Gå til hovedinnhold

Hvem er Gud?

«for oss er det én Gud, vår Far.
Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
Og det er én Herre, Jesus Kristus.
Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.» (1.Kor. 8,6)

Én Gud – vår Far
slik beskriver Paulus hvordan det er for ham og for hans tilhørere.

Er det slik for oss?
Er det én Gud, Faderen, han som vi kan henvende oss til i bønn med Jesu ord: «Vår Far, i himmelen …».

Hvem er Gud for deg?
Kan du kalle ham Far?
I dag skal vi få se mer av hvem Gud er, gjennom hans sønn, Jesus Kristus. Bli med!
Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»
         
          Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.
         
          For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus    Kristus.
         
          Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er. (Joh. 1,15-18)

Dagens tekst forteller flere ting om Gud og Jesus.

Først blir vi minnet om at Jesus var før Døperen Johannes – hvilket, siden Døperen begynte å forkynne før Jesus og var et halvt år eldre enn Jesus, må bety at Jesus var til før han ble født inn i verden av Maria.
Det er sagt allerede i starten av den tekstsammenhengen som vi har lest slutten av i dag.
Johannesevangeliet begynner slik:
«I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.» (Joh. 1,1)
         
Ordet er Ordet med stor O og brukes om Jesus.
Jesus er fra evighet av, han var til før skapelsen – bare Gud var til før skapelsen – altså er Jesus Gud.

Det betyr også at Gud er både Faderen og Sønnen.

Vi får i teksten videre vite at vi har fått av «hans fylde», «nåde over nåde».
Det forteller oss at Jesus, ja Gud, gir oss noe. Jesus har en herlighet som han har fått av sin Far (Joh. 1,14) og det gjør at han er «full av nåde og sannhet».
Det er denne fylden vi har fått, vi som hører til i menigheten, vi som er døpt.
Gud er giveren og vi er mottakeren.
Husk at du som mottaker aldri har glede av noe du har fått og tatt i mot før du faktisk tar det i bruk.

Det er Jesus som er full av nåde og sannhet, og når han gir oss dette, gjør han oss til ett med seg. Ta imot denne gaven og gjør den til din. I dåpen ble du, akkurat som dagens dåpsbarn, tegnet med korsets tegn for å vise at du hører Jesus til.
Livet i Kristus – det kristne livet – er basert på Guds nåde, på at Gud gir oss alt gratis.
Gud er giveren som ikke forventer noe tilbake – han gir nåde over nåde.

Gud ga oss også loven, gjennom Moses, på steintavlene ved Sinaifjellet.
Loven er altså gitt oss av Gud. Det Gud gir oss gir han oss fordi han elsker oss.
Loven vitner egentlig om Jesus, nettopp fordi den får oss til å se hvor mye vi trenger Jesus, ja Gud.

Gjennom Jesus kom nåden og sannheten.
Jesus sier lengre ut i Johannesevangeliet at han er sannheten. Når sannheten da kommer med Jesus så er det altså en av Guds egenskaper som blir åpenbart gjennom Jesus.
Sannheten forteller oss at vi ikke makter å oppfylle loven på egen hånd, at vi ikke klarer å gjøre bare godt hver eneste dag, hele tiden.

Nåden gir oss mulighet til å komme til Gud allikevel, slik vi er, med våre feil og mangler, med hele vårt liv, uten å skjule noe – vi kan vise Gud sannheten om våre liv og han vil fortsatt ta i mot oss og gi oss nåde over nåde.

Jesus har vist oss hvem Gud er.

Jesus var før Døperen, ja før skapelsen = han er Gud.
Gud er både Faderen og Sønnen.
Gud er giveren, som gir av sitt til deg og meg, og vi kan ta imot uten gratis.
Gud er loven.

Gud er nåden og sannheten.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.