Gå til hovedinnhold

Fiskefangst

Det er i dag 6. søndag etter pinse eller Aposteldagen, som den også kalles, og prekenteksten er hentet fra Luk. 5,1-11.

Til denne søndagen har jeg skrevet Søndagstanker til avisen Indre Akershus Blad og det er disse jeg gjengir her i dag:

Jeg har så vidt fisket noen ganger, og jeg husker godt sist jeg fikk fisk. Jeg var vel en 13-14 år og var sammen med familien og fisket i en elv en kveld. Plutselig nappet det og jeg ble nokså forfjamset og kastet likeså godt fisken langt inn blant trærne bak oss. Der fant vi den slimete lille ørreten, som ble tatt hånd om og stekt til kveldsmaten. Jeg var ikke veldig begeistret over verken å få napp eller å ta hånd om fisken etterpå. Etter det har jeg slått meg til ro med at fiske ikke er noe for meg. Ikke er jeg glad i å stå ved en elv eller et vann og vente på napp og ikke liker jeg å få napp heller.
Allikevel er jeg blitt fisker, men i en helt annen betydning av ordet. Dette hører vi om i fortellingen om Peters fiskefangst.
I søndagens tekst møter vi yrkesfiskere ved Genesaretsjøen. De har vært ute og fisket en hel natt og kommet tilbake med tomme garn. Ikke en fisk har de fått. Ved stranden møter de Jesus og han er ikke snauere enn at han stiger opp i båten til Simon og ber ham legge ut fra land. Derifra holder Jesus en tale for en folkemengde som har samlet seg på stranden. Når han er ferdig ber han Simon om å legge ut på dypet og sette ut garna. Simon protesterer litt, men gjør så som Jesus har bedt ham om. Resultatet blir en kjempefangst, og de fyller to båter med fisk.
Simon Peter har forstått at Jesus er en spesiell mann, og i møte med denne ubegripelig store fangsten forstår han at Gud er nær, Jesus er Guds mann. Da blir den ellers så brautende Simon Peter liten og ber ”Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.”. Jesus gjør ikke det, men ber ham bli med seg og sier ” Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker”.

Denne morgenen ble et vendepunkt i fiskerens Simons liv. Han forlot sin fiskebåt og fulgte Jesus. Han byttet yrkeskarriere, fra å ha vært yrkesfisker til å bli menneskefisker.

En menneskefisker er en som forteller andre om Jesus, slik at også de kan komme til tro på ham som sin Frelser.
Simon, eller Peter som ble hans nye navn, fikk noen år senere oppleve en stor fangst også som menneskefisker. I Jerusalem på pinsedag, fikk Peter oppleve at flere tusen mennesker kom til tro på Jesus, etter at han hadde holdt sin aller første tale.
Dette er ikke alle forunt å oppleve, men alle de som vil tilhøre Jesus er invitert til å være menneskefiskere. Jesus ber oss til å følge ham og fortelle om ham for andre mennesker.
F. eks. får alle foreldre som døper sine barn i oppgave å være menneskefiskere.
Og likeså alle som er faddere.
De sier ja til å fortelle om Jesus Kristus til et menneske, for at det mennesket skal kunne komme til tro på Jesus.
Kanskje er dette Jesu ord til Peter også et ord til deg i dag: ”Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.”.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.