Gå til hovedinnhold

Å gjenkjenne Frelseren


Maria Magdalena (Brita Pollan)

Jeg var forberedt
på engang å gjenkjenne
et ansikt.

Men da jeg
sto overfor ham
og så inn i
hans åpne øyne
var han en fremmed.

Han talte til meg
men jeg kjente
heller ikke hans stemme
før han sa:
Maria.
I mitt eget navn
gjenkjente jeg
Frelseren.

Å gjenkjenne Frelseren.

Det er det det handler om i dag og hver eneste dag.
Å se Gud, og å kjenne hans ansikt i alt det som skjer hver eneste dag.
Har du sett ham?
Hvem er han og hvor kan vi se ham?

Vi reiser oss og synger det fjerde verset av Det var i soloppgangen, nr. 208.


Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. kapittel:

Matt. 28, 1 – 10

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
    Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»Allerede før kvinnene hadde møtt Jesus løp de av gårde for å fortelle disiplene hva de hadde sett, ja kvinnene var jublende glade over det de hadde hørt – Jesus er stått opp!

Det Jesus hadde sagt før han døde var blitt virkelighet.
Jesus var ikke lengre i graven, han var stått opp!

For at vi skal kunne glede oss på samme måte som de to kvinnene gjorde denne dagen, må også vi tro på ordet om at Jesus er stått opp.
Uten å ha sett den oppstandne trodde de og løp av sted jublende glade.
Dette er en glede som kommer til oss i det vi tar imot og tror på at Jesus Kristus er stått opp av graven og er vår Frelser.

Så, mens de løper av sted kommer en mann mot dem. Maria Magdalena og den andre Maria møter Jesus Kristus, den oppstandne, han som de så dø på korset for bare få dager siden står nå foran dem og taler til dem.

Maria Magdalena trengte at han Jesus sa hennes navn før hun virkelig forsto at det var han, forteller evangelisten Johannes. Da, når han sa hennes navn, så hun at det var Frelseren som sto foran dem.

Frelseren, Jesus Kristus, Guds Sønn har fullført sin oppgave.
Det er derfor vi kan kalle ham Frelseren med stor F.
Han er redningsmannen, Jesus er den som har gjort opp vår skyld overfor Gud, han har betalt vår gjeld. Men det stopper ikke der, han også åpnet veien til himmelen, til Gud, til det evige liv, for deg og med, gjennom at han stod opp igjen.

Guds offer for oss er fullført i og med oppstandelsen fra de døde.
Gud har vist at han er sterkere enn døden, ja døden kan ikke binde Gud, døden er ikke evig.
Gud har vist at livet er evig, livet hos ham.
Det livet kan du og jeg få del i, ved å se Frelseren, slik Maria Magdalena gjorde, slik Peter og Johannes gjorde, ja slik mange mennesker før oss har gjort.

I dag handler det altså om å få øye på Frelseren.
Ja, nettopp du og jeg må selv se ham, Frelseren, han som har betalt vår gjeld og åpnet veien til himmelen for oss.

Hvordan kan vi kjenne ham når han kommer til oss?
Maria Magdalena kjente han igjen når han sa navnet hennes.
Vet du at han kan ditt navn også?
Ja, Frelseren kjenner ditt navn.

«Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.», sa jeg mens jeg tegnet Ingrid med korsets tegn.
Når du ble døpt gjorde presten det samme med deg.
Du er tegnet med korsets tegn for å synliggjøre at du tilhører Jesus Kristus.
Den som tilhører Jesus Kristus kjenner han navnet til. Derfor vet Jesus hva hver enkelt av oss som er døpt heter, han kan vårt navn.
Den dagen han står foran deg og sier ditt navn, vil du også kjenne ham.

For at det faktisk skal skje trenger du ikke gjøre annet enn det Maria Magdalena gjorde – hun trodde at Jesus var stått opp.

Å gjenkjenne Frelseren handler om å tro at han lever i dag og vil møte nettopp deg.

La oss nå synge med Maria Magdalena om han som lever og er vår Frelser i tro på at vi skal se han ansikt til ansikt og kjenne ham.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.

Kristi Forklarelsesdag

Det er Kristi Forklarelsesdag til søndag og vi vender våre øyne mot himmelen for å se Guds herlighet. Det er et tynt slør mellom jord og himmel denne dagen.

I teksten fra GT, 2. Mos. 3,1-6 handler det om Moses, som fikk se Gud i en brennende busk. Moses ville gå nærmere og se, men ble stoppet av Gud og fikk beskjed om å ta av seg skoene sine for han stod på hellig jord. Gud fortalte hvem han var: "Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.". Moses reagerte med å skjule sitt ansikt, for han våget ikke å se Gud. Guds hellighet er overveldende. Den møts med respekt og ydmykhet fra mennesker. Moses fikk se Gud så godt det lot seg gjøre. Han fikk komme nær Gud og høre ham tale gjennom den brennende tornebusken.
Gud kom ned til Moses.
Den hellig kom ned til menneskene.

For to tusen år siden tok Gud bolig blant menneskene.
Johannes forteller det slik:
"Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin…