Gå til hovedinnhold

Vårt evige håp

Vi har kommet til 25. søndag etter pinse, den nest siste søndagen i kirkeåret i år. Tekstene denne dagen handler om oppstandelse og evig liv og om det nære forholdet mellom Gud og Jesus, Far og Sønn. Prekenteksten er fra Johannesevangeliet og er en del av samtalen som følger etter brødunderet hos Johannes:

Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» (Joh. 6,37-40)

Jesus avslutter i dagens tekst med å fortelle om Guds vilje.
Han sier at Gud vil at den som ser Jesus og tror på ham, skal ha evig liv.
Å se Jesu handler om virkelig

Å se hvem Jesus er
Det er noe mer enn bare å se overfladisk og konstatere at, jo, slik ser han ut.
Siden Jesus levde og døde for nesten 2000 år siden er det dessuten umulig for oss å se ham, slik vi ser den som sitter ved siden av oss i kirkebenken.

Allikevel kan vi i aller høyeste grad se Jesus også i dag. Vi kan se ham i betydningen å kjenne ham, se på dypet, se hvem han virkelig er. For å se på en slik måte behøver vi ikke ha Jesus stående fysisk foran oss for å kunne se og tro.

Hvem er han da?
En mann som vokste opp i Nasaret og ble snekker. Han jobbet som alle andre, helt fram til han ble døpt av Døperen Johannes i Jordanelven. Da begynte det vi gjerne kaller for hans offentlige liv. Allerede når Jesus ble født var det klart at han var et annerledes barn. Når han var tolv år var han med sine foreldre til Jerusalem en påske. Jesus satte seg hos de skriftlærde i templet og pratet. Han ble igjen når foreldrene dro og når de oppdaget det og kom tilbake og fant ham der i templet, sa han «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» (Luk. 2,49).

Jesus hadde tidlig en selvforståelse om at han var Guds Sønn.
Litt etter litt forsto disiplene det, selv om de ikke helt forsto hva det faktisk innebar.

I dagens tekst forholder Jesus seg til at han er Guds sønn og omtaler Gud som Far, som pappa, og seg selv som sønn.
Dette betyr at Jesus er annerledes, han er ikke et vanlig menneske, fordi han samtidig er Gud.
Vi kan stille oss undrende til dette og si at det er da ikke mulig.
Vi kan også la vår undring lede oss til å nærme oss Jesus og se nærmere på hvem han er.
Gjennom evangelienes fortellinger møter vi Jesus og gjennom disse fortellingene kan vi få øye på hvem han er og vår undring kan føre oss til tro på ham, som Guds sønn.

Gjennom historien finner vi mennesker som har sett Jesus og virkelig oppdaget hvem han er, Guds Sønn. Disse menneskene kan også være til hjelp for oss.
Ja, kanskje kjenner du et slikt menneske, et menneske som har sett Jesus og tror.
Å se og tro er ikke noe vi kan klare alene. Vi trenger hjelp, og det kan vi få fra Bibelen og fra mennesker som allerede har sett hvem Jesus er og ikke minst trenger vi hjelp fra Gud.
Det er han som kaller på oss og inviterer oss til å komme.

Gud inviterer oss til

Å komme til Jesus
Vi hørte det i dagens tekst og vi kommer til høre det igjen i en annen tekst i dagens gudstjeneste.
I forbindelse med at vi skal ha dåp vil vi høre Jesus si:
”La de små barna komme til meg” (Mark. 10,14).

I dåpen bærer vi våre barn til Jesus Kristus.
I dåpen ble vi båret til Jesus Kristus.
Det er godt bilde på det å få komme til Jesus.
I dåpen er det foreldre som gir sine barn til Jesus.
I dagens tekst taler Jesus om alle de som Gud gir til ham.
Å komme til Jesus er noe vi gjør fordi Gud allerede vil og ønsker at vi skal være hos Jesus. Derfor bruker han alle midler for å formidle til oss at vi er ønsket og villet hos Jesus. Derfor forteller han igjen og igjen at vi skal få lov til å komme til Jesus, slik vi er, på godt og på vondt, og bli tatt hånd om.

Jesus vil ta vare på oss og han vil aldri støte oss bort fra seg. Har vi en gang kommet til Jesus vil han aldri vise oss bort.

Det blir opp til oss

Å bli hos Jesus
Ja, vi har valgmuligheten.
Vil vi bli hos Jesus?
Eller vil vi gå bort?

Valget er ditt.

Gud har gjort sitt valg.
Han har valgt å invitere deg til å komme til Jesus.
Han har valgt å gi deg del i Jesu gjerning på korset, der han døde for alt det vi har gjort galt.
I dåpen ble du tegnet med korsets tegn for å synliggjøre at du tilhører Jesus Kristus og har del i hans gjerning.
Gud har valgt å gi Jesus i oppgave å ta imot oss og ikke miste oss.

Jesus har gjort sitt valg.
Han valgte å gå lidelsens vei og dø på korset.
Han velger å ta imot alle de som blir gitt til ham av Gud.
Han velger å holde fast ved oss, uansett hva som skjer i vårt liv.
Han ønsker ikke å miste oss, så han leter etter oss, hvis vi kommer bort fra ham.

Den som kommer og blir hos Jesus vil kunne se og tro, for det er ved å være i Jesu nærhet at vi blir kjent med ham og ser mer av hvem han er.
Den som ser og tror Jesus har Jesus selv lovt evig liv.

Han har gitt oss et evig håp, et håp om at livet, vil fortsette inn i evigheten hos Gud.

Velkommen inn, sier Gud.
Tar du imot invitasjonen?


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.