Gå til hovedinnhold

Matteus 16

Vi har kommet til Askeonsdag, fastens første dag.
Her kommer noen betraktninger rundt kommende søndags evangelietekst.
Kommende søndag er det Matt. 16,21-23, som er evangelieteksten. Vi kommer inn i fortellingen like etter Peters bekjennelse ved Cæsarea Filippi, der Jesus kaller Peter for klippen. Etter denne hendelsen fortelles det at Jesus begynte å tale om hva som ventet ham, lidelse og død. Dette klarte ikke Peter å høre på, så han tok Jesus til side og irettesatte ham. Den impulsive Peter har ikke forstått at det Jesus taler om skal skje, er nødvendig og en del av Guds plan for oss mennesker. Avsnittet slutter med at Jesus irettesetter Peter og avviser fristelsen til å gå en annen vei enn Guds vei.
Jesu lidelse og død er nødvendig, det er en del av Gud frelsesplan. Peter viser en mangel på innsikt i det som er Guds, en mangel som vi alle mennesker har. Vi sliter med å se hva som er Guds plan.
Fastetid er tid for å gå veien opp mot Jerusalem, for å gå mot lidelse og død. Den som led og døde var Jesus Kristus, men de som skulle gått denne veien til lidelse og død er vi, men Jesus gjorde det for oss. Gud skjønte at dette ble for vanskelig for oss og han ga sin egen sønn for å lide og dø, for deg og meg. Så høyt elsker Gud oss!

La oss gå inn i denne fastetiden i ly av Guds kjærlighet og følge hans sønn på lidelsens vei.
La oss se hva han har gjort for oss, av kjærlighet.
La oss ta imot det offeret som ble fullbrakt i kjærlighet til oss.

Dere som forbereder preken til søndag finner mer om teksten på Prekenhjelp, i den gamle delen, her, jeg ligger dessverre etter med oppdateringer til ny tekstrekke.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Kristi åpenbaringsdag

Kristi Åpenbaringsdag, eller Epifania-dagen, som den også kalles, er en av de eldste kristne høytidene. Den har sin bakgrunn i feiringen av 6. januar, som en markering av Jesu fødsel, dåp og første under. Vi kan følge linjene helt tilbake til 100-tallet. Dagen har gjennomgått mange forandringer. Først ble feiringen av Jesu fødsel i Vestkirken flyttet til 25. desember rundt år 325 og 6. januar viet minnet om de vise menn.
Vismennene fulgte stjernen på sin vandring mot målet.
”Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.”
En stjernehimmel er flott å se på, og den er gjerne opphav til undring og forundring. Den forandrer seg gjennom året, fordi vi ser ulike deler av den. Noen ganger dukker det også opp ”nye stjerner” eller rettere sagt ulike lysfenomen på himmelen som ligner på stjerner.
En stjernehimmel kan også brukes til å orientere seg og finne veien.
Vi skal i dag få følge noen menn på vandri…

Vingårdssøndag

Prekenteksten på Vingårdssøndag i år er en lignelse. Det er Jesus som forteller den for sine disipler. Lignelsen handler om hvordan Gud lønner oss.
Jesus sa: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: 'Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er.' Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 'Fordi ingen har leid oss,' svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.'
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de sis…