Gå til hovedinnhold

Himmelen kom til jorden

Är det själva himlen som jag gungar i min famn?

En ung kvinne sitter med et lite nyfødt guttebarn i sin favn – hvem er han?
En graviditet har startet på underfullt hvis og kvinnen har hatt besøk av en engel.
Engelen har fortalt at det er Guds Sønn hun bærer på og skal føde.
Engelen har fortalt at hans navn skal være Jesus – Herrens frelser.

En ung kvinne har hatt besøk av Gud – er det himmelen hun nå vugger i sin favn?

Julenatt møtes jord og himmel.
I dette møtet skjer underet.
Underet som vi undrer oss over den dag i dag.
Underet som aldri slutter å forundre oss.
Gud tok bolig midt iblant oss.
Gud ble menneske.
Igjen skal vi få skimte himmel på jord.
Igjen skal vi få et glimt av Guds herlighet,
den herlighet som Sønnen har fra sin Far.

Dagens prekentekst - Joh. 1,1-14

Maria holdt Guds Sønn i sin favn, hun vugget ham og ammet ham.
Der, i Marias favn møttes himmel og jord.
Det, i Marias favn møttes Gud og menneske, i ham, Jesus Kristus, som er sann Gud og sant menneske.

Det er underfullt og det er vanskelig, for ikke å si umulig å forstå for oss – at Gud kan komme ned på jorden og ta bolig i et menneske, på en slik måte at dette menneske både er helt og fullt menneske og helt og fullt Gud.
Allikevel var det nettopp det som skjedde i Betlehem for over 2000 år siden.

Gud valgte å komme til oss mennesker, på grunn av sin store kjærlighet til oss.
Han så at vi mennesker gjorde ting vanskelige for oss og han ville komme oss i møte og hjelpe oss, i sin store kjærlighet.
Gud ga oss det aller største – han ga seg selv i gave – himmelen kom til jorden.

Allerede Johannes konstaterer at verden ikke kjente Gud når han kom til verden og at hans egne ikke tok imot ham.
Vi kjenner den videre historien om det lille barnet som startet sitt liv i denne verden i en krybbe i Betlehem. Noen gjetere og noen vismenn kom og hyllet ham som Frelser, som Gud, og likedan gjorde Simeon i templet, når Jesus ble båret fram der. Kort tid etter måtte familien flykte for at Jesus ikke skulle bli drept av Herodes, som mange andre guttebarn ble. Sine første år levde Jesus derfor i Egypt, før familien flyttet tilbake til Nasaret.
Når Jesus så begynner sin virksomhet i voksen alder, møter han ikke bare mennesker som tror ham, men også mennesker som overhode ikke tror på ham, som ikke ser at han er Guds Sønn. Dette var hans eget folk, Guds folk, mange av hans egne tok ikke imot ham. De kjente ham ikke, de så ikke og de klarte ikke å tro ham.
Gud kom til verden, himmelen kom til jorden, men alle mennesker så det ikke.

Slik er det den dag i dag. Mange mennesker ser ikke at Gud har kommet til oss, at himmelen har kommet til jorden. Ja, de til og med benekter det og mener at vi kristne driver med løgn og bedrag, at det vi tror på ikke er sannhet. 
Vi møter det mange steder i samfunnet, ikke minst i førjulstiden, i advent – tiden da vi forbereder Herrens komme.

Verden ble forandret når Gud valgte å komme til oss mennesker, når himmelen kom til jorden.
Evangelisten Johannes prøver å løfte det fram for oss, slik at vi ikke skal gå glipp av det, men se det og tro det.

Jesus Kristus, Guds Sønn, himmelen på jorden, er lyset som skal skinne for oss og vise oss vei, lyset som skal hjelpe oss til å se Gud og tro ham.

Gud har sett hva vi trenger – og gitt oss det.
Vårt behov er en som kan vise oss veien, som kan lyse opp veien, slik at vi ikke går oss bort på veien gjennom livet, men finner fram til målet, til Gud i himmelen.
 
Jesus Kristus, Guds Sønn har en herlighet som han har fra sin Far, fra Gud, og denne herligheten er full av nåde og sannhet.
 
Gud kommer ikke til verden med løgn og bedrag, men med det vi trenger – nåde og sannhet. Hjelp til å gjøre opp for oss i møte med Han, Den Hellige, slik at vi kan stå skyldfrie i møte med Ham på veien inn i himmelen.
 
Vi må gjerne undre oss og det gjør ingenting at vi ikke forstår hvordan Gud kunne bli født i en stall i Betlehem, det viktige er at vi ser at Gud kom, at Gud har skapt oss og at vi tar imot Gud, slik at vi kan bli Guds barn.
 
I dag handler det ikke om å forstå, men om å ta imot, å ta imot med åpne armer, uten å stille spørsmål om hvorfor.
I dag kan vi ta imot Guds Sønn i våre liv og igjen la himmelen ta bolig på jorden, en liten bit av Guds herlighet kan vi åpne opp for hos oss, i våre hjerter, vi som er Guds barn. I det vi tar imot Jesus fylles vårt hjerte av en bit av Guds herlighet og himmel og jord møtes i oss, igjen og igjen.
 
Ja, det var himmelen Maria holdt i sin favn i stallen i Betlehem. Der og da ble verden forandret, i det at Gud tok bolig i verden som Jesus – Herren Frelser. Veien fra krybben var begynt for Gud og vi vet at den veien endte på korset drøyt 30 år senere, for å sone våre synder.
 
Når himmelen kom til jorden åpnet Gud nådens dør for oss og ga oss mulighet til å bli hans barn, la oss i dag ta imot denne gaven og leve i lyset og sannheten som han kommer med til oss.
 
Til slutt vil jeg dele Gerd Grønvold Saues ord med dere, og Ordet er her Ordet med stor O:
Når jord og himmel møtes her,
når Jesus Kristus er oss nær,
da vet vi livets krefter gror
i kirkens rom, ved alterbord.
 
Han åpner for oss nådens dør,
og Ordet lever; kom og hør,
han hvisker om og om igjen:
"Du er mitt barn, jeg er din venn."
 
Når jord og himmel møtes her,
når han i Ordet er oss nær,
da har vårt hjerte funnet fred
i kirkens rom, på dette sted.


 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.