Gå til hovedinnhold

Lukas 7

Vi har kommet til 2. søndag i fastetiden, og evangelieteksten til søndag er Luk. 7,36-50, om kvinnen som fikk syndene tilgitt.
Jesus er på besøk hos fariseeren Simon og det dukker opp en kvinne som først vasket bena hans med tårene sine og deretter smurte dem med en salve. Kvinnen var en syndefull kvinne og fariseeren Simon gjør seg sine tanker om det som skjer.
Jesus tar til orde og forteller en lignelse om to menn som hadde gjeld, den ene skyldte fem hundre denarer og den andre skyldt femti. Begge fikk gjelden ettergitt. Jesus avslutter med spørsmålet: "Hvem av dem vil da holde mest av ham?" Svaret er opplagt, den som skyldte mest. Jesus overfører så dette på det som har skjedd i Simons hus, og peker på at han ikke ble tilbudt vann til å vaske sine føtter med når han kom, men at kvinnen har vasket dem med sine tårer og salvet dem. Jesus peker på at det er fordi at hun har fått sine synder tilgitt at hun nå viser denne omsorgen og kjærligheten overfor Jesus. Kvinnen har syndet mye i sitt liv og har derfor mye å være glad og takknemlig for, nå som hennes synder er tilgitt. Sin kjærlighet viser hun på han som tilgir, Jesus Kristus.

I møte med Gud er vi alle syndere, som har et stort behov for å få vår gjeld ettergitt. Vi kan alle komme til Gud og be om og få tilgivelse.
Kom, og du vil gå oppreist ut i verden igjen med Jesu ord ringende i ørene:


Skal du preke finner du en tekstgjennomgåelse i den gamle delen av Prekehjelp, her.
”Din tro har frelst deg. Gå i fred.”

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Kristi åpenbaringsdag

Kristi Åpenbaringsdag, eller Epifania-dagen, som den også kalles, er en av de eldste kristne høytidene. Den har sin bakgrunn i feiringen av 6. januar, som en markering av Jesu fødsel, dåp og første under. Vi kan følge linjene helt tilbake til 100-tallet. Dagen har gjennomgått mange forandringer. Først ble feiringen av Jesu fødsel i Vestkirken flyttet til 25. desember rundt år 325 og 6. januar viet minnet om de vise menn.
Vismennene fulgte stjernen på sin vandring mot målet.
”Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.”
En stjernehimmel er flott å se på, og den er gjerne opphav til undring og forundring. Den forandrer seg gjennom året, fordi vi ser ulike deler av den. Noen ganger dukker det også opp ”nye stjerner” eller rettere sagt ulike lysfenomen på himmelen som ligner på stjerner.
En stjernehimmel kan også brukes til å orientere seg og finne veien.
Vi skal i dag få følge noen menn på vandri…

Vingårdssøndag

Prekenteksten på Vingårdssøndag i år er en lignelse. Det er Jesus som forteller den for sine disipler. Lignelsen handler om hvordan Gud lønner oss.
Jesus sa: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: 'Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er.' Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 'Fordi ingen har leid oss,' svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.'
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de sis…