Gå til hovedinnhold

Livets brød

Dagens prekentekst er fortsettelsen på en fortelling om hvordan Jesus metter over fem tusen mennesker, ved Galilea-sjøen.
Etter dette brødunderet søkte Jesus seg bort for å være alene og disiplene gikk i båten og reiste til Kapernaum.
Vi kommer inn i teksten neste dag:

Joh. 6, 24 – 26

Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette . Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»
Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.
Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.


Jesus var borte!
Folket ville møte ham igjen.
De var fortsatt sultne.
De var sultne på Jesu ord.
De ville vite mer.

Hvor er Jesus?
Vi kan godt spørre oss selv noenlunde samme spørsmål:
Hvor er Jesus i mitt liv, min hverdag, min fremtid?

Hvor er Jesus i ditt liv i dag?
Ser du ham?
Er han borte?

Menneskene på stranden begynte å lete.
Når de ikke fant Jesus i nærheten satte de seg i noen båter og reiste til Kapernaum for å se etter Jesus der.

Vi kan ikke finne noe som helst uten å lete.
Du som leter etter Jesus har allerede fått dra-hjelp fra Faderen!

Altså, så fort vi begynner å lete etter Jesus, så har vi allerede kontakt med Gud, fordi at det er Gud som drar oss til Jesus.

Har du lagt merke til en ting i fortellingene om Jesus?
Har du noen gang lest om at Jesus oppsøkte et menneske?
Menneskene kom til Jesus.
De oppsøkte ham.
- så gjorde den rike unge mannen, så gjorde den lamme, så gjorde mange andre.
De svarte når han kalte.
- så gjorde Sakkeus, så gjorde Matteus, så gjorde mange andre.

Hvordan er det i ditt liv?

Jesus lar seg finne når vi leter etter ham.
Når folket fant Jesus begynte de å stille spørsmål – når kom du hit?
Jesus svarer ikke på det. I stedet tar han utgangspunkt i det at de har lett etter ham.
”Dere søker meg fordi dere spiste av brødene og ble mette, ikke fordi dere har sett tegn. Arbeid ikke for den man som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere.”

Arbeid for den mat som består og gir evig liv.

Svaret gir opphav til nye spørsmål hos folket. Spørsmål om gjerninger og tegn. Det er ofte de spørsmålene vi også stiller i møte med Jesus.
Hva skal jeg gjøre?
Hva vil Gud at jeg skal gjøre?
Hvilke tegn gjør du, Jesus, så jeg kan se og tro?

”Hva er da de gjerninger Gud vil vi skal gjøre?” spurte folket.

Jesus svarer:
”Tro på ham som Gud har sendt.”

Tro på.
Er tro å gjøre noe da?
Skal vi ikke få nåden?

Troen søker Jesus, søker brødet som gjør at vi aldri skal sulte.
Troen griper brødet og spiser det, men troen baker ikke brødet.
Arbeidet ligger i å bake det, det har Gud allerede gjort.

Vi kan bare gjøre en ting – ta imot i tro.

Det gjør vi allerede ved døpefonten.
- Der begynte ditt liv sammen med Jesus.
- Der ble du tegnet med korsets tegn.
- Der ble du døpt til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
- Der ble du Guds barn.

”Hvilket tegn gjør du så vi kan se det og tro på deg?” spurte folket.

Mange av oss har noen gang ønsket oss et tegn fra Gud, slik at vi kan vite at han er.
Vi trenger gjerne et tegn, noe konkret å forholde oss til.

Jesus hadde mettet over fem tusen mennesker dagen før. Det han hadde å gi dem var fem byggbrød og to fisker. Når alle hadde spist seg mette sanket disiplene sammen restene. De fylte tolv kurver!
Menneskene spør etter tegn.

Er vi i stand til å se Guds tegn?
Eller er vi akkurat som menneskene på Jesu tid?
De hadde sett, men ikke forstått.

Det kommer til uttrykk når de sier at Moses ga deres forfedre brød fra himmelen i ørkenen.

Hvem er giveren?
Jesus åpner deres øyne:
- Gud ga folket brød fra himmelen.
- Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.

Ser du de tegn Gud gir?
Hvilket brød gir Gud deg i dag?
Vil du ha dette brødet?

Til slutt sier Jesus:
”Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.”

Kommer du til Jesus?
Ser du Jesus?
Tror du på Jesus?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.