Gå til hovedinnhold

Pinsedag

I år er prekenteksten hentet fra Apostelgjerningene 2,1-11. Siden jeg har fri denne pinsehelgen, har jeg ikke laget noen preken over den teksten, men legger ut den prekenen jeg holdt for to år siden:


Det er pinsedag!
Vi feirer at Den Hellig Ånd ble utøst over menneskene.
Åndens kilde er Gud selv og Ånden vitner om Jesus for oss.
Ånden vil gi oss et rikere liv, en rikere forståelse av hvem Jesus er og hva det betyr for oss. Når vi lengter etter noe mer i våre liv kan det være nettopp Ånden som er svaret på vår lengsel.

Hør hvordan Eivind Skeie uttrykker dette:

Å, denne kilde ren som paradiset,
den springer frem her like ved min fot.
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.

Min kropp av feber,
mine sprukne lepper,
mitt savn, min klage,
min lengsel og min tørst.
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.

Du lar meg drikke.
Mine sprukne lepper,
min kropp av feber
leskes av din trøst.
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.

Du er min kilde, ren som paradiset
ser jeg deg nå med naglet hånd og fot!
Å, rike strøm fra nådens dype brønner,
du er min helse og mitt liv, mitt mot.
(Eivind Skeie)


Prekenteksten er fra Joh. 14,23-29:
        
Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Å holde fast på Guds ord er å bevare troen:
”Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen” (2. Tim. 4,7), sier Paulus i sitt andre brev til Timoteus. Paulus beskriver sitt liv som kristen på denne måten. Han har kjempet den gode kampen og fullført løpet. Han har også bevart troen. Han kunne også si at han var blitt bevart i troen.

Å bevare troen og bevares i troen er nært knyttet til Den Hellige Ånd, hans komme og nærvær i verden i dag, fordi at Den Hellige Ånd er gitt oss for å hjelpe oss til å komme til tro og bli bevart i troen.

Talsmannen, Den Hellige Ånd, skal lære oss alt og minne oss om alt Jesus har sagt, sier han til oss i dag. Den Hellige Ånd kan oppleves vanskelig å forstå og gripe.
Hendelsene på pinsedag er så annerledes enn det vi feirer i jul og påske. Jesus som ble født i en stall og døde på et kors er mye mer konkret og håndfast.
Når vi kommer til pinsen er Jesus borte, han er i Himmelen, hos Gud.
Disiplene sørget over Jesu død. Det er femti dager siden de så den tomme grav og i løpet av disse femti dagene har de flere ganger sett og pratet med den oppstandne Jesus Kristus. For ti dager siden var de vitner til at han ble tatt opp til himmelen.
Med øynene har de sett hva som har skjedd med Jesus, men fortsatt sliter de med å forstå, samtidig som de følger Jesu formaning om å bli i Jerusalem. De venter på Den Hellige Ånd.
Nå er det Den Hellige Ånd kommer til syne, som ildtunger over disiplene og gjør så at de taler forskjellige språk.
Plutselig blir de sorgtunge og skremte disiplene forvandlet til sterke og tydelige vitner om Jesus Kristus.
Den Hellige Ånd forvandlet dem. Endelig forsto de sammenhengene og de fikk kraft til å fortelle andre om det – Jesus Kristus er verdens Frelser.

Åndens gjerning begynte på pinsedag og den er ikke sluttført. Den Hellige Ånd virker også i dag og han er her i blant oss og vil virke i deg.

Den Hellige Ånd kan virke fjern fra vår virkelig, til tross for at han er den nærværende Gud.

Hver søndag i kirkene nevner vi Den Hellige Ånd, spesielt i forbindelse med at vi har dåp. I dag har vi fire ganger hørt dette utsagnet: ”Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet.”
Det ble sagt til hvert av de fire dåpsbarna.

Er du døpt?
Da har du fått Den Hellige Ånd!
Han burde da ikke være noe fjernt, men noe nært. Han er noe du faktisk har i deg.
Den Hellige Ånd er Guds måte å være nær oss og bli hos oss. Det er bare ved Den Hellige Ånds hjelp at et menneske kan bevare Guds ord og bevares i troen.
Den hjelpen trenger vi alle – enten vi er Paulus eller Kari og Ola.

Vårt ord ånd kommer av spirit og det er et ord vi finner igjen i ordene inspirere og inspirasjon.
Synonymer til disse er ord som ildne, fyrighet, glød og ild. Ordet begeistre inneholder også et ord for ånd – geist – det tyske ordet for ånd.

Dette kommer fra det som skjedde i Jerusalem på pinsedag.
Der finner vi sammenhengen mellom ånd og ild, som altså går igjen i vårt språk i dag – vi kan tale om at noen er i ”fyr og flamme” eller er ”oppglødd” eller ”begeistret” overfor noe. Vi bruker uttrykk som ”å holde et flammende innlegg”. Vi taler om å være ”tent” for noe.

Disiplene var virkelig i ”fyr og flamme” og deres ”flammende tale” den dagen førte til at også andre mennesker ble ”tent”.
Disiplene ble selv inspirert og de inspirerte andre, når de fikk ånden og talte slik at ånden ble gitt videre til mange mennesker. Disiplenes begeistring var til å ta og føle på.

Det er godt å være begeistret, å bli inspirert. Vi har følt det i ulike sammenhenger. Hva med å bli det i dets rette forstand? Bli i Ånden?
Vi har alle Den Hellige Ånd i oss, og vi kan alle la han være en inspirator til tro, en som kan oppildne oss, slik at vi blir begeistret over evangeliet.

Hvordan får vi tatt Den Hellige Ånd i bruk?
Gjennom å be Gud å fylle oss med Den Hellige Ånd og gjennom å be Den Hellige Ånd lære oss.
Da kan vi bli inspirert, begeistret og fylt av ånd, slik at vi selv blir styrket og bevart i troen på Guds Ord, på Jesus Kristus og slik at vi selv blir brennende vitner som er med og gir Ordet videre til andre mennesker.

Vi feirer åndens komme og starten av den første menighet.
Vi er fortsettelsen på denne menighet og Gud er avhengig av vår glød og ild for å nå stadig nye generasjoner med budskapet om Jesus Kristus og hans gjerning for oss.

La denne pinsen bli en pinse også for ditt liv, der du tar i bruk Den Hellige Ånd, for første gang eller på nytt, og blir inspirert, begeistret og fylt av Ånden.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.