Gå til hovedinnhold

Fristerens listige knep

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 4. kapittel:

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
Han skal gi englene sine befaling om deg.
Og:
De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.»
Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»
Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. (Matt. 4,1–11)


«Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.» Ef. 6,11,
Oppfordrer Paulus oss til i brevet til efeserne.

Det var kjent allerede for de første kristne at djevelen gikk til angrep på oss mennesker.
Dette er noe vi gjerne unnlater å prate om.
Først og fremst liker vi ikke å tale om djevelen, ja, noen vil kanskje til og med si at de ikke tror på ham. Djevelen finnes, slik sett bør vi absolutt tro på ham, lik å tro at han finnes.
Den største glede vi kan gi ham er å fornekte at han finnes.
Det vi må velge er om vi vil følge ham eller Gud, tilbe djevelen eller Gud.
Det var det valget djevelen stilte Jesus overfor, og det er det valget han til stadighet stiller oss overfor.
Dette er også noe vi kan oppleve som vanskelig å tale om og vedkjenne oss.
Vår utfordring til daglig er å se og forstå at det er listen og lumskheten som er djevelens fremste strategi.
Fristelsen kan møte oss på en hvilken som helst måte, og aller helst prøver han oss gjennom å bruke listige knep som gjør det vanskelig for oss å se at det er han. Når fristelsen blir maskert som en kallelse og en velgjerning er det ikke lett å avsløre den.
Paulus minner oss om at Guds rustning finnes. Han taler om sannhetens belte, rettferdighetens brynje, troens skjold, frelsens hjelm og Åndens sverd.

Dette var det Jesus brukte i møte med Fristeren og det er det du og jeg må bruke i møte med ham i dag, for vi vil møte ham.
Jesu møte med Fristeren kan lære oss noen ting som kan være til hjelp for oss.
Først ser vi at Fristeren er så listig at han kan vente til den rette tid kommer.
Jesus var i ødemarken i 40 dager og fastet. Djevelen kunne ha angrepet når som helst. Allikevel ventet han i 40 dager. Han venter rett slett til det tidspunkt når hans motstander er som svakest.

Etter 40 døgn kom muligheten i forhold til Jesus.
Nå var Jesus sulten, og Fristeren går til angrep.

Det kan da ikke være imot Guds vilje at han stiller sin sult?
«Uten mat og drikke – duger helten ikke»
Jesus kunne da ikke gjøre sin gjerning her på jorden, hvis han sultet i hjel? Det måtte da være helt greit at han nå fikk seg noe å spise.
Jesus kom rett ut i ørkenen etter at han ble døpt. Der begynte hans gjerning. Fristelsen er hans første tvekamp med fienden langs forsoningens vei. Djevelen vil få han til å være ulydig.
Djevelen vil forandre hans oppdrag.
Han vil gjøre Jesus til en brødmessias og en folkehjelte.

Hadde djevelen klart det ville Jesu egentlig kall ha blitt fullstendig ødelagt.
Jesus var kommet til verden for å bli noe mye mer enn en folkehjelte. Han skulle noe mer enn å gi folket mat og ta over ledelsen i landet.
Hadde Jesus fulgt Djevelen så hadde han vent Gud ryggen, og da kunne han ikke ha fullført sin gjerning for deg og meg på korset.
Det som kan se tilforlatelig ut er ikke alltid det. Husk også at angrepet fra Djevelen kan komme når som helst. Han er ekspert på å vente deg ut.
Hva er det som kan føre deg og meg bort fra Gud?

Jeg vet at det finnes mange ting i mitt liv som kan føre meg bort fra Gud, som kan ta oppmerksomheten bort fra Gud.
Noen av disse tingene kan til og med virke både nødvendige og gode.
Det er ikke nødvendigvis slik at vi kan se Fristeren, mange ganger ser vi bare fristelsen, eller rettere sagt overser at det er en fristelse som Fristelsen har lagt ut for oss.

Vi må være forberedt på at Djevelen kan dukke opp hvor som helst og når som helst for å friste oss.
I tillegg til at han kan vente deg ut, så kan han vrenge på Guds ord.

Ja, Djevelen kan Bibelen godt og han vet å bruke den til sitt formål – nemlig å få deg over fra Gud til ham.
Når Fristeren blir from er han som vanskeligst å ham det å gjøre. Når han tar til Gud ord for å få fristelsen til å se ut som en kallelse, da er det som vanskeligst å avsløre ham.
«Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?», sa slangen til Eva.
Eva begynte å forsvare Gud og forklare Gud. Slangen fortsatte med å gi uttrykk for at Gud er en løgner. «Dere skal slett ikke dø!» er slangens svar på Evas forklaring av hva Gud har sagt.
Nei, Eva og Adam døde ikke direkte av å spise av frukten av treet midt i hagen. Derimot døde de som en konsekvens av det.

Djevelen er listig. Han vil snu og vende på Guds ord for å få det til å se ut som Gud er både inkonsekvent og en løgner.

Jesus kunne Guds ord godt, det må vi også.
Bare på den måten kan vi avsløre Djevelens angrep.
Samtidig vil det hjelpe oss til å kunne møte hans angrep.
Listen og lumskheten skal møtes med Guds ord.
Guds ord skal tolkes, forklares og belegges med Guds ord.

 Altså – hvis noen sier at noe er fra Gud skal det sjekkes opp mot Guds ord.
- hvis noen bruker Guds ord på en eller annen måte, skal bruken sjekkes opp mot Guds ord.
Når Jesus blir fristet av Djevelen som bruker Guds ord på sin egen måte, da møter Jesus det med Guds ord. Slik beseirer han Djevelen og Fristeren går i fra ham.
På grunn av Fristeren og hans fristelser går Jesus videre styrket i sitt kall.
Jesus har vist at han er sterkere enn Djevelen.
Han har vist at han kan avsløre og beseire Djevelen.
Slik er det også med oss.
Hver kan vi klarer å avsløre Djevelens lumske angrep og møte dem med Guds ord går vi seirende og styrket ut av kampen.
I hverdagene møter vi stadig den ondes makt. Vi møter fristelser hver eneste dag.
Hvor mye tid satte du av i går til samvær med Gud? Leste du noe i Bibelen? Ba du?
For å kunne stå i kampen mot Fristeren er vi nødt til å kle oss i Guds fulle rustning og da må vi bruke tid sammen med Gud. Vi må lese i Bibelen, slik at vi kan avsløre falsk bruk av den og slik at vi kan bruke Guds ord som forsvar.


Kommentarer

var innom kort blogen din fra bloggfeeden på the papercrafting men endte med å følge preken bloggen forde fjordårets prekner rundt påske ble inspirasjon til mine påskekort i år:)

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.