Gå til hovedinnhold

Den Hellige Ånd - Guds gave til deg

Dette er manuset til prekenene jeg har holdt på fem konfirmasjonsgudstjenester siste uka i Bjørkelangen og Setskog kirker:


Vet dere, dette er min siste mulighet til å si noe til dere mens dere er konfirmanter.
Vi har fulgt hverandre siden i september i fjor.
Dere har vært interesserte, nysgjerrige og spørrende, og det har vært interessant og noen ganger utfordrende for meg.
Takk for at dere har stilt spørsmål og vært nysgjerrige.

Vi har vært innom mange forskjellige temaer.
Vi har bedt Vår Far i himmelen, eller Fader vår, og mange av dere kan nå denne utenatt, dere kan rett og slett noen vers fra Bibelen, for den bønnen er hentet fra Jesu undervisning.
Vi har gått igjennom Trosbekjennelsens ulike deler, om Gud og om Jesus, men ikke så mye om den tredje og siste delen, den om Den Hellige Ånd.

I dag skal jeg si litt om Den Hellige Ånd, og det passer veldig fint, for det var Jesu avskjedsgave til sine disipler, og nå kan jeg få sende dere ut i verden med Den Hellige Ånd også.


Det hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 20. kapittel:

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» (Joh. 20,19–23)  


Jesus møtte disiplene. De var engstelige og redde for framtiden. Jesus var blitt arrestert og korsfestet noen døgn tidligere, deres leder var borte. Nå kom han til dem igjen, gjennom stengte dører, rett inn i rommet de var i.
Jesus talte: «Fred være med dere!», sa han til dem.

Fred – sjalom, var en vanlig hilsen på hebraisk.
Samtidig er ordet her noe mer, noe mye mer.
Fred betegner i bibelsk sammenheng en tilstand av helhet.
Hilsenen «Fred være med dere!» i Jesu munn er derfor en oppsummering av Jesu sendelse til verden. Fred er kjennetegn på hans rike.

«Det er fullbrakt» sa Jesus når han åndet ut og døde på korset.
Det er helt, det er fullført, Guds plan er ferdig.

Når du ble døpt sa presten «Fred være med deg». Presten uttalte de samme ordene som Jesus, og ga deg del i Guds rike, i helheten, i fullkommenheten.

Når vi tar imot nattverden avsluttes det med at presten sier «Fred være med dere!».

Når dere konfirmanter blir bedt for i dag bønnen avsluttes med «Fred være med deg.»
Igjen markeres at du har del i Guds rike, i helheten, i fullkommenheten.

Så åndet Jesus på disiplene og sa: «Ta imot Den hellige ånd.»

Det er pinsen som er Den Hellige Ånds høytid.
Vi feirer at Den Hellig Ånd ble utøst over menneskene.
Åndens kilde er Gud selv og Ånden vitner om Jesus for oss.
Ånden vil gi oss et rikere liv, en rikere forståelse av hvem Jesus er og hva det betyr for oss.

Konfirmasjonstiden er over, men livene deres har så vidt begynt. Foran dere konfirmanter ligger lange liv som dere skal fylle med hverdager og festdager, med glede og sorg, med alt det som hører livet til.
Ta med dere den gaven Gud ga dere allerede i dåpen, Den Hellige Ånd.
Ta ham i bruk. Ingen gave er nyttig, hvis vi lar den ligge lengst inn i et skap.
Bruk Den Hellige Ånd.

Hvordan da, lurer du kanskje?

Den Hellige Ånd har som oppgave å lære oss hva Jesus har sagt, så vi kan alle vende oss til Ånden i bønn og spørre hvordan vi skal forstå Bibelen, Guds ord.
Det finnes ingen annen måte vi kan få bedre innsikt og forståelse for Guds ord enn gjennom den Hellige Ånd. Jesu avskjedsgave er så viktig for at det er faktisk kun ved å ta den i bruk at vi kan komme til tro, slik Luther sier i sin lille katekisme i forklaringen til trosbekjennelsen tredje artikkel – altså den som begynner med «Jeg tror på Den Hellige Ånd». Om den sier Luther:
«Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro»

Altså:
-         Be Den Hellige Ånd om å vise deg hvem Gud og Jesus er.
-         Be Den Hellige Ånd gi deg av sine gaver, som er kjærlighet, glede, fred blant annet.
-         Be Den Hellige Ånd bevare deg i troen på Jesus Kristus

Lengter du etter noe i ditt liv?
Syns du at livet er vanskelig?
Savner du noe i ditt liv?
Den Hellige Ånd kan være svaret du leter etter.
Men husk, Gud er ingen automat, som du putter inn noen kronestykker i og så får et enkelt og greit liv med alt du ønsker deg.
Det er heller ikke Den Hellige Ånd.
Men et liv sammen med Den Hellige Ånd, med Gud, gir deg en venn som vil gå sammen med deg gjennom alt det som du vil møte, både gleder og sorger.

Det er alltid godt å ha noen å dele gledene med. I dag har dere samlet familie og venner til fest, slik at dere kan dele gleden over å bli konfirmert.

Gleden blir større når den deles.
Sorgen blir oftest mer håndterlig når den deles.

Gud vil være sammen med deg resten av ditt liv.
Du har mulighet til å dele ditt liv med Gud, du har mulighet til å vende deg til Gud med dine gleder og sorger, hver eneste dag.
Du har mulighet til å la Den Hellige Ånd vise deg mer av hvem Gud er.
Du har mulighet til å la Den Hellige Ånd gi deg kjærlighet, glede og fred, i dag, og alle dager gjennom hele ditt liv.


Kjære konfirmanter, ta vare på den største gaven dere har fått, Guds fred og Den Hellige Ånd.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.