Gå til hovedinnhold

På vei mot pinse

Pinsen - Den Hellige Ånds høytid - nærmer seg.
For mange oppleves den som en diffus og vanskelig tilgjengelig høytid. Den ekstra fridagen brukes gjerne til en langhelg på hytta, mens pinsens kristne innhold blir borte.

Mange sukker tungt når man begynner å tale om Den Hellige Ånd - det er jo så vanskelig!

I år er vi så heldige å få lov å preke over det som faktisk skjedde på pinsedag. Det gir noe konkret å si om selve hendelsen. Samtidig er det ufattelige der - hvordan kunne disiplene tale ulike språk? Hva gjør Ånden med oss?

Noe av det som gjør Den Hellige Ånd så vanskelig er at vi knytter den så sterkt til hendelsene på pinsedag og tungetale. Det er forsåvidt riktig, men det er bare en del av Åndens virke og derfor må vi utvide synsfeltet vårt. Jesus selv taler mye om Ånden i sin avskjedstale, og han sier at Ånden er vår Hjelper og vår Talsmann. En som vil oss godt, en som vil hjelpe oss til å se Guds kjærlighet.

Paulus taler en del om Den Hellige Ånd og i brevet til galaterne taler han om Åndens frukter. Frukt er synlig, det er noe konkret. Paulus forteller oss at Den Hellige Ånd kommer til syne gjennom sine frukter og han sier at Åndens frukter er "kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse". Der vi ser og opplever disse tingene, der ser og opplever vi litt av Den Hellige Ånds virke. Slik synliggjøres Den Hellige Ånd den dag i dag.


Husk at den største kjærligheten er den Gud viser oss, da han sendte sin Sønn, Jesus Kristus, til verden for å dø for oss. Den Hellige Ånd er Guds talsmann overfor oss og vil få oss til å se og forstå denne store kjærlighetserklæring. 


Pinsetid er tid for å gjøre Ånden synlig blant oss.
La Ånden virke i ditt liv, og komme synlig fram, slik at du og andre kan bli styrket i troen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.