Gå til hovedinnhold

Kjærlighetens tre dimensjoner

Dagens evangelietekst er godt kjent, så derfor ber jeg deg lese nøye og særlig det som står før og etter den velkjente lignelsen om den barmhjertige samaritan:
Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester,» sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa:
«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: 'Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.'
Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.» (Luk. 10,25-37)

Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
Svaret på spørsmålet gir den lovkyndige selv, og han svarer med det dobbelte kjærlighetsbud:
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»

Dette svaret gir oss tre retninger for vår kjærligheten.
Vi skal elske Gud, oss selv og vår neste!

Svaret på om vi får evig liv finner vi i vårt eget hjerte. Hvordan er det med kjærligheten?
Elsker du Gud, deg selv og din neste?

Dette er viktig å ha i bakhodet når vi går videre til lignelsen som Jesus forteller, som svar på den lovkyndiges andre spørsmål – hvem er min neste?

Når Jesus fortalte denne lignelsen om den barmhjertige samaritan hadde han nok profeten Esekiels ord om den gode hyrde i minnet. Profeten Esekiel sier det slik i kap. 34:
”De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre vil jeg føre tilbake. De som er skadet, vil jeg forbinde.” (Esek. 34,16a)

Dette er en god beskrivelse av Jesu egen kallelse, ordene svarer godt til teksten han selv leste i synagogen i Nasaret om et Nådens år for Herren. Jesus er kommet for å ta seg av de svake.
Når Jesus talte om ”din neste” hørtes det nesten ut som om han talte om ”din hyrde”, for på hebraisk er de to ordene veldig like. Din neste er ”reaka” og din hyrde er ”roaka”. På en måte var det også det Jesus gjorde, talte om ”din hyrde” som ”din neste”. Jesus fortalte en lignelse om seg selv.
Når han så til slutt sa: ”Gå du og gjør som han.” så talte han om oss. Lignelsen handler om den tredimensjonale kjærligheten, om Kristus (Gud), deg og din neste.

Lignelsen handler om å se Kristus som vår neste.
Det er den første dimensjonen. Linjen mellom deg og Kristus.
Jesus ble spurt om hvem som er vår neste. Hans svar er helt annerledes enn vi kunne forvente. Han svarer faktisk: det er jeg.

Jesus Kristus er vår neste.
Ja, men er ikke min neste den som trenger min hjelp.
Jesus trenger ikke min hjelp!

Vår forståelse av hvem som er vår neste blir snudd på hodet. Min neste er ikke først og fremst den som trenger min hjelp, men den som gir meg hjelp. Det er Kristus som er samaritanen, min gode hyrde.
Dette blir gjerne vanskelig for oss å forstå rett og slett fordi det for de fleste av oss er mer naturlig å gi enn å ta imot hjelp.

I dag må vi legge dette til side og se at vi selv trenger hjelp og at det er Kristus som gir den hjelpen til oss.
Den som ser det, ser at det er Kristus som er hans neste, den som viser barmhjertighet. Det er der alt begynner. Husker dere hva Jesus spurte etter at han hadde fortalt lignelsen? ”Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?” og svaret fra den lovkyndige var: ”Den som viste barmhjertighet mot ham.” Her blir hele vår forståelse av nestebegrepet snudd på hodet!

Husker dere hva vi hørte fra Johannes første brev? ”Kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.” (1. Joh. 4,10)

Det er bare når vi selv tar i mot den kjærlighet som Gud vil gi oss at vi kan elske vår neste. Johannes sier dette rett ut litt lenger ut i sitt brev: ”Vi elsker fordi han elsket oss først.” (1. Joh. 4,19).
Når vi får ta imot denne store kjærlighet som Gud har til oss og som han har vist oss gjennom Jesus Kristus, da har vi mulighet til å elske og først elsker vi da Kristus/Gud og på så måte også vår neste.

Guds kjærlighet til oss er ikke bare teori. Den er handling. Vi kan ikke bare lese om hvor stor Guds kjærlighet er, vi kan også lese om hvordan den kjærligheten fikk Gud til å sende sin egen Sønn til verden for å dø for oss. En konkret handling! Mennesker som levde den gang har vitnes om det de så og opplevde.

Jesus sier at disiplenes øyne er salige som ser det de ser. De ser den guddommelige kjærlighetens store drama i Kristi gjerninger. Og de forsto at veien mellom Jerusalem og Jeriko gikk fram der de selv sto, at de selv var den forslåtte i grøftekanten. Disiplene så at Jesus var deres barmhjertige hyrde, deres neste. Ser vi det?

Lignelsen handler om å se Kristus i vår neste.
Det er den andre dimensjonen, linjen mellom Kristus og ditt medmenneske som du kaller din neste. Hvorfor kaller vi egentlig våre medmennesker for vår neste når Jesus sier at det er han som er det?
Hva er det for et forhold mellom våre medmennesker og Jesus som gjør at vi kan tale slik?

Jesu tale om de siste tider og da spesielt om dommen kan hjelpe oss.
I fortellingen om når Menneskesønnen kommer tilbake for å holde dom taler Jesus om at han skal skille sauene fra geitene og så tale til dem: ”Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.” (Matt. 25,40).

Jesus Kristus, vår neste, møter oss i dem som han kaller sine minste brødre. Vår neste er vår neste fordi at Kristus møter oss i ham.

Kan du se trekkene til Kristus i det menneske du møter og som er nedslått, fornedret og ille medtatt? Det handler om å se Kristus i alle mennesker. Ikke bare i det vi liker, men i alle mennesker, fordi alle er Guds skaperverk og i alle mennesker møter vi vår neste, Kristus.
Tåler du tanken på at det menneske er din neste fordi at Kristus møter deg i ham og tar imot din kjærlighets gjerning gjennom ham? Eller beklager du bare hans ulykke, går forbi og sier at hver og en skaper sitt eget øde?

Her møtes de tre partene i den kristne kjærlighetens triangeldrama: Kristus, du og din neste.
I denne triangelen fødes det kristne menneskeverd. De salige øynenes menneske ser Kristus i sin neste fordi at hun allerede har sett Kristus som sin neste.

Lignelsen handler om å være en Kristus for vår neste.
Det er den tredje dimensjonen, linjen mellom deg og din neste. Det handler ikke om å være Kristus, for det kan ingen annen enn han selv være.
Det handler om Jesu siste ord i dagens tekst, oppfordringen:
”Gå du og gjør som han.”

Han er samaritanen, og vi har sett at Jesus er samaritanen. Å gå og gjøre som han, betyr da å være en Kristus for sin neste.

Han som så deg i grøftekanten og stoppet opp og viste deg barmhjertighet, han har nå bytt plass med deg. Det er du som kommer på veien og han som ligger i grøftekanten. Det kan være vanskelig å kjenne ham, men det er han som ligger der i en annens skikkelse.

Å gå og gjøre som han gjør, det er å la hans kjærlighet ta veien gjennom dine øyne og hender fram til den som trenger barmhjertighet.
Å gjøre slik er å være en Kristus for sin neste.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.