Gå til hovedinnhold

Verdens lys

Dagens prekentekst består av et eneste vers, fra Joh. 8,12:
Igjen talte Jesus til folket og sa:
«Jeg er verdens lys.
Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.»

Hva har dette verset å si til oss i dag?
Hva betyr dette for ditt og mitt liv?

Jesus presenterer først seg selv, han forteller hvem han er, deretter forteller han om hva dette betyr for oss, dersom vi velger å følge ham.

Ser du ham?
Jeg er

”Jeg er” er det navnet Gud har satt på seg selv. Moses møtte Gud i en brennende busk og fikk en oppgave å fortelle til israelittene og da skulle han si at ”jeg er” hadde sendt ham.
”Jeg er” er Guds egen selvpresentasjon.
Når Jesus tar disse ordene i sin munn er de ordene noe mer enn bare et pronomen og et verb, som forteller hvem og hva.
Ordene er et navn, det er navnet på Gud selv.

Jesus forteller oss at han er Gud!
Det er jo dette julen handler om – at Gud kom til verden og ble menneske i Jesus Kristus.

Hva betyr det at Gud har vært et menneske?
Han ble født av en ung mor, som var på reise når han ble født. Hun og hennes forlovede hadde ikke fått rom noe sted, men måtte holde til i en stall. Der ble Gud født og lagt i en krybbe.
Han fikk navnet Jesus, som betyr Herren frelser, og ble omskåret 8 dager gammel.
Like etter at han var født befalte kong Herodes at alle guttebarn under 2 år skulle drepes, fordi at han hadde hørt at det var født en konge i Betlehem, en konge som ikke var hans sønn. Gud ble nå flyktning sammen med sine foreldre, for de valgte å reise utenlands for å redde sitt barn.
Senere vokste han opp i Nasaret og ble snekker, som sin far Josef.
Vi vet at han ble døpt av sin fetter Døperen Johannes, i Jordanelven, når han var rundt 30 år gammel. Da steg en due ned over ham og en røst fra himmelen sa: ”Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i.”
Guds stemme lød når Gud ble døpt.
Vi vet at han forkynte, helbredet mennesker og tilga synder. Mange mennesker fulgte etter ham og trodde på ham. Men noen mente han var en opprørsmann, eller en som spottet Gud, så han ble arrestert og dømt til døden. Vi vet at han ble korsfestet og døde en smertefull død, ble begravet og at han så stod opp igjen fra det døde den tredje dagen.

Gud valgte å leve som et menneske, Jesus Kristus, under samme livsvilkår som oss.

Ser du ham?
Mannen som vandret rundt sammen med en flokk disipler i Galilea og Judea og kom til Jerusalem og ble hyllet som konge og korsfestet sammen med røvere?

Ser du ham?
verdens lys

Et lys er godt synlig og det lyser opp og viser vei.
Når israelittene flyktet fra fangenskapen i Egypt og vandret gjennom ørkenen mot det lovede land, fulgte de en ildstøtte nattestid. Den lyste opp og viste dem vei, til redningen, frelsen.

Når vismennene fra Østen skulle finne jødenes konge, som nylig var født, fulgte de en stjerne. Stjernen viste dem vei, til barnet i krybben, Frelseren.

Hva betyr det at Jesus er verdens lys?
Han er synlig, for alle som vil se.
Vi møter ham her i kirka. Gjennom bilder på alteret og i glassmaleriene. Gjennom salmetekster som forteller om hvem han er. Gjennom bibeltekster som forteller hvem han er.
Hørte du Kristushymnen som ble lest i dag?
”Han ble åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i Ånden, sett av engler, forkynt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet”
(1. Tim. 3,16)

At Jesus er verdens lys betyr at han er lys for hele Guds skaperverk, for alle mennesker i hele verden, for deg og for meg.

Jesus er ditt lys.
Han vil vise deg vei til det lovede land, til himmelen, til Guds rike.

Vil du være med?
Svare du ja, skal du ikke lenger vandre i mørket.
I mørket kan vi ikke se.
I mørket er det kalt.
I mørket er det lett å gå seg vill.

Svarer du ja, vil du få lov å vandre i lyset.
I lyset kan vi se.
I lyset er det varmt.
I lyset er det lettere å finne veien.

Svarer du ja, har du livets lys.
Lyset som viser vei.
Lyset som viser hvem du er.
Lyset som er Kristus Jesus, Frelser og Livgiver, her og nå og i all evighet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.