Gå til hovedinnhold

Frihet i Kristus

Dagens tekst står i Mark. 7,31-37:

Siden forlot Jesus Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.»

Åpnede ører og en løst tunge.
Det fikk den døvstumme mannen av Jesus.
Et under skjedde! Mannens ører ble åpnet og tungen ble løst, slik at han kunne høre og tale.
Teksten forteller også om lukkede ører og låste tunger i overført betydning.
Man trenger ikke være døv for ikke å høre.

Når Jesus setter den døvstumme fri fra hans fysiske binding åpner han veien til ett nytt fellesskap og til ett nytt åndelig liv.
Den som Jesus Kristus får satt fri, blir virkelig fri.

Satt fri av Kristus til å lytte rett når vi først lytter til ham.
I dag har dere kommet hit av ulike grunner, nå sitter dere her og lytter på ulike måter.
Noen lytter intenst og venter spent på hva som vil bli sagt i dag om denne teksten, til oss.
Andre lytter kanskje med et halvt øre og lar tankene fly.
Vi er så vant til å høre at vi lett lar oss distrahere mens vi hører.
Som tenåring hadde jeg alltid musikk på når jeg leste og gjorde lekser. Det var en bakgrunnsstøy som bare var der, jeg lyttet egentlig ikke, for jeg var konsentrert om det jeg holdt på med.
Andre ganger satte jeg meg ned for å aktivt lytte til musikken, for å høre, virkelig høre hver tone, hvert ord.

Den døvstumme hadde aldri tidligere hørt en lyd, før denne dagen da Jesus helbreder ham. Han lytter nå intenst til Jesu røst, til hvert eneste ord. Hans nye frihet gjorde ordene uendelig verdifulle.

Vi har frihet til å kunne lytte, vi har frihet til å velge om vi vil lytte aktivt eller passivt på de lydene vi hører rundt oss, dere kan velge om dere vil lytte, virkelig lytte til det jeg sier, eller om dere bare vil høre ordene strømme forbi, uten å ta dem til dere.
Det er uendelig viktig for oss å sortere alle lyder vi hører og faktisk lytte intenst til det som er viktig. Både din ektefelle og dine barn har sikkert flere ganger måttet fange din oppmerksomhet for at du faktisk skal høre det de sier.
Vi er nødt til å lære oss hva som er viktig å høre.
Dere foreldre hører barnets gråt, både dag og natt, ja selv om dere sover dypt, våkner mange av dere umiddelbart og er lys våkne av den minste lyd fra barnet deres.

Vi er nødt til å vite hvilke lyder og hvilke ord som er viktige å lytte til.
Å lytte rett kan vi lære av Jesus, ved å først lytte til ham, da settes vårt liv inn i et annet, større perspektiv, som gjør at vi lytter annerledes. Jesus kan sette oss fri til å sortere og på en rett måte vurdere alle ordene og lydene som surrer rundt oss.
Jesus vil sette deg fri til å høre de gode ordene, de som gjør deg godt og som lar deg vokse som menneske og som kristen, som lar troen vokse i deg.

Satt fri av Kristus til å tale rett når vi først taler med ham.
Det du har hørt preger ditt tal. Barn som holder på å lære seg å prate er gode eksempler på dette. Dere foreldre hører godt hvordan de tar etter det de har hørt. Det er viktig å være oppmerksom på dette, slik at man bruker ord og uttrykk som man ønsker at barna skal lære seg og ta etter. Ingen barn kan stygge ord av seg selv, de har først hørt noen andre si dem, oftest noen voksne.
Slik er det også med deg og meg. Vi aper etter det vi hører. Ord og uttrykk blir mote av den grunn.

Det gjør at når vi lytter til Jesus Kristus, da kan vi også tale til ham med hans ord.
Den døvstumme kunne ikke tale, fordi han ikke hadde hørt først. Så fort han kunne høre, kunne han også tale.
Vi kan ikke forvente å kunne ord og uttrykk som er knyttet til spesielle anledninger uten at vi har hørt dem først. Ingen har et åndelig språk uten først å ha hørt det. Vi kan ikke tale om Jesus Kristus, og troen vår, før vi har hørt om det, for vi må lære oss ordene, som er knyttet til denne delen av virkeligheten, av vår verden.

Gjennom å tale med Jesus lærer vi også å tale rett, å bruke vårt språk på en meningsfull måte.

Satt fri av Kristus til å leve rett når vi lever med ham.
Ett nytt liv åpnet seg for den døve når han ble satt fri. Hans nye liv ble satt sammen med den som satte ham fra, med Jesus Kristus. Av ham kunne han lære mer enn å bare lytte og tale rett. Han kunne også lære å leve rett.

Jesus setter fri til ett nytt liv og befrielsen gjelder hele mennesket, med kropp, sjel og ånd.
Han vil løse hele mennesket, ikke bare tungen.
Han vil åpne hele mennesket, ikke bare ørene.
Jesus Kristus vil åpne opp hele deg i dag, han vil sette deg fri til å virkelig lytte til hans ord og ta imot dem, slik at du kan bli et helt menneske.

Vi er mennesker skapt av Gud til et liv med Gud. Derfor er vårt liv bare halvt så lenge vi lever det uten Gud.
I dag har du mulighet til å la Kristus åpne dine ører og løse din tunge, slik at du kan lytte til ham og tale rett og leve et helt liv i ham.


La oss bruke våre ører til å lytte til Gud og våre tunger til å prise ham for alt det han gjør og har gjort.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.