Gå til hovedinnhold

På vei mot Allehelgens dag

Søndag er det Allehelgens dag, og mange av oss har blandete følelser og opplevelser av den dagen. Fra gammelt av feires denne dagen alle helgener som ikke har en egen dag. Etter reformasjonen beholdt man dagen i de reformerte kirkene og forsto dagen som alle de hellige, salige, troende dødes dag. Altså dagen for alle kristne som har gått foran oss inn i evigheten.
Mange av oss møter på søndag i gudstjenester der det blir lest opp navn på de i menigheten som er gått bort det siste året. I kirkebenkene sitter mennesker med sorg og savnsom vil minnes sine kjære.

Tekstene på dagen handler dypest sett om hva salighet er og årets tekster taler mye om lys. Hos Jesaja tales det om at Gud skal være vårt lys for evig:
Ingen skal høre mer om vold i ditt land,
om herjing og ødeleggelse
innenfor dine grenser.
Du skal kalle dine murer Frelse
og dine porter Lovsang.
Da trenger du ikke mer
solens lys om dagen,
eller månens lys om natten.
For Herren skal være ditt lys for evig,
din Gud skal være din herlighet.
(Jes. 60,18-19)

Lyset viser oss vei.

I evangelieteksten tales det om av vi verdens lys:
Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
(Matt. 5,14-16)

Lyset er synlig og når vi er verdens lys er vår oppgave å gjøre han som er Verdens Lys, Jesus Kristus, synlig for mennesker i dag.

Dette er tiden for å finne fram til kristne som kan være eksempler for oss, kristne som har vært lys i verden og vært tydlige veiviser for andre, slik at Jesus Kristus har blitt synlig for mennesker. Det er på den måten helgener kan være forbilder for oss. Gå på jakt etter en helgen, eller en annen kristen som kan være et forbilde for deg.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

Fiskefangst

Det er i dag 6. søndag etter pinse eller Aposteldagen, som den også kalles, og prekenteksten er hentet fra Luk. 5,1-11.

Til denne søndagen har jeg skrevet Søndagstanker til avisen Indre Akershus Blad og det er disse jeg gjengir her i dag:

Jeg har så vidt fisket noen ganger, og jeg husker godt sist jeg fikk fisk. Jeg var vel en 13-14 år og var sammen med familien og fisket i en elv en kveld. Plutselig nappet det og jeg ble nokså forfjamset og kastet likeså godt fisken langt inn blant trærne bak oss. Der fant vi den slimete lille ørreten, som ble tatt hånd om og stekt til kveldsmaten. Jeg var ikke veldig begeistret over verken å få napp eller å ta hånd om fisken etterpå. Etter det har jeg slått meg til ro med at fiske ikke er noe for meg. Ikke er jeg glad i å stå ved en elv eller et vann og vente på napp og ikke liker jeg å få napp heller.
Allikevel er jeg blitt fisker, men i en helt annen betydning av ordet. Dette hører vi om i fortellingen om Peters fiskefangst.
I søndagens tekst møter vi…