Gå til hovedinnhold

Rydd vei for folket!

Dagens prekentekst er hentet fra profeten Jesaja, som har mange tekster som trekkes fram nettopp i adventstiden, fordi at de peker framover på FRELSEREN som skal komme:

Dra ut, dra ut gjennom portene
og rydd en vei for folket!
Bygg, ja, bygg en kongsvei
og rens den vel for stein!
Reis en merkestang for folkene!
Nå lar Herren rope ut
så det høres til verdens ende:
Si til Sions datter:
Se, din frelse kommer!
Se, de han fikk som lønn, er med ham,
de han vant, går foran ham.
De skal kalles det hellige folk,
de som Herren har forløst.
Og selv skal du kalles den søkte,
byen som ikke er forlatt.
Jes. 62,10-12


Bakgrunnen for oppfordringen om å rydde vei for folket er at FRELSEREN skal komme, "Se, din frelse kommer!".
ALLE skal ha mulighet til å se FRELSEREN og da må veien ryddes for oss mennesker.

Adventstid er en tid for forberedelse og rydding. Mange rydder og vasker i husets alle kriker og kroker. Alt skal være rent og ryddig til den store julehøytiden.

Adventstid er en tid for forberedelse og rydding i oss selv også. Det er tid for å rydde plass for FRELSEREN i ditt liv og det er tid for å rydde vei for at flere mennesker kan få øye på FRELSEREN.

Jeg har nettopp lest boken "Den blå månens dal" av Øystein Braaten, der han forteller om sin vei til Gud, til Frelseren. I boken får vi være med på forfatterens vandring, den lange forberedelsestiden, der Jesus var en stadig tilbakevendende skikkelse langs veien, der mange hindringer måtte ryddes av veien, fram til det personlige møtet med Frelseren. Forfatterens fortelling om sin vandring fram mot troen på Jesus Kristus kan være med og kaste lys over den trosvandring mange av oss går på gjennom livet og den kan være en god julegave til et menneske som er på vandring og ikke har funnet Frelseren enda.

Adventstid er tid for lystenning for å markere vår forberedelse innfor jula:
I dag tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn
som i en krybbe lå.


Adventstid er det hver dag framover og her vil det komme små drypp i løpet av ukene, som jeg håper kan være til glede og inspirasjon i denne forberedelsestiden.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Kristi åpenbaringsdag

Kristi Åpenbaringsdag, eller Epifania-dagen, som den også kalles, er en av de eldste kristne høytidene. Den har sin bakgrunn i feiringen av 6. januar, som en markering av Jesu fødsel, dåp og første under. Vi kan følge linjene helt tilbake til 100-tallet. Dagen har gjennomgått mange forandringer. Først ble feiringen av Jesu fødsel i Vestkirken flyttet til 25. desember rundt år 325 og 6. januar viet minnet om de vise menn.
Vismennene fulgte stjernen på sin vandring mot målet.
”Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.”
En stjernehimmel er flott å se på, og den er gjerne opphav til undring og forundring. Den forandrer seg gjennom året, fordi vi ser ulike deler av den. Noen ganger dukker det også opp ”nye stjerner” eller rettere sagt ulike lysfenomen på himmelen som ligner på stjerner.
En stjernehimmel kan også brukes til å orientere seg og finne veien.
Vi skal i dag få følge noen menn på vandri…

Vingårdssøndag

Prekenteksten på Vingårdssøndag i år er en lignelse. Det er Jesus som forteller den for sine disipler. Lignelsen handler om hvordan Gud lønner oss.
Jesus sa: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: 'Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er.' Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 'Fordi ingen har leid oss,' svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.'
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de sis…