Gå til hovedinnhold

Guds lam

”Herre Gud, himmelske Far, du lot din elskede Sønn Jesus Kristus bli døpt til å gå i døden for oss syndige mennesker.”
Slik ba vi i søndagens kollektbønn. Den bønnen trekker fram det viktigste ved denne søndagen. Vi er inne i en tid av året der fokus ligger på å se mer og mer av hvem Jesus er og hva det har for betydning for oss og vårt liv.
Prekenteksten trekker en linje fra Jesu dåp til hans død på korset.
Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke. Men jeg er kommet og døper med vann for at han skal bli åpenbart for Israel.» Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.» (Joh. 1, 29 – 34)


Se!
Døperen Johannes sier at han har sett og vitnet om Jesus at han er Guds Sønn.
Oppfordringen til oss lyder ”SE!”

Nå er det vår tur til å virkelig se hvem Jesus er. Nå er det ikke det lille barnet i krybben som vises fram for oss. Nå er det en voksen mann som kommer fram for oss.
Døperen Johannes kan fortelle om hvordan han selv er blitt oppmerksom på det som skjuler seg innenfor det ytre. Døperen forteller om hvordan han har sett en due komme ned og bli værende over Jesus. Dette kobler han sammen med det han er blitt fortalt av Gud, nemlig at ”Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd.

Døperen er ikke i tvil.
Han har sett duen.
Han har sett at Jesus er Guds Sønn, den de venter på, han som døperen selv er sendt for å fortelle om skal komme. Han er her!

Hva så de som stod rundt ham?
Først og fremst så de en mann i 30-årene, en håndverker.
Døperen prøver å få dem til å se mer, til å se innenfor skallet, slik at de kan se hvem denne mannen faktisk er.

Noen av de som stod der så det som Døperen pekte på, de så Guds Sønn. De så Frelseren, som gjeterne så når de kom til stallen. De så hans herlighet som vismennene så når de kom til stallen.

I dag er det våre øyne som må åpnes slik at vi kan se noe mer enn et lite barn i en krybbe, eller en håndverker som var klok og helbredet.

Se, Guds lam!

Guds lam!
Hva er da det?
Guds lam?

For de som stod rundt åpnet Døperen opp for flere bilder når han oppfordret dem til å se Guds lam.
Døperen peker på bilder fra Det gamle testamentet. Der finner vi lammet i tre ulike sammenhenger, som offerlammet, påskelammet og som bilde på Herrens lidende tjener.
Alle tre bildene hjelper oss til å se hvem Jesus er!

Offerlammet er det lammet som ble ofret som syndoffer nå en mann av folket hadde syndet. Den som hadde gjort noe galt skulle legge sin hånd på det skyldfrie lammets hode som et tegn på at synden ble overført fra det skyldige mennesket til det uskyldige lammet.
Syndebukken fungerte på samme måten. Folket synder ble lagt på bukken som så ble sendt ut i ødemarken.

Påskelammet var lammet som israelitten ofret og spiste den natten Herren Gud gikk gjennom Egypt og slo i hjel alle førstefødte i landet.
Israelitten skulle ta blodet av lammet og ha det på dørstolpene for å vise i hvilket hus de var i. Slik kunne deres førstefødte spares for døden.
Kjøttet skulle de tilberede og spise i all hast. Helt siden de ble reddet ut av Egypt har israelitten feiret påskehøytiden, til minne om at Gud fridde dem fra fangenskapen.

Lammet som bilde på Herrens lidende tjener finner vi hos profeten Jesaja.
Hør hva han skriver om Herrens lidende tjener:
”Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn.” (Jes 53,7)

Dette kunne like gjerne ha vært en beskrivelse av hendelsene natt til langfredag. Jesus ble mishandlet, men han åpnet ikke sin munn. Han lyttet til anklagene og kom ikke med noe forsvar. Han ble ført bort som et offerlam.

Jesaja skrev det flere hundre år før Jesus levde. Profeten fortalte om noe som skulle komme, han profeterte om Messias, Frelseren. Akkurat her beskriver Jesaja han som en lidende tjener, en som er kommet til verden for å ta på seg andres lidelser, sa til og med andres synd og skyld.

Se, Guds lam – offerlammet/syndebukken, påskelammet og Herrens lidende tjener.

Døperen peker på Jesus og sier ”Se, Guds lam”.

Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Bærer bort verdens synd!
Det er Jesus det handler om i dag. Han er Guds Sønn, han er Guds lam.
Jesus bærer bort verdens synd!

Guds lam, Jesus Kristus, er offerlammet som mennesker ofrer til Gud som soning for sine synder. Han er den som tar på seg andres skyld og går i døden for oss!

Guds lam, Jesus Kristus, er påskelammet som redder mennesker ut av fangenskap og gir oss friheten!

Guds lam, Jesus Kristus, er Herrens lidende tjener som led døden på korset for vår å gjøre opp for vår skyld og gjeld overfor Gud.

Jesus ønsker å bære bort din synd, han vil betale din gjeld og åpne himmelens port for deg.

Se hvem han er. – Guds Sønn, Guds lam.
Se at han er det for deg.

Hør profeten Jesajas ord om han:
Men han ble såret for ”dine og mine” overtredelser og knust for ”dine og mine” misgjerninger. Straffen lå på ham for at ”du og jeg” skulle ha fred, ved hans sår har ”du og jeg” fått legedom. 6 ”Du og jeg” fór ”begge” vill som sauer, ”du og jeg” vendte oss hver ”vår” vei. Men skylden som ”du og jeg” hadde, lot Herren ramme ham. (Jes 53,5-6)

Se, Guds lam, som bærer bort din synd og betaler din gjeld!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.