Gå til hovedinnhold

Kom og se!

Vi har hørt teksten fra profeten Jesaja (Jes. 50,4-5) som fortalte at Gud har gitt ham «disiplers tunge» og åpnet hans øre.
Gud har lagt til rette for at Jesaja kan høre Guds ord, ta imot det og fortelle det videre til andre.
Gud virker på samme måte den dag i dag.

Dere konfirmanter har svart på noen spørsmål fra undervisningen vi har vært igjennom i vinter. Dere har gjennom konfirmanttiden lyttet til Guds ord, vi har pratet sammen og dere lært om den kristne tro.

I dagens prekentekst taler Jesus hver enkelt av oss og inviterer oss til å være med videre. Oppfordringene han kommer med er oppfordringer også til deg og meg.

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapittel:

         Joh. 1, 35 – 51     

35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
    40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». 42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.
    43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» 48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.».
         
Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.

«Kom og se!», sa Jesus til Johannes’ Døperens to disipler som begynte å gå etter ham.
«Kom og se!», sa Filip til Natanael når han traff ham, etter at Filip selv hadde blitt funnet av Jesus og blitt møtt med invitasjonen «Følg meg!».

Dere konfirmanter fikk invitasjonen til å komme og se for et års tid siden.
I slutten av august i fjor startet dere på konfirmasjonstiden og har i løpet av disse månedene kommet og sett.
Gjennom undervisning, gudstjenester og andre samlinger har dere kommet og sett. Dere har blitt bedre kjent med Bibelen, Gud og Jesus.

Å komme og å se handler om mer enn å bare fysisk komme og være til stede og å se seg rundt.
Når Johannes taler om å komme og se handler det om å forstå og å tro.
Nettopp det har vært målet med disse månedene for dere konfirmanter, at dere skal forstå og tro evangeliet om Jesus, at dere skal forstå og tro hvem Jesus er, slik vi hørte i teksten at de som møtte Jesus den gangen gjorde.

Døperen Johannes pekte på Jesus og sa «Se, Guds lam!»
Han viser med det at han selv har forstått hvem Jesus er og tror det. Døperen Johannes er nå opptatt av å fortelle videre til andre, slik at fler kan forstå og tro. Hans vitnesbyrd fører til at to av hans egne disipler følger etter Jesus.
Den ene av disse var Andreas, bror til Simon Peter. Ikke lenger etter at han selv har forstått hvem Jesus er prøver han å få sin bror med. Andreas sier til Simon:
«Vi har funnet Messias!»
Andreas viser oss at også han har forstått hvem Jesus er og nå vil fortelle det videre.
Dagen etter finner Jesus Filip, som tar imot invitasjonen om å følge Jesus. Straks deretter treffer Filip Natanael og sier «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»
Filip har også forstått hvem Jesus er og kommet til tro på ham.
Natanael virker heller skeptisk, men blir tross alt med og møter Jesus. Det møtet forandrer Natanaels liv, i det han forstår og tror og sier til Jesus «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»

Gjennom disse fire mennene får vi fire beskrivelser av hvem Jesus er:
Guds lam
Messias
Han som Moses og profetene har skrevet om
Guds Sønn, Israels konge

Guds lam er han som gikk lidelsens vei og ble korsfestet, som døde lik et lyteløst lam.
Vi hørte konfirmantene fortelle om påskemåltidet skjærtorsdag. Det måltidet feirer jøder den dag i dag til minne om hvordan israelitten ble befridd fra slaveriet i Egypt. De tok et lyteløst førstefødt lam, smurte blodet på dørkarmen og spiste opp kjøttet, den natten dødsengelen gikk gjennom Egypt og drepte alt førstefødt, unntatt i de hjemmene der dørkarmene var smurt med blod.
Blodet fra de lyteløse, førstefødte lammene reddet israelittene de fikk reise fra Egypt.

Jesus er vårt lam, hans blod rant på Golgata der han døde på korset, og hans blod har reddet oss.

Messias betyr Den Salvede, og det er rett og slett kongen som er den som salves, som det henspiller på. Jesus er altså konge, men ikke av noe jordisk rike. Han er av kongeætt, av Davids ætt.
Jesu rike er Gud rike, himmelriket, der er han konge, han ble salvet i Betania like før han døde.

Moses og profetene i det gamle testamentet har fortalt om Jesus, gjennom profetier, gjennom forutsigelser om det som skal komme, som skal skje.

Jesus er Guds Sønn – unnfanget ved Den hellige ånd og født av jomfru Maria.

Dere konfirmanter skal bli bedt for, en bønn om at Gud skal være med dere videre gjennom livet. Det er avslutningen på den største opplæringsdelen etter at dere ble døpt. Dåpsbarnets foreldre og faddere har i dag lovet at de skal følge henne videre og la henne bli kjent med Jesus gjennom livet – dere skal la henne få komme og se, for selv å kunne forstå og tro.
Dere konfirmanter har kommet og sett. Vi spør ikke i dag om dere har forstått og tror, men vi legger dere og deres liv videre i Guds hender.
Dere har fortsatt mer igjen å lære og derfor gir vi tilbud om videre oppfølging i årene framover. Først gjennom MILK, minilederkurset, og så gjennom invitasjoner til å være med på ungdomsgudstjenester og leirer i årene framover.

Ta imot invitasjonene også videre, slik at dere kan bli enda bedre kjent med Jesus.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.