Gå til hovedinnhold
”Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.” (Matt. 9,12)
Slik svarte Jesus fariseerne når de ble irritert over at han var sammen med syndere, ja han spiste til og med sammen med dem.
Jesus viser til at han er kommet for å kalle syndere, ikke rettferdige. Han er kommet til alle mennesker som trenger ham. Det var for syndernes skyld han kom til verden og det er av syndere han hele tiden har bygget sin kirke. Fra de aller første disiplene og helt fram til i dag.
Jesus har kommet bare for syndere, og han til og med leter oss opp!
Hør!

Dagens tekst er fra Lukas 15, 1 – 10:

Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham.  Fariseerne og de skriftlærde ble forarget over dette og sa: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen:
     Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én, lar han ikke da de nittini være igjen ute i marken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?  Og når han finner den, blir han glad og legger den på skuldrene sine.  Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.»  Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.
Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den?  Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og nabokoner og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet det pengestykket jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som vender om.


Jesus er synderes venn.
Han tar imot de som kommer.

Når Jesus vandret rundt kom tollere og syndere til ham. De forsto at Jesus hadde noe som de trengte.
Dette gjorde fariseerne opprørt. De sto på avstand og så på og mislikte det de så. Jesus opptrådte mot alle regler og forskrifter. Man skulle ikke blande seg med de som syndet. Fariseerne visste hvordan livet skulle leves og de levde etter det, da gjaldt det også å holde seg unna syndere, for ellers kunne man bli smittet…
Ja, det kan faktisk virke slik, som om de trodde at synden kunne smitte.
Dessverre finnes det kristne i dag også som tror det, at synd er noe vi må holde oss borte fra til enhver pris, og da ikke bare la være å synde selv, men også holde god avstand til de mennesker som synder, særlig de vi ser er åpenbare syndere.

Så misforstått!

Jesus tar imot den som kommer og synderne kom.
Kommer du?
Må man ikke først forandre seg og bli et bedre menneske, før man kan komme til Jesus?
Nei, da kan det gå som det gikk for fariseerne.
Hvem trenger en lege når man er frisk?
Hvem trenger tilgivelse når man lever et liv helt uten synd?

Kom slik du er!
Kom i dag!
Jesus vil gå sammen med deg, ja, du som ikke får til alt i livet selv, ja, du som ikke klarer å leve et liv fritt for synd.
Jesus vil gå sammen med deg, som trenger hjelp for å leve et bedre liv.

Hvis det nå faktisk er slik at det bare er syndere som kommer til Jesus, da må det bety at hele hans kirke består av syndere?
Ja, akkurat slik er det!
Guds kirke er bare for syndere!
Guds kirke er Guds hellige kirke for syndere.

Ja, men er ikke Gud hellig? Da tåler han vel ikke at vi ikke er perfekte, helt uten feil og mangler?

Gud tar imot alle som kommer til ham, fordi at det er de som trenger ham. Han tar imot dem og er sammen med dem og spiser sammen med dem. Det ryktet om ham gikk rundt om i landsbyene den gang Jesus vandret rundt og forkynte.
Det ryktet må vi spre videre rundt i dag, for det er sannheten om Gud og om Jesus, og det er et vidunderlig godt budskap.

Gud tar imot alle som kommer til ham!

Gud stopper ikke der.
Det vil også dagens tekst fortelle oss. Gud gir seg ikke med de som kommer.

Han søker den som ikke kommer.
Begge dagens lignelser forteller om at eierne leter etter det som er kommet bort. Det er viktig for dem.
Gud søker også de som er kommet bort, eller som ikke kommer.
Fariseerne kom ikke, så derfor søkte Jesus opp dem. Han talte til med, med myndighet og kjærlighet og prøvde å få dem til å forstå både loven og evangeliet.
Loven kunne de, men evangeliet forsto de ikke, og dermed forsto de egentlig heller ikke loven. De brukte den slik de mente var rett og hørte ikke på Gud selv, når han ville korrigere dem og hjelpe dem til å forstå hvordan det faktisk er.
Loven kan ikke vi mennesker klare å oppfylle selv. Loven viser oss nettopp at vi er syndere.

Gud søker den som ikke kommer, han sitter ikke stille og venter. Jesus sendte ut sine disipler og helt siden den gang har Gud sendt ut de synderne som har kommet til ham, for å lete etter andre syndere, slik at de også kan komme til Gud.

Gud finnes på gater og i smug, på livets skyggeside og leter etter de bortkomne sauene, for der er det lett å gå seg bort, der finnes mennesker som trenger lege, der finnes syndere som trenger Frelseren.

Også i utkanten søker Gud fortapte sauer og fromme fariseere, som ikke forstår at de beiter like ved avgrunnen. De Gud finner tar han opp og bærer med seg hjem, for han er synderes venn.

Han gleder seg over alle som kommer.
Hver eneste synder som kommer hjem til Gud skaper glede i himmelen.
Dette er noe som fariseerne alltid har hatt vanskelig for å forstå. De, slik som den hjemmeværende broren i liknelsen om den bortkomne sønnen, ser ikke hvilken glede det er over en som var tapt, men nå har kommet tilbake.

Ettersom Guds hellige kirke på jorden er hans hellige kirke av syndere, så er jo himmelen full av synderes venner som gleder seg over hverandre.
I himmelen er det fest hver eneste gang en synder blir funnet og kommer hjem.
Han som er synderes venn, Jesus Kristus, gleder seg sammen med alle de hellige synderne. For Jesus kom jo til verden for å kalle på syndere, får å mennesker til å vende om til Gud, snu seg, slik at de ikke lenger står med ryggen til Gud, men med ansiktet.

Den himmelske gleden over at syke blir friske, skal også være vår glede her på jorden, vi som er en del av den hellige kirke av syndere.
Bare syndere kan være opphavet til denne himmelske gleden i Guds kirke på jord.

Velkommen inn i Guds hellige kirke for syndere.
Velkommen til å være med på feiringen av at nye syndere kommer inn.
Velkommen til å dele gleden over å være en av de hellige synderne.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.