Gå til hovedinnhold

Rydd vei for folket!

Dagens prekentekst er hentet fra profeten Jesaja, som har mange tekster som trekkes fram nettopp i adventstiden, fordi at de peker framover på FRELSEREN som skal komme:

Dra ut, dra ut gjennom portene
og rydd en vei for folket!
Bygg, ja, bygg en kongsvei
og rens den vel for stein!
Reis en merkestang for folkene!
Nå lar Herren rope ut
så det høres til verdens ende:
Si til Sions datter:
Se, din frelse kommer!
Se, de han fikk som lønn, er med ham,
de han vant, går foran ham.
De skal kalles det hellige folk,
de som Herren har forløst.
Og selv skal du kalles den søkte,
byen som ikke er forlatt.
Jes. 62,10-12


Bakgrunnen for oppfordringen om å rydde vei for folket er at FRELSEREN skal komme, "Se, din frelse kommer!".
ALLE skal ha mulighet til å se FRELSEREN og da må veien ryddes for oss mennesker.

Adventstid er en tid for forberedelse og rydding. Mange rydder og vasker i husets alle kriker og kroker. Alt skal være rent og ryddig til den store julehøytiden.

Adventstid er en tid for forberedelse og rydding i oss selv også. Det er tid for å rydde plass for FRELSEREN i ditt liv og det er tid for å rydde vei for at flere mennesker kan få øye på FRELSEREN.

Jeg har nettopp lest boken "Den blå månens dal" av Øystein Braaten, der han forteller om sin vei til Gud, til Frelseren. I boken får vi være med på forfatterens vandring, den lange forberedelsestiden, der Jesus var en stadig tilbakevendende skikkelse langs veien, der mange hindringer måtte ryddes av veien, fram til det personlige møtet med Frelseren. Forfatterens fortelling om sin vandring fram mot troen på Jesus Kristus kan være med og kaste lys over den trosvandring mange av oss går på gjennom livet og den kan være en god julegave til et menneske som er på vandring og ikke har funnet Frelseren enda.

Adventstid er tid for lystenning for å markere vår forberedelse innfor jula:
I dag tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn
som i en krybbe lå.


Adventstid er det hver dag framover og her vil det komme små drypp i løpet av ukene, som jeg håper kan være til glede og inspirasjon i denne forberedelsestiden.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.