Gå til hovedinnhold

Tanker i fastetid

I dag er det tre uker siden Askeonsdag og tre uker fram til onsdag i påskeuka. Vi er midtveis i fasten. Hva har disse ukene betydd for deg?
Hos meg har det vært litt av hvert, og totalt sett har jeg fått lest mindre i Bibelen og bedt mindre enn jeg hadde tenkt meg. Når det er slik er det godt å kunne se at hver dag er en ny mulighet til å være nærmere Gud enn jeg var i går, og han venter på meg.

Dagens tekst i Bibelleseplanen er Saligprisningene fra Matteusevangeliet, Matt. 5,1-12, og i disse ordene kan vi få hvile midt i vår åndelige skrøpelighet. Saligprisningene beskriver hvem som får del i frelsen og her peker Jesus også framover til den eskatologiske frelse, til himmelen, til det evige liv hos Gud.
Her prises de salige som er fattige i seg selv, altså de som er helt avhengige av Jesus og som kommer til ham.
Her prises de salige som sørger over ondskapens og lidelsens makt i verden og de som ikke tenker høyt om seg selv. Her prises de salige som lengter etter Guds rettferdighet, etter at Guds rike skal komme helt og fullt.
”Rettferdigheten” beskriver den nye tilstand Gud oppretter

Dette er en tekst vi kan hvile i, når vi lengter etter Gud, når vi ønsker å ha mer med ham å gjøre, når vi ønsker å lytte mer til hva han vil si oss, ikke minst når vi ikke får dette til. Vår lengsel etter det som er Guds prises her salig, fordi når vi ser og forstår vårt eget behov for Gud og Jesus, da vil vi komme til ham og ta imot hans gave.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.