Gå til hovedinnhold

Gud lar sitt rike vokse

Dette er prekenen fra konfirmasjonsgudstjenesten i Bjørkelangen kirke i dag, 3. mai på 5. søndag i påsketiden. I tillegg til preken hadde jeg en samtale med konfirmantene der jeg stilte dem spørsmål om dåp, nattverd og påsken. Leseteksten om Enken i Sarepta, 1. Kong. 17,8-16 ble lest som lesetekst.

Her er prekenen:

Vi har pratet om dåp, nattverd og påsken sammen jeg og konfirmantene.
Påsken med Jesu død og oppstandelse er et viktig grunnlag for kirka og for vår tro.
Dåpen fører oss inn i menighetens fellesskap, som medlemmer av den samme kirke.
I nattverden deler vi fellesskapet med hverandre og Jesus igjen og igjen. Der kan vi hente kraft og styrke til livet som kristne. Nattverden er en uuttømmelig kilde for oss, for hver den som kommer, tror og tar imot.

Vi har hørt om kvinnen i Sarepta, hun våget å tro på profeten Eli og laget brød av det siste hun hadde av mel og olje, ga profeten først, og så spiste også hun og sønnen hennes. Neste dag gjorde hun det samme, hun gikk ikke tom for mel og olje, fordi hun stolte på profeten, som sa at Gud ville gi henne det hun og sønnen trengte, så lenge hun også ga profeten mat.

Evangeliet i dag handler om Guds rike, det som Jesus pratet om og som han sa skulle bryte fram, ja allerede hadde brutt fram i verden, med Jesu tilstedeværelse.

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 13. kapittel:

Luk. 13, 18 – 21

Så sa Jesus: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»
    Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med?  Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»

Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen

Dere konfirmanter har vært igjennom åtte måneder med undervisning om den kristne tro.
Vi har sådd frøn av Guds ord til dere, gjennom undervisning, andakter, opplevelser og gudstjenester, dere har lyttet, lest, deltatt og tatt imot. Dere har latt Guds ord komme til dere på ulike måter i denne tiden.
Vi har åpnet opp for at Guds rike skal kunne vokse i dere.

Gud er den som gir vekst, slik vi hørte i teksten om enken i Sarepta. Hun søkte og trodde Gud og handlet på hans ord – da ga Gud henne mat hver dag så lenge det var matmangel der hun bodde.

Jesus bruker nå bilder, liknelser, for å fortelle oss hvordan det er med Guds rike.
Sennepsfrøet er lite og unnselig og vokser seg stort, og blir som en stor busk – men fortsatt langt fra et stort tre. Når Jesus sier at det blir til et tre så stort at fuglene kan bygge bo i det, så sprenger han rammen for bildet han bruker – han forteller med det at Guds rike er større enn vi kan forstå. Guds rike er Guds og derfor gjelder Guds regler og rammer der, ikke våre. Vår erfaring er begrenset, og Gud sprenger rammene for vår erfaring – alltid.

Det er mange år siden jeg så vidt var blitt tenåring og fikk spørsmål om jeg skulle konfirmeres. Etter å ha tenkt meg om lenge sa jeg at jeg i hvert fall ville bli med på undervisning og leir – så fikk vi se – for konfirmeres ville jeg ikke hvis jeg ikke mente noe med det – hvis jeg ikke kunne si at jeg trodde litt i hvert fall.
Presten og lederne gjorde sitt for å så Guds ord i oss. Jeg endte med å konfirmeres sammen med de andre. Dette ville jeg vite mer om – Guds ord hadde som et lite frø begynt å spire i meg.
Det var lite, men Gud kunne la det vokse videre.

Jeg lot dette frøet få vekstvilkår i årene som fulgte, jeg gikk en gang innimellom på gudstjenester og var innom en ungdomsgruppe i kirka noen få ganger. Jeg leste noen bøker om kristne som fortalte om sine opplevelser, jeg leste litt i Bibelen og jeg ba.
Dette var nok til at det lille frøet som var sådd, ikke bare spiret men etter hvert også vokste til og ga frukt.

Nå er dere konfirmanter ferdige med konfirmasjonstiden.
Gud vil la sitt rike vokse også hos dere. Det lille frøet som er sådd, den troen dere har, enten dere opplever den som stor eller liten, kan vokse seg enda større, det har den kraft i seg til å gjøre.

Nå er det opp til dere å gi det frøet som er sådd mulighet til å få vann og næring, så det kan vokse til en flott plante.
Ja, men … «jeg tror jo bare litt, også tviler jeg masse på om dette kan være sant» - kanskje tenker du sånn.

Husk da hva Jesus sier i dag – et lite sennepsfrø kan bli til et stort tre som fuglene kan bygge rede i. Hvordan det går til er Guds hemmelighet. Gud ønsker at hans rike skal vokse, og han kan gjøre slik at det faktisk vokser, selv om vi ikke ser det eller merker det.
Gud kan bruke det som er sådd hos deg og la det vokse, du kan hjelpe ham gjennom å søke etter Gud og hans ord.
Hvordan gjør man det da?

Når vi hadde avslutnigsfest for noen uker siden fikk dere med dere to brosjyrer
Den ene het 10 gode grunner for å gå på gudstjeneste – ved å komme til gudstjenester gir dere Gud mulighet til å få frøet i dere til å vokse. Her i kirka kan dere møte andre troende, høre Guds ord, lære mer og bli styrket gjennom bønn og nattverd.

Den andre var en brosjyre om et kurs – MILK, minilederkurs. Å bli med på det er en måte selv å lære mer, samtidig som dere får mulighet til å gi videre av det dere har lært til andre. Gud får på den måten også mulighet til å få frøet i dere til å vokse.

I årene framover vil dere innimellom få invitasjoner fra kirka til ulike arrangement, leirer og gudstjenester. Ved å ta imot disse invitasjonene og bli med lar dere Gud få mulighet til å få frøet i dere til å vokse.

Gjør som enken i Sarepta – stol på Gud og oppsøk hans rike, så vil frøet som er sådd få mulighet til å vokse. Søk Guds rike, så vil dere få mer.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

Fiskefangst

Det er i dag 6. søndag etter pinse eller Aposteldagen, som den også kalles, og prekenteksten er hentet fra Luk. 5,1-11.

Til denne søndagen har jeg skrevet Søndagstanker til avisen Indre Akershus Blad og det er disse jeg gjengir her i dag:

Jeg har så vidt fisket noen ganger, og jeg husker godt sist jeg fikk fisk. Jeg var vel en 13-14 år og var sammen med familien og fisket i en elv en kveld. Plutselig nappet det og jeg ble nokså forfjamset og kastet likeså godt fisken langt inn blant trærne bak oss. Der fant vi den slimete lille ørreten, som ble tatt hånd om og stekt til kveldsmaten. Jeg var ikke veldig begeistret over verken å få napp eller å ta hånd om fisken etterpå. Etter det har jeg slått meg til ro med at fiske ikke er noe for meg. Ikke er jeg glad i å stå ved en elv eller et vann og vente på napp og ikke liker jeg å få napp heller.
Allikevel er jeg blitt fisker, men i en helt annen betydning av ordet. Dette hører vi om i fortellingen om Peters fiskefangst.
I søndagens tekst møter vi…