Gå til hovedinnhold

Å følge Jesus

Hva betyr det å følge Jesus, for oss i dag?
Det finnes mennesker som sier «Nei, jeg kan ikke være kristen, for da må jeg følge så mange regler, da må jeg leve så annerledes enn jeg gjør i dag. Jeg vil ikke gi slipp på noe i mitt liv».
Er det slik? Må vi gi avkall på det livet vi lever hvis vi sier ja til å følge Jesus, ja til å leve som kristne, ja til å tro på Jesus som Guds frelser for meg?

La oss høre hva Jesus sa om dette tema til sine disipler.

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.» (Matt. 16,24-27)


«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.»

Ja, det var da det jeg visste! – tenker du kanskje – jeg må oppgi alt mitt skal jeg følge Jesus – that will never happen!

Tenker du slik nå, så ber jeg om å få noen minutter av din oppmerksomhet for å fortelle litt mer om hva Jesus faktisk sier.
Min oppfordring til deg er – Ta sjansen og lytt i noen minutter.

Hva mener Jesus med å si at man må «fornekte seg selv» for å følge ham?
Hvem er du?
Jeg vet hvem jeg er. Jeg er et menneske, skapt i Guds bilde og jeg lever etter syndefallet, jeg gjør både godt og vondt i møte med mennesker. Det er ikke alltid jeg lykkes i å leve det livet jeg ønsker, det livet der jeg bare gjør godt mot andre, alltid, til enhver tid.
Jeg vil tro at dere som er foreldre, enten deres barn er små eller voksne, flere ganger har følt dere mislykket som foreldre. Dere har måttet sette grenser for barna, som de ikke har likt. Dere har blitt opprådd og ikke visst hva dere skulle gjøre for å hjelpe, og kanskje til og med har gjort noe som ikke har vært bra for barnet. Dere har blitt sinte og skjelt ut barnet deres for ett eller annet.
Slik er vi mennesker, slik er våre liv. Vi strekker ikke til. Ingen av oss er den perfekte forelder som til enhver til gjør det riktige og tar de riktige valgene hele tiden. Innimellom trår vi feil, fordi vi er mennesker.

Jesus har noe å gi akkurat deg, akkurat i dag.
Vi hørte teksten fra Josva i det Gamle testamentet. Der Josva taler til folket og forteller dem at de ikke klarer å tjene Gud, for han er hellig. Folket velger til tross for det å følge Gud og blir oppfordret til å skille seg med fremmede guder og vende sitt hjerte til Gud.

«Vende sitt hjerte til Gud» - det kan vi mennesker klare. Vi kan ikke klare å gjøre det gode til enhver tid, vi kan ikke klare å gjøre Guds vilje til enhver tid, men vi kan klare å vende vårt hjerte til Gud.
Når vi gjør det blir vi møtt av Gud, slik som Paulus beskriver ham i sitt brev til efeserne:
«Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.» (Ef. 2,4-5)

«Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger»
Her snus alt på hodet.

Vi ser på oss som levende mennesker på tross av at vi ikke alltid strekker til.
Paulus beskriver oss som døde på grunn av det vi gjør galt.
Han peker på at vi har en mulighet for å snu død til liv og det er å vende oss til Gud, ta imot hans nåde, blir frelst og gjøre det Jesus sier – fornekte oss selv og ta opp vårt kors og følge ham.

Å fornekte seg selv handler ikke om selvfornektelse eller selvutslettelse.
Å fornekte seg selv og ta sitt kors opp handler om å gå gjennom livet med Jesus.
Å fornekte seg selv og ta sitt kors opp handler om å gå fra døden til livet.

Det handler altså ikke om å utslette seg selv, men om å gi Jesus plass i livet sitt.
Ja, det skjer noe når du gir Jesus plass i ditt liv.
Nei, Jesus tar ikke over livet ditt.
Derimot forandres du i møte med Jesus.
Israelittene fikk et valg av Josva – Gud eller avgudene – de valgte Gud.
De vendte sitt hjerte til Gud, de ville følge ham.

I dag er valget ditt.
Vil du velge Gud og vende ditt hjerte til ham?
Der har du nåde, forsoning og liv i vente.
Jesus døde på korset for din skyld.

Korset du oppfordres til å ta opp er nådens kors, korset som gir deg adgang til Guds rike.
Det er det samme korset jeg tegnet på dåpsbarna i dag, korset som viser at de nå tilhører Jesus Kristus.
Det samme korset ble tegnet på deg, den dagen du ble døpt – du tilhører Jesus Kristus.
Ta det korset og følg Jesus i dag.
Ja, det vil bety en forandring i ditt liv.
Nei, det vil ikke bety at du blir utslettet eller at du må slutte å gjøre alt du gjør i dag.

Forandringen vil være at i det du vender ditt hjerte til Gud, i det du tar ditt kors opp og følger Jesus, gir du rom for Gud i ditt liv. I vente har du da Guds kjærlighet, nåde og frelse.
Forandringen er at du får en ny venn – Jesus Kristus og han var villig til å gi sitt liv for deg, for han vet at du ikke klarer å være en super forelder, ektefelle, venn eller kollega hele tiden. Gud vet at du ikke får til ditt liv i ett og alt, og han vet at du vil fortsette å gjøre gale ting, ta feil valg, såre mennesker og så videre, selv etter at du har tatt opp ditt kors og fulgt Jesus.
Allikevel vil han ta deg i mot.

Du som er tegnet med korsets tegn, husk at du allerede hører til hos Jesus.

Ta opp det korset du fikk og følg ham, så vil du få en venn for livet, som vil gjøre død til liv for deg.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.