Gå til hovedinnhold

Lukas 7

Vi har kommet til 2. søndag i fastetiden, og evangelieteksten til søndag er Luk. 7,36-50, om kvinnen som fikk syndene tilgitt.
Jesus er på besøk hos fariseeren Simon og det dukker opp en kvinne som først vasket bena hans med tårene sine og deretter smurte dem med en salve. Kvinnen var en syndefull kvinne og fariseeren Simon gjør seg sine tanker om det som skjer.
Jesus tar til orde og forteller en lignelse om to menn som hadde gjeld, den ene skyldte fem hundre denarer og den andre skyldt femti. Begge fikk gjelden ettergitt. Jesus avslutter med spørsmålet: "Hvem av dem vil da holde mest av ham?" Svaret er opplagt, den som skyldte mest. Jesus overfører så dette på det som har skjedd i Simons hus, og peker på at han ikke ble tilbudt vann til å vaske sine føtter med når han kom, men at kvinnen har vasket dem med sine tårer og salvet dem. Jesus peker på at det er fordi at hun har fått sine synder tilgitt at hun nå viser denne omsorgen og kjærligheten overfor Jesus. Kvinnen har syndet mye i sitt liv og har derfor mye å være glad og takknemlig for, nå som hennes synder er tilgitt. Sin kjærlighet viser hun på han som tilgir, Jesus Kristus.

I møte med Gud er vi alle syndere, som har et stort behov for å få vår gjeld ettergitt. Vi kan alle komme til Gud og be om og få tilgivelse.
Kom, og du vil gå oppreist ut i verden igjen med Jesu ord ringende i ørene:


Skal du preke finner du en tekstgjennomgåelse i den gamle delen av Prekehjelp, her.
”Din tro har frelst deg. Gå i fred.”

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.