Gå til hovedinnhold

23. søndag etter pinse

Dagens prekenstekst var hentet fra Paulus' brev til menigheten i Filippi. Her handler det om gode relasjoner mellom mennesker.
Slike relasjoner skapes der vi ser hverandres fortrinn og klarer å takke for dem, der vi viser hverandre kjærlighet og de vi ber for hverandre.
[Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere stått sammen med meg i arbeidet for evangeliet.] (v.3-5)
Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.
Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. Fil. 1,(3-5)6-10

Hvordan tror dere menigheten i Filippi følte seg når de leste dette?
Jeg tror de ble glade og at de rettet seg opp der de satt sammen, og kanskje tenkte de og sa til hverandre:
”Tenk det! Paulus takker Gud for oss og ber for oss med glede!”

Menigheten i Filippi var liten og Paulus hadde ikke bare gode minner fra byen. Der hadde han blitt fengslet og deretter måtte han i all hast reise fra byen.
Allikevel takker han for dem.

Takk
Hva betyr ordet takk for deg?
Når var det noen som takket deg for noe sist?
Hvordan føltes det?
Når takket du noen sist?

Det lille ordet takk kan gjøre mye med oss. Det har en stor betydning til tross for sin ene stavelse og sine tre små lyder – takk.

Kanskje har du noen ganger kjent gleden strømme gjennom kroppen når noen har takket deg for et eller annet.
Det behøver ikke være store tingen du har gjort.

Kanskje har du noen ganger kjent gleden strømme gjennom kroppen i det du selv har sagt takk til noen.
Det behøver ikke alltid være store ting som gjør oss takknemlige.

Hva betyr det ikke hvis ektefellen din støvsuger stue, vasker badet, måker snø eller legger et teppe på bilruta om kvelden når snøen laver ned?
Husket du å si takk sist han eller hun gjorde noe for deg?
Uansett – gjør det neste gang!

Det er utrolig hvor godt et så lite ord kan gjøre.
Det er viktig å takke for hverandre.
Det gjelder i familien, blant kolleger, i menigheten og i andre sammenhenger vi er.

Husk å takke for hverandre!

Kjærlighet
Paulus ikke bare takket for menigheten i Filippi, han fortalte også at han bar dem med seg i sitt hjerte og at han lengtet etter dem med ”Kristi Jesu hjertelag”.
Paulus beskriver sin kjærlighet til menigheten i Filippi.
Kort sagt fortalte han dem at han elsket dem!

Det er godt når noen forteller oss at de er glade i oss, når de viser sin kjærlighet overfor oss.
Det gjør godt!

Enten det er vår ektefelle, våre barn, våre foreldre, våre søsken eller våre venner, som forteller det, så gjør det godt!
Visst er det stor forskjell på å høre et ”jeg elsker deg” fra sin ektefelle og å høre et ”jeg elsker deg” fra sitt barn.
Visst er det noe helt annet når en venn eller arbeidskollega gir uttrykk for at han eller hun er glad i deg og setter pris på deg.
Samtidig er det også noe likt – det gjør godt!
Uansett hvem som forteller eller viser deg at han/hun er glad i deg så gjør det godt!
Det skaper godhet og det bygger opp det fellesskapet man har sammen.

Når fortalte du noen sist at du er glad i vedkommende?

Fortell det!
Med ord eller handling.
Det er utrolig hva en kjærlighetshandling kan bety.
Det er viktig å vise sin kjærlighet overfor de vi har rundt oss, både familie, venner og kolleger.

Husk å fortelle hverandre at dere er glade i hverandre!

Forbønn
Til slutt forteller Paulus at han ber for menigheten i Filippi.

Har du noen som ber for deg?
Ber du for noen? Vet vedkommende om det?

Det er nok flere enn meg som er litt beskjedne med å fortelle at vi ber for et menneske.

Er det noen som har fortalt deg at vedkommende ber for deg?
Jeg har fått høre det noen ganger, og det føles alltid veldig godt!
Tenk – et menneske som løfter meg fram for Gud!
Det må være et menneske som er glad i meg og vil meg vel!

Det er viktig å be for hverandre og det gjør veldig godt når noen forteller om at de gjør det, så ikke vær beskjedne.
Vi kan også spørre et annet menneske om han eller hun vil be for oss. Kanskje har vi til og med noe helt konkret vi ønsker forbønn for.

Paulus ba om at menigheten i Filippi skulle bli ”rik på innsikt og dømmekraft”, slik at de kunne ”dømme om hva som er rett”.
Paulus ba om at menigheten i Filippi skulle klare å leve i et godt fellesskap med hverandre, et fellesskap preget av kjærlighet, takk og bønn.

Vi kan be om det samme, for oss selv og for alle rundt oss.
Det er ikke lett å leve slik at vi ikke trenger tilgivelsen, men vi kan vende oss til Gud og be om hjelp til å vise kjærlighet overfor alle rundt oss og også om hjelp til å be om tilgivelse når det er nødvendig og om hjelp til å tilgi når det er nødvendig.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.