Gå til hovedinnhold

Lukk deg opp!

I kollektbønnen i går ba vi:
"Vi ber deg om lyttende ører og løste tunger, så vi kan høre ditt ord, lovprise deg fra takknemlige hjerter, og vitne om dine storverk i ord og gjerning,"

Den ene leseteksten handlet om den unge Samuel som blir vekket av en stemme som roper på ham, se 1. Sam. 3,1-10.

Prekenteksten er hentet fra Markusevangeliet:
Siden forlot Jesus Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» (Mark. 7,31-37)

Åpnede ører og en løst tunge.
Det fikk den døvstumme mannen av Jesus.

Et under skjedde! Mannens ører ble åpnet og tungen ble løst, slik at han kunne høre og tale.

Teksten forteller også om lukkede ører og låste tunger i overført betydning.
Man trenger ikke være døv for ikke å høre.

Samuel, som ble vekt av en stemme som ropte på ham om natten og forsto til slutt, ved hjelp av Eli, at det var Gud som ropte på ham. Samuel hørte, samtidig som han ikke hørte – i den forstand at han ikke forsto hvor stemmen kom fra og hvems den var. Når han forsto det kunne han lytte og ta imot det Gud hadde å si ham.

Vi taler iblant om å snu det døve øret til, selv om vi har to ører som i aller høyeste grad fungerer som de skal.
Vi kan velge om vi vil ta inn det vi hører eller om vi bare lar det gå rett igjennom.
Vi kan plutselig begynne å tenke på noe helt annet og miste alt som blir sagt for en kortere eller lengre stund.

Lukk opp ørene dine!
Lytt!

Gud har noe å si deg, han vi tale til deg.
Akkurat i dag vil han fortelle at han er mektig og kan gjøre under.
Akkurat i dag vil han fortelle at du også kan få åpnede ører og en løst tunge, slik at du kan høre om alt det fantastiske Gud gjør og har gjort og så takke for det og fortelle om det for andre.

Hva har Gud gjort i våre liv?
Hvordan virker Gud i dag?
Gud har skapt oss. Han har villet deg, slik du er. Han kaller på deg, akkurat som han kalte på Samuel. Gud vil ha kontakt med deg.
Gud er Skaperen, som står bak hele skaperverket. Det betyr jo at alt vi har rundt oss er av Gud! Også det som vi mennesker har laget og funnet opp er av Gud, i den forstand at han er Skaperen bak oss mennesker og alt det materialet vi setter sammen.

Gud følger med på alt som skjer i dag. Han taler til oss og han gjør fortsatt under.
Dere ser et under foran dere i dag, uten at dere er klar over det. Det er nemlig ingen selvfølge at jeg står her. Underet er enkelt og stillferdig i den forstand at jeg er avhengig av Gud for å stå foran dere og tale. Jeg er ingen glad taler, men når jeg kan formidle Guds ord bærer Gud meg gjennom det.
Når jeg gikk på ungdoms- og videregående skole nektet jeg å stå foran en forsamling å si noe. Det var ubehagelig og slett ikke noe jeg ønsket. Jeg var heller ikke glad i å ringe til folk.
Når kallet fra Gud kom måtte jeg legge dette i hans hender. Fortsatt bærer han meg gjennom begravelser, vielser, gudstjenester, undervisning, andakter, samtaler og telefonsamtaler.
Et hverdagsunder som er synlig uten at dere ser det, fordi dere ikke kjenner historien.

Gud bærer oss gjennom hverdagene og gir oss kraft og styrke til de oppgavene som han legger foran oss.

Tilhørerne i fortellingen priste Jesu gjerning med ord som gir gjenklang:
”Alt han har gjort, er godt.”
”Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.” (1. Mos. 1,31), står det i 1. Mosebok, i Skapelsesberetningen.
Tilhørerne hentet ordene sine fra den første skapelsesberetningen. På den måten trekker de en linje mellom det de ser Jesus gjøre med den døvstumme og det Gud gjorde i skapelsen.
Jesu gjerning er en del av opprettholdelsen og fornyelsen av Guds skaperverk.

La oss bruke våre ører til å lytte til Gud og våre tunger til å prise ham for alt det han gjør og har gjort.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.