Gå til hovedinnhold

Matteus 16

Vi har kommet til Askeonsdag, fastens første dag.
Her kommer noen betraktninger rundt kommende søndags evangelietekst.
Kommende søndag er det Matt. 16,21-23, som er evangelieteksten. Vi kommer inn i fortellingen like etter Peters bekjennelse ved Cæsarea Filippi, der Jesus kaller Peter for klippen. Etter denne hendelsen fortelles det at Jesus begynte å tale om hva som ventet ham, lidelse og død. Dette klarte ikke Peter å høre på, så han tok Jesus til side og irettesatte ham. Den impulsive Peter har ikke forstått at det Jesus taler om skal skje, er nødvendig og en del av Guds plan for oss mennesker. Avsnittet slutter med at Jesus irettesetter Peter og avviser fristelsen til å gå en annen vei enn Guds vei.
Jesu lidelse og død er nødvendig, det er en del av Gud frelsesplan. Peter viser en mangel på innsikt i det som er Guds, en mangel som vi alle mennesker har. Vi sliter med å se hva som er Guds plan.
Fastetid er tid for å gå veien opp mot Jerusalem, for å gå mot lidelse og død. Den som led og døde var Jesus Kristus, men de som skulle gått denne veien til lidelse og død er vi, men Jesus gjorde det for oss. Gud skjønte at dette ble for vanskelig for oss og han ga sin egen sønn for å lide og dø, for deg og meg. Så høyt elsker Gud oss!

La oss gå inn i denne fastetiden i ly av Guds kjærlighet og følge hans sønn på lidelsens vei.
La oss se hva han har gjort for oss, av kjærlighet.
La oss ta imot det offeret som ble fullbrakt i kjærlighet til oss.

Dere som forbereder preken til søndag finner mer om teksten på Prekenhjelp, i den gamle delen, her, jeg ligger dessverre etter med oppdateringer til ny tekstrekke.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.