Gå til hovedinnhold

"Er du den som skal komme?"

Spørsmålet er det Døperen Johannes som stiller i dag. Han som tidligere har døpt Jesus i Jordanelven og pekt ham ut som Guds Sønn har kommet i tvil, der han sitter i fengsel:
I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:

Blinde ser, og lamme går,
spedalske renses, og døve hører,
døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.

Og salig er den som ikke vender seg bort fra meg.» Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: Mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran deg,
han skal rydde veien for deg.

Matt. 11,2-10

Hvem er denne Jesus?
Er han bare en timmermanns sønn, eller er han Guds Sønn?

Døperen Johannes satt nå i fengsel på grunn av sitt vitnesbyrd om Messias og han ville nå forsikre seg om at Jesus var den Messias de ventet på.

"Er du den som skal komme,...?"
Det går ikke å komme unna dette spørsmålet. Uansett hva vi mener. Har vi først hørt om Jesus, så er spørsmålet der: Er Jesus den som skal komme? Er Jesus Messias, Guds Sønn?

Døperen Johannes hadde tidligere vitnet frimodig om Jesus, allikevel stiller han nå spørsmålet.
Døperen var utsatt for ytre press. Han, profeten fra ødemarken, satt nå i en mørk og fryktinngytende fengselshule.
Hva drev da denne Jesus med?
Jesus, som Johannes hadde forstått skulle være Guds Sønn, Messias, han gikk rundt og gjorde ingenting for å hjelpe Johannes i fengsel.

Kanskje forventet Johannes at Jesus skulle forandre hele samfunnet, rydde opp i urettferdighetene, og ta over makten og styre landet.
Jesus er ikke en slik konge.
De forventningene Johannes hadde ble ikke innfridd.

Jesus gikk stillferdig fram. Han var ikke kommet for å dømme, men for å frelse. Kunne han virkelig være den Johannes hadde hatt som oppgave å rydde vei for?

Også i dag kan Jesu veier prøve troen og føre til spørsmål blant hans disipler. Enten det er lidelse eller uinnfridde forventninger som skaper dem, må anfektelsens spørsmål stilles. Johannes gjorde nettopp det og han gikk til Jesus selv med sitt spørsmål.
Slik må også vi gjøre når spørsmålene dukker opp. For lar vi spørsmålene ligg, vil de til slutt bli så mange at det blir vanskelig å rydde opp. Anfektelsens spørsmål krever svar, og det naturlige sted å gå med dem er til Jesus selv.

Jesus starter ikke noen diskusjon med Johannes' disipler, han gir ingen lange teologiske utredrninger, han forklarer ikke, han prøver ikke å overbevise. Nei, Jesus viser til sine gjerninger: blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp og evangeliet, det gode budskap, forkynnes for fattige. Dette er tegn på Messias!

Jesus tar Johannes' tvil alvorlig, og sier at Døperen Johannes er mer enn en profet. Tvilen, anfektelsen, er en side av troen, og Jesus tar imot oss med vår tvil, med våre spørsmål og viser oss sine gjerninger. De er bevis, der ordene og argumentene mislykkes eller ikke strekker til. Jesus sier det selv - om ikke annet, så tro for gjerningenes skyld.

Det endelige svaret på spørsmålet om hvem Jesus er, må du gi selv. Det kan ingen andre gi deg.
Det er derfor Jesus bare gir henvisninger. Troen er og blir en avgjørelse hver og en må gjøre for seg selv, ikke engang Jesus kan svare for deg.

Svaret kan du finne i Jesu nærhet. Hos Jesus hører anfektelsens spørsmål hjemme. Du må gi deg tid til å lytte til ham. Skal du kunne gjøre deg opp en egen mening, må du høre hva Jesus har å fortelle. Svaret om Kristus finnes bare i hans nærhet.
Jeg tror det er her vi oftest faller ut.
Tiden er så knapp.
Med stadig flere og flere hjelpemidlgr i dagliglivet blir vi stadig mer og mer opptatt.
Tiden for stillhet blir borte.
Tiden til å være i Jesu nærhet blir borte.
Du er selv nødt til å rydde plass, tid og rom, for Jesus i ditt liv!
I adventstiden kan du rydde vei i din hverdag, slik at det er mulig for Jesus å slippe inn til deg.
I adventstiden kan du rydde tid i din hverdag, slik at der er mulig for Jesus å tale til deg.

I dag tenner vi tre lys i adventsstaken.
Tenn lysene og la dem minne deg om Jesus Kristus.
Tenn lysene og ta en stille stund med Jesus Kristus.

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn
som i en krybbe lå.

Når tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far,
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.