Gå til hovedinnhold

Hva er viktigst? Gud eller verden?

Dagens tekster handler om vårt forhold til Gud og medmennesker. Lesetekstene finner du i 5. Mos. 15,7-8.10-11 og 1. Joh. 3,15-18.

Evangelieteksten er hentet fra Lukasevangeliet:

Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og glede dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som hette Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Og hundene kom og slikket sårene hans.
    Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. Han ropte: «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.» Abraham svarte: «Husk, mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lasarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss.» Da sa den rike: «Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sa: «De har Moses og profetene; de får høre på dem.» Han svarte: «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.» Abraham sa: «Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» (Luk. 16, 19 – 31)

Den rike mannen gjorde et valg mens han levde – og det ble feil – fullstendig feil.
Han levde et rikt og godt liv, hvis vi ser til materielle goder – han hadde alt han trengte og mer til.
Alt han eide valgte han å bruke på seg selv, på et liv i fest og glede.
Samtidig valgte han bort noe annet. Han valgte bort Gud!
Den rike mannen hadde alt han trengte, mat, klær og hus – hva mer kunne han være i behov av? Så lenge han levde her i verden klarte han ikke å se det. Den dagen han døde oppdaget han hva han hadde valgt bort – Gud!

Lasarus levde sitt liv her på jorden i fattigdom, ja han var så fattig at han måtte tigge og hadde bare et ønske – å få spise smulene fra den rike mannens bord. Lasarus ønsket å kunne spise seg mett.
Vi oppdager litt ut i historien at også Lasarus har gjort et valg mens han levde – et valg som ble riktig.
Lasarus valgte Gud – han visste at han ikke kunne klare seg selv, han visste at han trengte hjelp for å kunne overleve. Lasarus valgte Gud, og dermed valgte han livet – det evige liv.

Det er dette denne teksten handler om – å velge livet – det evige liv.

I dag er det vi som lever i verden, vi som har mulighet til å ta valg. Det aller viktigste valget i våre liv er det valget som kan gi oss evig liv.
Velger vi Gud eller velger vi bort Gud?

Den rike mannen ber for sine brødre – at det må sendes en til dem, slik at de forstår hva de må velge. Svaret han får er at hvis de ikke hører på det Skriften forteller om Moses og de andre forfedrene, så vil de heller ikke høre om det kommer en fra de døde, ja om noen så står opp fra de døde!

Det er Jesus, Guds egen Sønn, som forteller om den rike mannen og Lasarus.

Vi kjenner resten av historien til Jesus. Han døde på et kors, ble begravd og STO OPP FRA DE DØDE !

Mange av Jesu tilhørere lot seg ikke overbevise av det heller.
Lar du deg overbevise?

Det er oss det handler om i dag, oss og våre liv. I dag er det vi som må velge – Gud eller verden.

Lar vi oss overbevise av han som sto opp fra de døde?
Er det godt nok for deg, for å tro på Gud, tro på Jesus, og sette Gud og Jesus i første rekke i ditt liv?
Er det godt nok for deg, til å velge Gud, til å velge Jesus Kristus?

Vet du, han sto ikke opp fra de døde for å overbevise oss om at Gud finnes?
Han sto opp fra de døde for å gjøre opp for vår gjeld til Gud, for alt det gale vi har gjort – derfor kan vi komme og si at vi har tatt feil, at vi har valgt feil og få tilgivelse for det.
Vi har en ekstra mulighet, sammenlignet med den rike mannen, men også for oss vil det en dag være for sent, å forandre på valget.

Å velge det evige liv – Jesus Kristus – betyr ikke at vi må leve et liv i fattigdom, men at vi lar Gud være det viktigste i våre liv – ikke penger og materielle goder.
Setter vi Jesus Kristus først i våre liv, er vi også villige til å bruke av vår rikdom på andre mennesker, da lar vi ikke en Lasarus ligge syk og sulten utenfor vår port.

Hva er viktigst? Gud eller verden?

Kommentarer

Malys krok sa…
Kjære deg! Nå har jeg lest prekenen din høyt for mannen min og meg! Var godt å finne den nå i kveld! Takk!!
-Margit-
Hanne sa…
Vær så god! Godt å høre at den gjorde dere godt.

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.