Gå til hovedinnhold

Kristus er oppstanden!


Det er oppstandelsesdag, slik som det er hver søndag hele året – samtidig er det årets store Oppstandelsesdag – i dag feirer vi igjen at Jesus stod opp av graven.

Et viktig spørsmål denne dagen og i tiden som fulgte var om man hadde sett Jesus – det er skrevet en sang med den tittelen:

Har du sett Jesus?
(Jan Byfuglien)

Du ser kanskje Jesus som barnet i krybben,
og hyrder på marken, og vismenn på kne.
Med stjerner som stråler og engler som synger,
gir stemningsfull glede og budskap om fred.

Du ser kanskje Jesus som lærer og mester.
En fengende leder, et stort ideal.
Som gav oss et nytt bud, et bud om å dele.
Vi andre skal tjene og ikke oss selv.

Men har du sett Jesus som lider på korset.
Som soner for DIN skyld, og lindrer din nød?
Og har du sett Jesus som står opp av graven,
gir håp om et nytt liv, og seier over død!


Prekenteksten er fra Matteus 28,1-10:

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.  Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.  Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede.  Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!  Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
     Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene.  Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»


Har du sett Jesus som lider på korset,
som soner for DIN skyld, og lindrer din nød?
Har du sett Jesus som står opp av graven,
gir håp om et nytt liv, og seier over død?

Maria Magdalena og den andre Maria har sett den oppstandne Jesus Kristus.
De så Jesus som sto opp av graven.
De så Jesus som ga håp om et nytt liv.
De så Jesus som seiret over døden.

De så ham, levende, i haven, utenfor graven.
Bare noen dager tidligere så de noe helt annet:
De så Jesus lide på korset.
De så hvordan han døde den død han selv hadde fortalt ville komme.
De så, men forsto de?
Forsto de hva Jesu død og oppstandelse betyr?

Jesus døde en smertefull død på korset, for å oppfylle Skriften, for å sone vår skyld overfor Gud.
Kvinnene hadde fulgt ham, de hadde hørt han undervise og de var kjent med Skriften.
Ja, jeg tror de forsto hva Jesu død og oppstandelse betyr.
Nei, jeg tror ikke det var det de tenkte på denne morgenen når de kom til graven.
De var kommet for å stelle den døde.
I stedet møtte de den oppstandne.

Jesus hadde talt om at han skulle lide og dø, men han hadde også talt om at han skulle stå opp igjen, den tredje dag. Den tredje dag var nå kommet, Jesus døde på fredagen, var i graven på lørdagen, sabbaten og nå er den tredje dag kommet og er godt i gang. Det gryr om morgenen, det lysner og tiden er inne – Jesus har gjort det han har talt om.
Kvinnene kommer for å stelle den døde, men møter den oppstandne.
De har hørt Jesus fortelle om at dette skulle skje, men det er for utrolig til å være sant – denne morgenen møter de den oppstandne Jesus Kristus!

Det er sant!
Jesus har stått opp – han har seiret over døden!
Det er sant!
Jesus har gitt oss håp om et nytt liv – et liv i all evighet hos Gud!

Dagen i dag feirer vi oppstandelsen.
Budskapet om at Jesus Kristus sannelig er oppstått og at han lever går igjen verden rundt.

Med oppstandelsen bekreftes også hendelsen på langfredag.
Jesus døde for våre synder,
han døde for å gjøre opp vår skyld til Gud,
han døde for å sone vår skyld.

Jesus døde for vår skyld og har gjort opp vår gjeld med Gud.
Oppstandelsen er bekreftelsen på det – det er sant – Jesus lever – han er oppstått – kvinnene møtte ham utenfor graven og vitnesbyrdet om at han lever han gått over jorden i 2000 år.

Jesu død og oppstandelse åpnet også veien til himmelen for oss.
I det Jesus døde på korset revnet forhenget i templet – veien til det aller helligste åpnet seg for alle og enhver – veien til Gud, til himmelen er åpen for deg og meg.
Oppstandelsen er bekreftelsen på det – det er sant – Jesus stod opp som den første – førstegrøden ble svingt i tempelet denne morgenen som kvinnene kom til graven.

Jesus er den første som har stått opp til et evig liv hos Gud.

Død og oppstandelse minnes og feires igjen og igjen.
Samtidige gjøres det også igjen og igjen.
Mange av oss har fått del i både Jesu død og hans oppstandelse – i det vi ble døpt.
I dag har vi fire konfirmanter og et lite barn som skal døpes. Alle fem skal i dåpen få del i Jesu gjerning, ja, de skal bli begravet med ham, og reises opp igjen til et nytt liv – et liv i fellesskap med alle døpte, et liv i Jesus Kristus. Jesus døde for vår skyld og i dåpen får vi del i hans død – din og min synd, alle våre feiltrinn er allerede sonet, en gang for alle, av Jesus Kristus, og i dåpen får vi del i det.
I dåpen får vi også del i Jesu oppstandelse til evig liv – og vi kan regne oss som døde i forhold til synden og levende for Gud i Jesus Kristus – hans gjerning smitter over på oss.

Har du sett Jesus som lider på korset,
som soner for DIN skyld, og lindrer din nød?
Har du sett Jesus som står opp av graven,
gir håp om et nytt liv, og seier over død?

Ta imot det og du skal få se, det gjelder også deg:
Jesus lever – han er sannelig oppstanden!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.