Gå til hovedinnhold

Messias, den salvede

Godt nytt kirkeår!

I dag er Lukas 4,16-22a prekentekst:
Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:
Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren. 
Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn.
Forventningen blant de som var i synagogen denne dagen var stor nå når Jesus hadde lest teksten fra profeten Jesaja.


De som var der visste godt hvem denne mannen var, Jesus, den eldste sønnen til Maria og Josef. Han var snekker og var nå hjemme en tur.

”Skal han ikke si noe?”
”Hva vil han si om dette?”

De venter spent.
Jesus setter seg ned.
Det er helt stille i synagogen og alle bare venter spent.

”Hva skal han si?”

Så taler han:
”I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.”

Wow!
De har opplevd noe historisk.
En profeti er blitt oppfylt rett foran øyne på dem.
Her i synagogen i Nasaret.
I deres lille landsby.

Wow!

Når Jesus sier at dette ordet er blitt oppfylt i dag i synagogen i Nasaret, så sier han faktisk at han er den som Herrens Ånd er over og at det er han som er salvet av Gud.

Jesus forteller dem altså at han er Guds salvede, Messias.
Vet dere hva Messias betyr?

Det er egentlig et hebraisk ord og betyr den salvede.

Hva var det å salve noen?
Å smøre hodet med olje og velsigne.

Hvem ble salvet?
Hvem var den salvede for en israelitt, en jøde på Jesu tid?

Kongen – men nå hadde de ingen egen konge, men de ventet på en stor konge, av den gamle kongeætten, en etterkommer av kong David, en Messias.

Når Jesus da forteller at han er denne salvede, tenker de som er der videre og forstår at han mener at han er denne store kongen de venter på, Messias.

Kan han virkelig være det?
Hva vet vi om det Jesus gjorde?
- han forkynte et godt budskap fra Gud, for alle som ville høre på
- han gjorde så blinde så
- han gjorde syke friske
- han tilga folk deres synder og oppfordret dem til ikke å synde mer

Jesus gjorde nettopp de tingene som profeten Jesaja hadde sagt at Messias, Guds salvede, skulle gjøre.

”Men, er ikke dette Josefs sønn?”
Han kan ikke komme her og tro at han er noe mer enn det. Vi kjenner ham og hans familie, de er vanlige snekkere, verken mer eller mindre.

Slik begynte de å viske og prate i benkeradene etter hvert som Jesus pratet.

Det hele endte med at de jaget ham ut av Nasaret.
Betydde det at Jesus sluttet å forkynne og helbrede?

Nei, han fortsatte i områdene rundt Galileasjøen, og mange mennesker kom og hørte på ham og han gjorde mange mennesker friske.

Profeten Jesaja talte om at de som var i fangenskap skulle få frihet.
Han prater da ikke først og fremst om fanger i et fengsel.
Jesaja prater om mennesker som er ufrie selv om de ikke sitter i et fengsel.

Det som binder oss er våre onde gjerninger, alt det gale vi gjør som mennesker, altså når vi gjør imot Guds vilje, når vi ikke gjør det som er godt for oss selv og for mennesker rundt oss.

Jesus taler også om det på den måten og det er derfor han ofte sier til de som han har gjort friske at deres synder er tilgitt. Jesus vet nemlig at det er andre ting enn sykdom som binder oss mennesker og at det mange ganger er minst like ille som sykdom.

Jesus taler også om at vi som ser og hører også kan være blinde og døve. Det han mener er at vi ikke ser og hører hva Gud vil med oss og for oss.

Jesus gjorde så at mennesker så og hørte Gud.
Jesus viste oss mennesker hvem Gud er og hvor mye han elsker oss.
Jesus vil fortsatt vise oss dette.

Han vil at vi skal være Lys våken i møte med Gud og hans ord, slik at vi kan se og høre hva Gud vil si oss og hva Gud har å gi oss.

Guds gave til oss er nettopp Jesus, Guds egen Sønn, som denne dagen i Nasaret fortalte hvem han er og hva hans oppgave var.
Guds gave til oss blir gitt oss igjen i dag og vi kan ta imot Guds Sønn, Jesus Kristus, den salvede Messias.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.