Gå til hovedinnhold

Dømmesyke og baktalelse

Det er i dag 5. søndag etter pinse og tematikken handler om dømmesyke og baktalelse. Dagens tekster å langt fra ferielektyre i sommervarmen. Vi blir utfordret på eget liv.
Klarer vi å overlate dommen til Gud, som er den rettferdige dommer?
Eller vil vi helst vurdere andre selv og felle vår dom over deres liv?
Klarer vi å bære over med hverandre i kjærlighet og hjelpe hverandre til å leve i et rett forhold til Gud?

I møte med dagens tektster er det godt og sakssvarende å få lov å bekjenne egen synd tidlig i gudstjenesten. For i møte med Gud er det vårt eget liv vi skal se og sømfare. I dag har også du mulighet til å gjøre det, og her er ordene vi bruker i innledningen av gudstjenestene:
Hellige Gud, Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.


Evangelieteksten for dagen er fra Matteus (7,1-5) og handler om splinten og bjelken, den kan du lese på bibel.no.

Prekenteksten er hentet fra Jakobs brev, Jak. 4,11-12:
Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller dømmer en bror, baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men setter deg til doms over den. Det er én som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men hvem er du som dømmer din neste?

Når sa du noe ufordelaktig om noen sist?
Kunne du ha sagt det direkte til den personen?
Hvor ofte prater vi ikke om andre mennesker, også på en slik måte at det må betegnes som baktaling?
Hvem er vi når vi dømmer et medmenneske?

Når vi taler nedlatende om andre, eller dømmer dem, da forteller det samtidig noe om vår holdning overfor disse menneskene.
Vi har et valg, vi har en reell mulighet til å la være å dømme andre mennesker, og overlate dommen til ”han som har makt både til å frelse og til å ødelegge”, til Gud.

Vi har gjerne lettere for å se det problematiske med at vi dømmer andre, når vi snur det: Hvordan ville det være om noen dømte deg? Hva ville det gjøre med deg?

Ingen av oss ønsker å bli dømt av andre.
Selv skikkelig kjeltringer vil prøve å unngå en fellende dom i en domstol, eller i hvert fall å prøve å få en så lav dom som mulig.

Klarer vi å se på våre medmennesker med kjærlighet og overbærenhet?
Er det mulig å overlate til Gud å dømme, uten å miste loven og å miste øye for at noe er rett og andre ting er gale?
Det er mulig å skjelne mellom mennesket og handlingen. Det er mulig å si at det er galt å stjele, uten å si at den som har stjålet er et generelt dårlig menneske.
Det finnes en nådens dom som dømmer synden, men benåder synderen.

Alle gjør vi feil i løpet av vårt liv.
Alle har vi gjort noe som vi fortjener å dømmes for.
Alle trenger vi å bli elsket på tross av det gale vi har gjort.
Alle har vi en frelser og kan få være Guds barn av nåde og bare nåde, ufortjent, på grunn av Jesu død og oppstandelse.

La oss være mer opptatt av vårt eget liv, vårt eget forhold til Jesus enn andres feiltrinn.
Da vil vi også kunne se på andre med nye øyne og hjelpe hverandre til å stå godt rustet den dagen vi alle skal avlegge regnskap for våre liv.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.