Gå til hovedinnhold

Ta dere i vare!


Dagens tekst er hentet fra slutten av Bergprekenen, i Matt. 7,15-20:   

Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Ingen av oss liker ikke å bli lurt!
Når forventningene ikke blir innfridd så reagerer vi.

Det kan være en reklame som forteller om et godt tilbud og når vi ser nærmere på pris og vilkår, så er det egentlig ikke noe tilbud, men vanlig pris.
Det kan være mennesker som utgir seg for å være noe annet enn de er, ved hjelp av for eksempel falske CV’er og eksamenspapirer.

Dagens tekst handler om å bli lurt.
Jesus beskriver noe som ser ut som om det er en ting, men egentlig er noe annet – en ulv i fåreklær.
På utsiden ser det ut å være noe godt, men innenfor skjuler det seg noe helt annet, noe skremmende og farlig.

Dagens tekst er en advarsel.
Jesus peker på at vi også i kristen sammenheng kan møte mennesker som er ute etter å lure oss, mennesker som kan virke troverdige, men som ikke forkynner evangeliet slik Bibel legger det fram.

Hva er det Bibelen sier da?

“Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.”, sier Jesus (Joh. 14,6).

“Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd.”, sier døperen Johannes (Joh. 1,29).

“For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”, sier Jesus (Joh. 3,16).

Bibelen sier at Jesus er Guds Sønn, at han kom til verden for å dø for oss. Bibelen sier at dette er sannheten og at det finnes en vei til Gud – Jesus Kristus.
Dette er Bibelens budskap – kort og presist.
Hver søndag blir dette utlagt i våre kirker.
Ja, hver dag blir Bibelens ord, Guds ord, forklart av mennesker rundt om i verden. Jeg holder i dag min femte tale over ord fra Bibel denne uka.
Det som da sies er mer enn det korte, enkle. Dette kan forvirre, både den som hører og den som skal tale. Vi, som taler, kan bli fristet til å legge til vårt eget, i stedet for bare beskrive og forklare det Guds ord vi har fått overlevert fra tidligere generasjoner.
Dere som hører, tar imot det som blir sagt og sammenligner det med tidligere erfaring og kunnskap.

Det du hører her i dag skal sammenlignes med Bibelens ord – Guds ord, og holdes sammen med det, for å se om det er sant og riktig.

Jesus forteller at vi har mulighet til å avsløre hva som er sant, vi må se på fruktene og sammenligne med Guds ord.

Den oppgaven har vi hver enkelt av oss.
Det er både ditt og mitt ansvar å prøve det jeg sier på Bibelen, å sammenligne og se hva som er rett. Ja, alt vi hører og leser av utlegninger av Bibelen skal vi prøve. Alt som mennesker hevder er i tråd med Guds ord, skal hver enkelt av oss prøve i forholdt til Guds ord.
For å klare dette har Gud gitt oss Den Hellige Ånd som vår hjelper. Den Hellige Ånd viser oss hvem Gud er og er vår veileder i alt som har med Gud og tro å gjøre. Du kan alltid henvende deg til Den Hellige Ånd og be om hjelp og veiledning for å forstå Guds ord, og for å kunne skjelne hva som er rett i forhold til Guds ord.

Tilbudene i dag er mange.
Vi møter ulike budskap gjennom media, og vi har god tilgang på media. Radio, TV, aviser og ikke minst internett åpner for et enormt mangfold.
Noen budskap er lette å plassere utenfor den kristne rammen, i utgangspunktet – allikevel opplever vi innimellom at noen prøver å forkludre det hele.
Bibelen taler om en Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Bibelen taler om en vei til himmelen, til Guds rike, Jesus Kristus, tro på ham alene.
Det er eksklusivt, ja ekskluderende, i den forstand at den ene veien er den eneste.

Med dette i bakhodet skal vi møte mennesker som har en annen tro, enten de er muslimer, bahaier, hinduer, jøder, buddhister, mormoner eller noe annet.
Vi kan sammenligne hva vi tror på.
Vi kan finne likheter og ulikheter.
Men vi kan ikke, som kristne, tale om at det finnes flere veier til himmelen – så lenge vi holder Jesu ord for sant – “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.”

Jesus taler i dag om de som later som om de er kristne, men forvrenger Guds ord.
Jesus taler i dag ikke om andre religioner. Vi har lov til å ha ulik tro, og vi behøver ikke å prøve å bli enige, for ulike religioner har ulike trossannheter.
Kristendommen bygger på Guds ord, og det er det Jesus her kommer med en advarsel i forhold til.
Den som bygger sitt liv på Guds ord, og taler rett og sant ut fra det, bærer god frukt, frukt som er i samsvar med Guds ord.
Se opp for de som prøver å villede, enten ved å blande sammen ulike religioner, eller ved å fortelle bare deler av sannheten om den kristne tro.

Lov og evangelium hører sammen.
Loven fører oss til evangeliet.
Guds kjærlighet til oss mennesker gjorde at han sendte sin Sønn, Jesus Kristus, til verden, slik at han, en gang for alle, kunne gjøre opp for alle våre lovbrudd. Ved hjelp av loven, de ti bud, ser vi at vi ikke klarer å leve et liv etter Guds vilje og trenger hjelp for å kunne komme til himmelen. Ved hjelp av evangeliet, det gode budskap at Jesus Kristus døde for oss på korset, og tok på seg vår skyld, kan vi komme til himmelen, ved å tro at dette gjelder oss.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.