Gå til hovedinnhold

Gud, velsigne oss.

Det står skrevet i Salme 67:

         Salme 67, 2 – 6    

Gud være oss nådig og velsigne oss,
      Gud la sitt ansikt lyse for oss!
         
Da skal din vei bli kjent på jorden,
      din frelse blant alle folkeslag.
         
Folkene skal prise deg, Gud,
      alle folk skal prise deg!
         
La folkeslag glede seg og juble,
      for du dømmer folkene med rettferd
      og leder folkeslagene på jorden.
         
Folkene skal prise deg, Gud,
      alle folk skal prise deg!


Vi har hørt dagens tekst fra Salme 67.
Den er en bønn om velsignelse og en lovprisning til Gud.

Bønnen om velsignelse likner veldig på velsignelsen vi avslutter gudstjenestene med – den som kalles den aronittiske velsignelse. Gitt til Aron og hans sønner av Gud via Moses finner vi den i 4. Mos. 6,24-26:
         
    24 Herren velsigne deg
          og bevare deg!
         
    25 Herren la sitt ansikt lyse over deg
          og være deg nådig!
         
    26 Herren løfte sitt ansikt mot deg
          og gi deg fred!

I neste vers står det:
27 De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem.

Det å sette Guds navn på mennesker gjør vi kristne den dag i dag. Jeg har gjort det i dag.

«Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.», sa jeg til de tre barna når de ble døpt i dag.
Det samme ble sagt til deg når du ble døpt.
Alle som er døpt er Guds navn satt på og den som har fått Guds navn satt på seg, som er blitt merket med Guds navn, slik vi blir å dåpen, den vil Gud velsigne.
Gud vil altså velsigne deg, som er blitt tegnet med hans navn.
Ta imot denne velsignelsen.

Bønnen i dagens tekst er en bønn om at Gud skal velsigne oss igjen og igjen.
Hver gang du kommer til kirka løfter prestene hendene og velsigner deg før du får gå igjen.
Jesus løftet hendene og velsignet disiplene i det han ble tatt opp til himmelen, til Gud, på Kristi himmelfartsdag.

I velsignelsen framheves Guds ansikt og så også i dagens tekst:
«Gud være oss nådig og velsigne oss,
Gud la sitt ansikt lyse for oss!» (v.2)

At Gud er nådig betyr at han ufortjent gir gunst og gode gaver til den som ber, selv når den som ber ikke har krav på dette.

Lyset fra Guds ansikt er Guds frelsende nærvær. Når du ber om velsignelse og når velsignelses lyses over deg, da er Gud til stede og hans frelse er til stede, hos deg og for deg.
Dagens tekst forteller oss at vi kan be om Guds velsignelse, og at vi kan bruke de samme ordene da, som vi prester bruker når vi lyser velsignelsen over alle som er til stede.
Bruk bønnen om at Gud skal velsigne deg og kjenn at han er nær deg.

Salme 67 lar Guds vei og frelse stå i sentrum.
«Da skal din vei bli kjent på jorden,
 din frelse blant alle folkeslag.» (v. 3)

Hver gang vi døper noen i vår kirke skjer dette, Guds vei og hans frelse blir gjort kjent.
Samtidig døper vi mange små barn som ikke selv kan se og forstå dette helt og fullt enda. Det betyr at dåpen er starten på en videre opplæring for å gjøre Guds vei og hans frelse kjent for dem. Lar vi Gud være nær oss, gjennom å ta imot hans velsignelse og be om den, da vil vi også gjøre hans vei og hans frelse synlig for mennesker rundt oss. Vi har alle et ansvar for å gjøre dette.
Gud sendte sin sønn Jesus Kristus til verden og lot han dø på et kors, for din og min skyld, for å frelse oss. Vi kan ta imot det i tro og tillit til at Jesus faktisk er Guds sønn og at frelsen gjelder hver enkelt av oss, ja, akkurat deg.
På den måten kan vi ta imot frelsen og bli gjort rettferdige overfor Gud på tross av at vi ikke klarer å leve et liv helt og fullt etter Guds bud, på tross av at vi ikke klarer å gjøre bare det gode og det rett hver eneste dag. Vi bommer alle sammen. Igjen og igjen gjør og sier vi ting vi vet er gale, og skader både andre mennesker, også de vi er mest glad i, og oss selv.
For å gjøre opp for dette trenger vi hjelp. Derfor sendte Gud Jesus og lot han dø i stedet for deg og meg, for at vår skyld skulle bli betalt, for at vi skulle kunne peke på ham og si at han har tatt den straffen vi vet at vi fortjener.
Dette er Guds nåde.

Lovprisningen er knyttet til nettopp Guds nåde og hans rettferd. Det blir også tydelig at dette gjelder alle folkeslag. Guds løfte er ikke knyttet til israelsfolket alene, det er til oss alle. Guds frelse er noe også vi kan regne med.

I dåpen er vi knyttet til Gud, vi ble hans barn, vi fikk hans navn satt på oss og vi ble tegnet med korsets tegn, tegnet for frelsen i Jesus Kristus.
Dette er ditt og derfor kan du lovprise Gud i dag.

Vi sang i dagens første salme, Den blomstertid nå kommer:
«Min sjel, opphøy Guds ære
med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være
som før så mang en gang.»

Da gjorde vi nettopp det Salme 67 gjør.
Vi lovpriste Gud for hans nåde og godhet overfor oss.

Vi skal fortsette å be, juble og glede oss over Gud og hans store kjærlighet til oss, gjennom salmene vi synger. Nå først fortsetter vi på salmen på nummer 574, Ånd fra himlen.

Hør hva vi skal synge:
«Herre Jesus, du vår glede,
kom med legedom og fred!
Tal til oss som er til stede,
om din store kjærlighet.»

Og til slutt:
«Så skal vi med jubel sjunge:

Herren er på dette sted!»

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.