Gå til hovedinnhold

Tanker i fastetid

I dag er det tre uker siden Askeonsdag og tre uker fram til onsdag i påskeuka. Vi er midtveis i fasten. Hva har disse ukene betydd for deg?
Hos meg har det vært litt av hvert, og totalt sett har jeg fått lest mindre i Bibelen og bedt mindre enn jeg hadde tenkt meg. Når det er slik er det godt å kunne se at hver dag er en ny mulighet til å være nærmere Gud enn jeg var i går, og han venter på meg.

Dagens tekst i Bibelleseplanen er Saligprisningene fra Matteusevangeliet, Matt. 5,1-12, og i disse ordene kan vi få hvile midt i vår åndelige skrøpelighet. Saligprisningene beskriver hvem som får del i frelsen og her peker Jesus også framover til den eskatologiske frelse, til himmelen, til det evige liv hos Gud.
Her prises de salige som er fattige i seg selv, altså de som er helt avhengige av Jesus og som kommer til ham.
Her prises de salige som sørger over ondskapens og lidelsens makt i verden og de som ikke tenker høyt om seg selv. Her prises de salige som lengter etter Guds rettferdighet, etter at Guds rike skal komme helt og fullt.
”Rettferdigheten” beskriver den nye tilstand Gud oppretter

Dette er en tekst vi kan hvile i, når vi lengter etter Gud, når vi ønsker å ha mer med ham å gjøre, når vi ønsker å lytte mer til hva han vil si oss, ikke minst når vi ikke får dette til. Vår lengsel etter det som er Guds prises her salig, fordi når vi ser og forstår vårt eget behov for Gud og Jesus, da vil vi komme til ham og ta imot hans gave.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Kristi åpenbaringsdag

Kristi Åpenbaringsdag, eller Epifania-dagen, som den også kalles, er en av de eldste kristne høytidene. Den har sin bakgrunn i feiringen av 6. januar, som en markering av Jesu fødsel, dåp og første under. Vi kan følge linjene helt tilbake til 100-tallet. Dagen har gjennomgått mange forandringer. Først ble feiringen av Jesu fødsel i Vestkirken flyttet til 25. desember rundt år 325 og 6. januar viet minnet om de vise menn.
Vismennene fulgte stjernen på sin vandring mot målet.
”Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.”
En stjernehimmel er flott å se på, og den er gjerne opphav til undring og forundring. Den forandrer seg gjennom året, fordi vi ser ulike deler av den. Noen ganger dukker det også opp ”nye stjerner” eller rettere sagt ulike lysfenomen på himmelen som ligner på stjerner.
En stjernehimmel kan også brukes til å orientere seg og finne veien.
Vi skal i dag få følge noen menn på vandri…

Vingårdssøndag

Prekenteksten på Vingårdssøndag i år er en lignelse. Det er Jesus som forteller den for sine disipler. Lignelsen handler om hvordan Gud lønner oss.
Jesus sa: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: 'Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er.' Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 'Fordi ingen har leid oss,' svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.'
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de sis…