du tilgi ditt barn?

Jeg vil tro at dere foreldre elsker deres barn så høyt at dere vil gå gjennom ild og vann for dem og kan tilgi dem det aller aller meste, for ikke å si alt dere kan tenke dere at de kan finne på, og det igjen og igjen, uten å telle antall ganger.
Det betyr ikke at du vil like det de gjør alltid, men du vil ta imot dem med en åpen favn.
Slik er Gud.
Ja, enda mer. Gud elsket oss først og det er fordi han har elsket oss at vi kan elske hverandre.

Ta imot hans invitasjon.
Kom!
Til måltidsfellesskapet.
Vend om, snu deg til Gud.
Kom, slik du er.
Ta imot Guds tilgivelse.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

Fiskefangst

Det er i dag 6. søndag etter pinse eller Aposteldagen, som den også kalles, og prekenteksten er hentet fra Luk. 5,1-11.

Til denne søndagen har jeg skrevet Søndagstanker til avisen Indre Akershus Blad og det er disse jeg gjengir her i dag:

Jeg har så vidt fisket noen ganger, og jeg husker godt sist jeg fikk fisk. Jeg var vel en 13-14 år og var sammen med familien og fisket i en elv en kveld. Plutselig nappet det og jeg ble nokså forfjamset og kastet likeså godt fisken langt inn blant trærne bak oss. Der fant vi den slimete lille ørreten, som ble tatt hånd om og stekt til kveldsmaten. Jeg var ikke veldig begeistret over verken å få napp eller å ta hånd om fisken etterpå. Etter det har jeg slått meg til ro med at fiske ikke er noe for meg. Ikke er jeg glad i å stå ved en elv eller et vann og vente på napp og ikke liker jeg å få napp heller.
Allikevel er jeg blitt fisker, men i en helt annen betydning av ordet. Dette hører vi om i fortellingen om Peters fiskefangst.
I søndagens tekst møter vi…