Gå til hovedinnhold

Visdom og innsikt

 Vi er kommet til siste søndag i kirkeåret – neste søndag feirer vi i kirka nyttår.
Når kirkeåret går mot slutten ser vi ikke bakover, men framover og dagen har egentlig to navn, Kristi kongedag, som peker fram mot at Jesus skal komme tilbake til verden som konge. Det andre navnet er Domssøndag, som peker fram mot hva som skal skje når Jesus kommer tilbake – da er det dommens dag, dagen da Gud skal felle sin dom over oss mennesker.
Det er altså et alvor over denne dagen og over det å se framover, samtidig er det også en dag for å feire at Jesus kommer tilbake for å hente oss til evighetens rike.
Alvor og fest i en god blanding. Hvordan kan da du og jeg få være med på festen den dagen Jesus kommer igjen?
Vi hørte teksten fra Jobs bok som sluttet slik:

«Så sa han til mennesket:
Å frykte Herren, det er visdom,
å vende seg bort fra det onde, det er forstand.»
(Job 28,28)

Det er det det handler om – å vende seg mot Gud og bort fra det onde, sagt med andre ord – å velge kjærlighetens vei i stedet for ondskapens.

(Jeg har valgt å preke over epistelteksten denne gangen.)

Kol. 1,9 – 14
Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
        

Hørte du?
Paulus skriver «Vi ber om» - Paulus ber for oss, for deg og meg. For ham er det kjempeviktig at vi alle får visdom og innsikt i hvem Gud er og kan ta imot hans gave til oss, slik at vi kommer inn i Guds rike og får være med på festen når Jesus kommer igjen.

Han vet hva vi trenger for å klare det.
«få all den visdom og innsikt som Ånden gir»

Vi trenger visdom og innsikt og vi trenger det i så stor grad og av en slik art at det ikke er nok det som vi kan tilegne oss gjennom skolegang eller hva andre mennesker kan lære oss.
Den visdom og innsikt som vi trenger er større og går ut over all menneskelig visdom og innsikt.
Hva er dette da for visdom og innsikt?
Hva er det vi ikke kan lære nok om gjennom skolegang og via andre mennesker?

Guds verden, eller Guds rike som det heter i Bibelen.
Det er bare gjennom Gud selv at vi kan få kunnskap om det som er Guds.
Guds rike er en verden som starter her og fortsetter helt inn i evigheten.
Guds rike er en verden der det gode råder og det onde ikke har noe rom.
Derfor kan vi bare se glimt av Guds rike her i verden, for her er det onde en del av virkeligheten og blir aldri helt borte. Samtidig er det faktisk mulig for oss å være med og gjøre Guds rike mer og mer synlig her i verden, slik at det gode får større og større plass.

Den visdom og innsikt som Ånden gir er nettopp slik innsikt.
Ånden – Guds Ånd, som ble gitt deg i dåpen, slik som NN fikk den i dag når han ble døpt – Ånden vil vise deg hvem Gud er og gi deg mulighet til å tro på Gud og ta imot hans store kjærlighetsgave til deg – Jesus Kristus.
Ja, Jesus – kongen som skal komme tilbake for å dømme – han er Guds kjærlighetsgave til deg, og han er den som har gitt sitt liv, for at du skal komme inn i Guds rike.
Å kjenne og være kjent av dommeren på dommens dag vil være nøkkelen for å komme inn.

Det kan hver enkelt av oss klare gjennom å ta imot all den visdom og innsikt som Ånden vil gi oss og gjennom å tro at Jesus allerede har betalt vår skyld overfor Gud, gjort opp for det gale vi gjør og har gjort i livet.

Paulus forteller at gjør vi dette, tar vi imot den visdom og innsikt som Ånden vil gi oss, da kan vi også «leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud.»

Ja, ved hjelp av Den Hellige Ånd kan du og jeg gjøre det gode.
Gjennom hele livet står vi hver eneste dag overfor en rekke valg – i utallige situasjoner må vi velge hva vi skal gjøre eller si. Vi vil jo gjerne gjøre og si det som er til det gode for mennesker rundt oss, for våre nærmeste, for våre barn. Dere foreldre vil være gode foreldre hele tiden, hver eneste dag. Allikevel opplever vi alle igjen og igjen at til tross for våre gode intensjoner kan vi både gjøre og si ting som kan såre våre nærmeste, ja selv det gode kan bli til ondt ibland. Jo mer bevisste vi er på dette jo mer kan vi klare å gjøre det gode og velge det gode, samtidig er dette noe vi aldri vil klare helt og fullt selv – vi trenger hjelp og det er den hjelpen Ånden vil gi oss.
Gjennom Ånden får du del i Guds kjærlighet og kan øse av den hver eneste dag og gi videre til dine nære og kjære og til andre rundt deg.
Gjennom Ånden få du del i Guds visdom og kan se og forstå mer av hva som vil være det rette valget i livets alle valgsituasjoner.

Hjelp til å ta de rette valgene, de valgene som faktisk er gode for både oss og de rundt oss, trenger vi alle.
Vær så god, du kan i dag ta imot Guds gode gave og få del i alt dette.

Tar du imot har du mer i vente.

«Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige.» sa Paulus også.

Du vil få styrke til å være utholdende og tålmodig – hvem trenger ikke det?
Det gjør i hvert fall jeg, til tross for at jeg kan være både utholdende og tålmodig i forhold til mange ting, så er jeg også utålmodig i mange situasjoner. Det er en del ting jeg tåler dårlig og ikke har utholdenhet i forhold til. Dessverre er kan det føre meg inn i situasjoner hvor jeg tar feil valg og det gode jeg ønsker å dele blir bare vondt.
Jeg er sikker på at vi alle har det slik innimellom.


I dag har du mulighet til å starte et liv som fører til et evig liv i Guds rike – det livet vil gi deg muligheten til å gå gjennom livet her med Jesus ved din side og Ånden som din veileder, som vil gi deg visdom og innsikt.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.