Gå til hovedinnhold

Palmesøndag

I dagens prekentekst møter vi mange mennesker og de forholder seg alle til Jesus, men på litt ulik måte.
Her er folket som hyller Jesus som konge der han rider inn i Jerusalem på et esel.
Her er disiplene som har fulgt Jesus i rundt tre år.
Her er de som var til stede da Jesus vekte opp Lasarus fra de døde.
Her er skeptiske og redde fariseere som vil bli kvitt Jesus.
Her er noen nysgjerrige grekere som vil treffe Jesus.
Les hva som skjer i Joh. 12, 12-24:
Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen, at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte:
Hosianna!
Velsignet være han som kommer, i Herrens navn,
han som er Israels konge!
Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet:
Frykt ikke, Sions datter!
Se, din konge kommer, ridende på en eselfole.

Dette skjønte ikke disiplene den gang, men da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de at dette stod skrevet om ham, og at de hadde hilst ham slik.
Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vakte ham opp fra de døde, vitnet om det de hadde sett. Når folk drog ut for å møte ham, var det også fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Men fariseerne sa til hverandre: «Der ser dere at ingen ting nytter. All verden renner etter ham.»
Blant dem som var kommet til Jerusalem for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne møte Jesus.» Filip kom og fortalte det til Andreas, og Andreas og Filip gikk så og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli forherliget. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.
Hosiannaropet runget langs veien der Jesus dro inn mot Jerusalem.
Jesus ble hyllet som en konge. Han var blitt salvet som en konge like før. Folket som hyller Jesus langs veien ser for seg en konge som skal styre deres land, og kaste ut okkupasjonsmakten. En opprørsleder, rett og slett.

Jesus er en annerledes konge.
Han har makt til å reise opp døde, slik han hadde gjort med Lasarus.
Han har makt til å tilgi synder, slik han gjorde med mange mennesker han møtte og helbredet.
Jesus er en konge uten prakt – vi ser det av at han rir på et esel – her oppfylles profetien fra profeten Sakarja
Rop høyt av glede, Sions datter,
bryt ut i jubel, Jerusalem!
Se, din konge kommer til deg.
Rettferdig er han, og seier er gitt ham;
ydmyk er han og rir på et esel,
på den unge eselfolen. (Sak. 9,9)
De ser ikke at Jesu makt er annerledes enn den makten en jordisk konge har.
Jesu makt varer til evig tid og den skal om noen dager seire over døden.
Jesus er den kongen jødene venter på, han er Messias, den salvede.

”All verden renner etter ham” – konstaterer fariseerne. Ingenting nytter. Denne mannen begynner å bli skikkelig farlig. Jødene lever i et okkupert land der det ikke er ufarlig å hylle noen som en konge.

Den romerske styresmakten slår hardt ned på oppviglere og når så mange mennesker flyr etter en mann og hyller ham som konge, ja til og med som en messiansk konge er det farlig.
Samtidig er han en trussel mot dem selv, dersom han faktisk er den messianske kongen de venter på.
Fariseerne har gode grunner til å frykte denne mannen.

Vi møter også noen grekere i dag. De kommer søkende og spørrende til Jesu disippel Filip: ”Herre, vi vil gjerne møte Jesus.”
Disse grekerne har et inderlig ønske om å møte Jesus, om å se ham ansikt til ansikt.
Etter å ha vært på utsiden og betraktet Jesus på avstand, vi de nå se ham på nært hold.
Hvem er denne mannen som kan vekke opp døde og som alle følger etter og hyller som en konge?
Sannsynligvis har de merket seg at det er noe spesielt med denne mannen. Kanskje sto de i bakgrunnen og så hvordan Jesus red inn i byen på et esel, mens folket hyllet ham som en konge. Det må ha sett rart ut. Grekerne må har lurt på hvorfor dette skjedde og hvem denne mannen var. Nå ønsker de å få vite mer om ham og de vil se ham, ansikt til ansikt.

Om grekerne fikk møte Jesus vet vi ikke med sikkerhet. I stedet får vi gjengitt en dialog mellom Jesus og Filip i det Filip forteller Jesus om at det er noen grekere som vil møte ham.

Jesus svarer med noen merkelige ord:
”Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli forherliget. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.”
Jesus taler igjen om sin egen død. Det er han som er hvetekornet, som må dø i jorden for å bære rik frukt. Jesus er den ene som må dø for alle mennesker.

Jesus er Menneskesønnen, eller Guds Sønn, Messias. Han har kommet til verden med et eneste mål – å dø i vårt sted!

I dagens fortelling er vi bare dager fra de hendelsene som er høydepunktet i Jesu liv og som er årsaken til at han kom til verden, født av en ung kvinne, Maria, og forkynte, helbredet og tilga synder.

Dette er målet og meningen med Jesu liv – han måtte gå i døden for at du og jeg skulle få evig liv, få en plass hos Gud i himmelen.
Hvetekornet som faller i jorden og dør bærer rik frukt i det de spirer, gror og vokser opp og blir til mange nye korn.
Jesus døde på korset, ble lagt i en grav og stod opp igjen – alt for å sone våre synder, gjøre opp vår gjeld med Gud og åpne veien til himmelen for oss.

Kommentarer

trond fossum sa…
legg ned heile bibel'n
kjære

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.